Portaal Zakelijk

Laatste update: 13 juni 2022

Welkom op het Portaal Zakelijk. Hier kunt u als zakelijke klant van de IND eenvoudig en snel aanvragen indienen en beheren.

Om toegang te krijgen tot de beveiligde omgeving hebt u eHerkenning nodig. Kijk op de website van eHerkenning voor meer informatie en het aanvragen van eHerkenning.

Kies in het leveranciersoverzicht een leverancier met betrouwbaarheidsniveau 3. Uw leverancier biedt diverse diensten aan. Om bij de IND uw aanvraag online in te kunnen dienen moet u kiezen voor 'Toegang tot het portaal'.

Gemiddeld duurt de verwerking door de leverancier van eHerkenning 1 tot 5 werkdagen. Daarna kunt u direct inloggen in Portaal Zakelijk. Bent u gemachtigde voor een erkend referent? Laat dan altijd eerst uw machtiging registreren bij de IND. Hiervoor stuurt u een e-mail naar Team Zakelijk met de machtiging als bijlage. Deze registratie wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. Daarna kunt u aanvragen online indienen via Portaal Zakelijk.

Inloggen Portaal Zakelijk

Diensten Portaal Zakelijk

De volgende diensten zijn beschikbaar in Portaal Zakelijk:

  • Aanvragen indienen: u ziet alleen de aanvragen die u kunt indienen voor uw werknemers. Andere aanvragen, zoals een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, moet uw werknemer zelf aanvragen. Uw werknemers kunnen zelf in Mijn IND zien welke aanvragen zij kunnen indienen.
  • Status lopende aanvragen inzien (alleen voor erkend referenten)
  • Werknemers aanmelden of afmelden (alleen voor erkend referenten)
  • Accountinformatie bekijken (alleen voor erkend referenten)
  • Inzage dossierstukken (alleen voor erkend referenten)

Technische problemen Portaal Zakelijk uitsluitend melden via e-mail

Kunt u niet inloggen of komt u een technische storing tegen nadat u bent ingelogd? En weet u zeker dat dit niet komt door uw internetprovider en/of de leverancier van uw eHerkenning? Stuur dan een e-mail naar Team Zakelijk en vermeld in ieder geval de volgende gegevens:

  • Print screen van de foutmelding;
  • De datum waarop de foutmelding of storing zich voordeed, inclusief exact(e) tijdstip(pen)
  • Korte omschrijving van het technische probleem.

Na ontvangst van uw e-mail wordt uw melding beoordeeld en zo nodig uitgezet bij onze ICT-specialisten.