Einde overgangsperiode Brexit

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Britten die voor 31 december 2020 al in Nederland verblijven, vallen onder het terugtrekkingsakkoord en mogen na de overgangsperiode in Nederland blijven wonen. Wel moeten zij dan voor 1 oktober 2021 een Brexit-verblijfsdocument aanvragen bij de IND. Britten die vanaf 1 januari 2021 voor het eerst naar Nederland willen komen, vallen niet onder het terugtrekkingsakkoord. Zij moeten een reguliere verblijfsvergunning aanvragen als zij in Nederland willen wonen.

Regulier vreemdelingenbeleid per 1 januari 2021

Britten die na de overgangsperiode voor het eerst naar Nederland komen, vallen onder het reguliere vreemdelingenbeleid. Zij zijn door Brexit geen EU-burger meer, maar een 'derdelander´. Dat is iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland. Diegene moet voor verblijf in Nederland een reguliere verblijfsvergunning aanvragen. Dit is een ander document dan het Brexit-verblijfsdocument. Voor derdelanders gelden andere, vaak strengere regels dan voor EU-burgers.

De Britten zijn wel vrijgesteld van de visumplicht als ze Nederland willen bezoeken en de plicht om de aanvraag voor een verblijfsdocument vanuit het buitenland in te dienen. Concreet betekent dit dat ze verblijfsrechtelijk op dezelfde manier worden behandeld als bijvoorbeeld Amerikanen of Japanners. Britten die na de overgangsperiode voor het eerst naar Nederland komen om hier te wonen, werken of studeren, kunnen voor meer informatie terecht op deze website onder hun specifieke verblijfsdoel (studie, werk, uitwisseling of familie). 

Deadline aanvraag Brexit-verblijfsdocument is 30 september 2021

Elke Brit die vóór 31 december 2020 in Nederland woont, heeft tot 1 oktober 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen. Wel moet elke Brit al vanaf 1 januari 2021 kunnen aantonen dat hij op basis van het terugtrekkingsakkoord in Nederland verblijft. Met een verblijfspasje is dit eenvoudig aan te tonen. Daarom raadt de IND alle Britten in Nederland aan om zo snel mogelijk en het liefst voor het einde van dit jaar een aanvraag in te dienen. Daarbij levert het tijdig hebben van het verblijfsdocument gemak op in het maatschappelijk verkeer.

Nederland koploper binnen Europa

De IND doet er alles aan om het verblijf van Britten die voor 31 december al in Nederland wonen zo goed mogelijk te laten verlopen. De afhandeling van de verblijfsaanvragen van Britten verloopt voorspoedig. In februari van dit jaar werd het eerste Brexit-verblijfspasje uitgereikt. Daarmee was Nederland het eerste Europese land dat dit deed. Er zijn ca. 34.000 Britten per brief uitgenodigd om een verblijfsaanvraag te doen. Half december had al meer dan 80% een aanvraag ingediend. De IND  publiceert een maandelijkse rapportage over de voortgang van het beslissen op verblijfsaanvragen van Britten vanwege Brexit.

Grensarbeiders

In oktober 2020 is de IND gestart met een online aanvraagprocedure voor grensarbeiders. Nederland is één van de eerste landen binnen Europa die deze groep Britten van een document gaat voorzien. Grensarbeiders zijn werknemers (niet gedetacheerd) of in Nederland gevestigde zelfstandigen die hier economische activiteiten verrichten. Ze komen niet in aanmerking voor een verblijfsdocument, omdat ze hier niet wonen. Wel kunnen zij een document 'grensarbeider' aanvragen indien zij vóór 1 januari 2021 in Nederland als grensarbeider werkzaam zijn en voldoen aan de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord.

Het document grensarbeider is bedoeld om aan te tonen dat ze aan de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord voldoen en op grond daarvan hun economische activiteiten als grensarbeider na 31 december 2020 in Nederland kunnen voortzetten. Het document grensarbeider wordt vooral gebruikt om Nederland in en uit te kunnen reizen (bij grenspassage) en is een bewijs dat men in Nederland op grond van het terugtrekkingsakkoord arbeid als grensarbeider verricht. Een aanvraag document 'grensarbeider' is op dit moment gratis.