Pers en voorlichting

Op deze pagina verzamelen we informatie over de IND, zoals actualiteiten en achtergronden. Journalisten kunnen ook direct contact opnemen met onze woordvoerders.

Voor publieksvragen verwijzen we naar de  contactpagina.

Actuele dossiers

Over een aantal onderwerpen is vaak nieuws. Daarom hebben we er een dossier over aangemaakt.

 

 


Onze woordvoerders

Mijke Bol
Mobiel:  06 29 67 44 40

Tom van Essenberg
Mobiel: 06 23 30 76 98

Email:  pers@ind.nl

Cijfers en publicaties

We krijgen vaak vragen over feiten en cijfers. Die staan op onze pagina Cijfers en publicaties. Daar staan diverse publicaties en achtergrondinformatie. Over de vreemdelingenketen, de IND en onze manier van werken.

Belangrijke thema's

Verblijfstitels en code 98

Geen verblijfsrecht in Nederland. Als daar sprake van is registreert de IND dit met een code, genaamd code 98. Dit onderwerp verschijnt regelmatig in de media. Daarom leggen we graag uit hoe code 98 en de andere verblijfscodes werken.

Visum kort verblijf

Op zakenreis, vrienden of familie bezoeken, sporten of een medische reden: wie visumplichtig is en een kort bezoek wil afleggen binnen een Schengenland, kan dat doen met een Visum Kort Verblijf. We vertellen graag meer over deze procedure.

RANOV

Ongeveer 11.000 mensen met een RANOV-vergunning konden lange tijd geen Nederlander worden. Zij voldeden niet aan bepaalde eisen. In 2021 kwamen er vrijstellingen. Hierdoor kan een deel van deze groep (opnieuw) het Nederlanderschap aanvragen.

 

Voorlichting

Medewerkers van de IND geven regelmatig voorlichting aan groepen mensen. Bijvoorbeeld bij bedrijven. Of op scholen. Die voorlichting kan gaan over aanvraagprocedures en beleid. Of over het werk van de IND en onze rol bij asielzaken. Wil je voorlichting van/over ons? Vul dan het voorlichtingsformulier in, uiterlijk 8 weken van tevoren. 

Over onze organisatie

VreemdelingenVisie

VreemdelingenVisie is een online magazine van COA, DT&V en IND. Daarin schrijven we over onderwerpen zoals toelating, opvang, begeleiding en terugkeer van vreemdelingen.