Afspraak biometrie: pasfoto, handtekening en vingerafdrukken

Laatste update: 25 mei 2022

U hebt een brief gekregen waarin staat dat de IND uw foto, handtekening en/of vingerafdrukken nodig heeft. Met deze gegevens maken we uw verblijfsdocument. Op deze pagina maakt u een afspraak bij een IND-loket.  

Afspraak nodig

  • Bij iedere nieuwe aanvraag die u doet bij de IND hebben wij nieuwe biometrie van u nodig. 
  • U bent ouder dan 1 jaar en hebt nog nooit een verblijfsdocument van de IND gehad. Uw biometrie is niet eerder afgenomen door de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland, of de politie of Koninklijke Marechaussee (KMar) bij een asielaanvraag.  
  • U hebt eerder een verblijfsdocument gehad, maar u bent daarna 6, 12 of 18 jaar oud geworden. U moet nieuwe vingerafdrukken laten afnemen, omdat deze in de groei veranderen.
  • In uw brief staat dat uw pasfoto, handtekening en/of vingerafdrukken ontbreken of niet goed zijn. 

U hoeft geen pasfoto mee te nemen naar het loket. De IND maakt zelf een digitale pasfoto van u. 

Op de pasfoto is het om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen toegestaan uw hoofd te bedekken. Door de achtergrondkleur van de pasfoto mag de hoofdbedekking niet egaal wit of lichtgrijs zijn. 

Maak online afspraak

Fotokaart opsturen

Is het verblijfsdocument voor een kind jonger dan 1 jaar? Maak dan geen afspraak. Gebruik altijd de Bijlage Fotokaart om een pasfoto van het kind per post naar de IND te sturen. ​Een fotograaf moet de pasfoto maken die u opstuurt met de fotokaart.

Meenemen naar de afspraak

  • Uw geldige paspoort (of ander reisdocument). 
  • Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mailbevestiging als u online een afspraak maakt.
  • Uw (verlopen) verblijfsdocument. Of het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal van uw verblijfsdocument.
  • Uw (oude) Vreemdelingen Identiteitsbewijs (type W of W2) als u geen verblijfsdocument hebt. Of het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal van uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs.

Meenemen bij een in Nederland geboren kind

  • Geldig paspoort óf geldig verblijfsdocument van u (de ouder van het kind).
  • Geldig paspoort óf (kopie) geboorteakte/inschrijving gemeente (BRP) van het kind.

Kosten

Het laten afnemen van biometrie is gratis.

 

Route

​​De IND heeft verschillende locaties in Nederland. Bekijk de routebeschrijvingen voor alle IND-loketten.

Limburg

​Inwoners van Limburg kunnen mogelijk een afspraak maken bij het Maastricht International Centre.

Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.