Portaal voor Advocaten

Laatste update: 7 februari 2024

In het Portaal voor Advocaten kunt u dossierstukken in lopende asielzaken bekijken en indienen voor uw cliënten. Lees welke diensten in het Portaal voor Advocaten beschikbaar zijn en wat u nodig hebt om in te loggen.

U hebt een advocatenpas van de NOvA nodig om in te kunnen loggen in het Portaal voor Advocaten.

Inloggen Portaal voor Advocaten

Diensten Portaal voor Advocaten

In het Portaal voor Advocaten zijn de volgende online diensten beschikbaar:

 • Klant- en zaakgegevens van lopende asielzaken bekijken. Dit geldt voor de volgende zaken:
  • VVA Bepaalde tijd PIVA
  • Asiel AMV PIVA
  • Herhaalde Asiel Aanvraag PIVA
  • Zij-instroom na beroep AC (AA-zaken)
  • Zij-instroom na beroep RB (VA-zaken)
 • Status asielzaken bekijken.
 • Dossierstukken van lopende asielzaken bekijken. Zoals gehoren, brieven, voornemens en beschikkingen.
 • Zaken van gezinsleden bekijken, die onderdeel zijn van een lopende asielzaak waar u gemachtigde voor bent.
 • Indienen van dossierstukken in de zaak.
  • Aanpassingen en aanvullingen
  • Zienswijzen
  • Aanvullende stukken, zoals verzoek om uitstel en vakantiemeldingen

De IND ververst de informatie in het portaal 1 keer per dag.

Ontbrekende zaken en dossierstukken

Mist u lopende asielzaken in uw overzicht of ontbreken er dossierstukken uit een bepaalde zaak? Stuur ons dan een e-mail en vermeld in ieder geval de volgende gegevens:

 • Zaaknummer. Hebt u geen zaaknummer? Vermeld dan uw V-nummer.
 • De dossierstukken die ontbreken.

Alle dossiers worden zorgvuldig gekoppeld aan uw account op basis van uw BAR-nummer. Ziet u toch een dossier of dossierstuk dat niet voor u of uw cliënt is? Stuur ons dan ook een e-mail.

Melden technische problemen

Hebt u inlogproblemen of zijn er technische storingen in het Portaal voor Advocaten? Controleer eerst of de problemen liggen aan uw internetprovider. Is dat niet zo? Kijk dan of de oplossing van uw probleem staat in veelgestelde vragen en antwoorden over het Portaal voor Advocaten.

Blijft u technische problemen houden? Stuur ons dan een e-mail met de volgende gegevens:

 • Printscreen van de foutmelding;
 • Datum en precieze tijd van de foutmelding;
 • Korte omschrijving van het probleem of de storing.

Na ontvangst van uw e-mail beoordeelt de IND uw melding.