Portaal Zakelijk

Laatste update: 31 augustus 2023

In Portaal Zakelijk kunt u als zakelijke klant van de IND aanvragen indienen en beheren. Lees welke diensten in Portaal Zakelijk beschikbaar zijn en wat u nodig hebt om in te loggen.

 

U hebt eHerkenning als digitaal identiteitsbewijs nodig om te kunnen inloggen in Portaal Zakelijk. Lees meer over eHerkenning en hoe u het aanvraagt.

Inloggen Portaal Zakelijk

Vraagt u eHerkenning aan om online aanvragen te doen bij de IND? Kies dan bij een leverancier met betrouwbaarheidsniveau 3 voor 'Immigratie- en Naturalisatiedienst: Toegang tot het portaal'. Na de aanvraag kunt u meestal binnen een paar dagen inloggen in het portaal.

Bent u gemachtigde voor een erkende referent? Laat dan altijd eerst uw machtiging registreren bij de IND. Stuur hiervoor een e-mail naar Team Zakelijk met de machtiging als bijlage. De IND verwerkt uw registratie binnen 5 werkdagen. Daarna kunt u aanvragen online indienen via Portaal Zakelijk.

Diensten Portaal Zakelijk

In Portaal Zakelijk zijn de volgende online diensten beschikbaar:

  • Aanvragen indienen: u ziet alleen de aanvragen die u kunt indienen voor uw werknemers. Andere aanvragen, zoals een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, moet uw werknemer zelf aanvragen. Uw werknemers kunnen zelf in Mijn IND zien welke aanvragen zij kunnen indienen.
  • Status lopende aanvragen bekijken (alleen voor erkende referenten)
  • Werknemers aanmelden of afmelden (alleen voor erkende referenten)
  • Accountinformatie bekijken (alleen voor erkende referenten)
  • Dossierstukken bekijken (alleen voor erkende referenten)

De IND ververst de informatie in het portaal 1 keer per dag.

Melden technische problemen

Hebt u inlogproblemen of zijn er technische storingen in Portaal Zakelijk? Controleer eerst of de problemen liggen aan uw internetprovider of aan de leverancier van uw eHerkenning. Is dat niet zo? Kijk dan of de oplossing van uw probleem staat in veelgestelde vragen en antwoorden over Portaal Zakelijk.

Blijft u technische problemen houden? Stuur dan een e-mail naar Team Zakelijk met de volgende gegevens:

  • beeldschermafdruk van de foutmelding waarop ook het internetadres te zien is;
  • KVK-nummer;
  • datum en precieze tijd van de foutmelding;
  • korte omschrijving van het probleem of de storing.

Na ontvangst van uw e-mail beoordeelt de IND uw melding.