Portaal voor Advocaten

Laatste update: 27 juni 2022

Welkom op het Portaal voor Advocaten. Hier kunt u eenvoudig en snel dossierstukken in lopende asielzaken inzien en indienen voor uw cliënten.

Om toegang te krijgen tot de beveiligde omgeving hebt u een advocatenpas van de NOvA nodig.

Inloggen Portaal voor Advocaten

Diensten Portaal voor Advocaten

De volgende diensten zijn beschikbaar in het Portaal voor Advocaten:

 • Inzage in de klant- en zaakgegevens van lopende asielzaken. Dit geldt voor de volgende zaken:
  • VVA Bepaalde tijd PIVA
  • Asiel AMV PIVA
  • Herhaalde Asiel Aanvraag PIVA
  • Zij-instroom na beroep AC (AA-zaken)
  • Zij-instroom na beroep RB (VA-zaken)
 • Inzage in de status van de asielzaak
 • Inzage in dossierstukken van de lopende asielzaak, zoals gehoren, brieven, voornemens, beschikkingen
 • Inzage in zaken van gezinsleden, onderdeel van de lopende asielzaak waar u gemachtigde voor bent
 • Indienen van dossierstukken in de zaak
  • Correcties & aanvullingen
  • Zienswijzen
  • Aanvullende stukken, zoals verzoek om uitstel, vakantiemeldingen

Ontbrekende zaken en dossierstukken

Mist u lopende asielzaken in uw overzicht of ontbreken er dossierstukken uit een bepaalde zaak? Stuur ons dan een e-mail en vermeld in ieder geval de volgende gegevens:

 • V-nummer;
 • De dossierstukken die ontbreken.

Alle dossiers worden zorgvuldig gekoppeld aan uw account op basis van uw BAR-nummer. Ziet u toch een dossier of dossierstuk dat niet voor u of uw cliënt is? Stuur ons dan ook een e-mail.

Technische problemen Portaal voor Advocaten uitsluitend melden via e-mail

Kunt u niet inloggen of komt u een technische storing tegen nadat u bent ingelogd? En weet u zeker dat dit niet komt door uw internetprovider? Stuur ons dan een e-mail en vermeld in ieder geval de volgende gegevens:

 • Print screen van de foutmelding;
 • De datum waarop de foutmelding of storing zich voordeed, inclusief exact(e) tijdstip(pen);
 • Korte omschrijving van het technische probleem.

Na ontvangst van uw e-mail wordt uw melding beoordeeld en zo nodig uitgezet bij onze ICT-specialisten.