Plichten referent en erkende referent

Laatste update: 18 april 2024

U hebt als (erkende) referent plichten. Lees welke plichten u hebt en wat deze plichten betekenen.

Informatieplicht

U moet veranderingen die gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning of uw erkenning als referent melden bij de IND. U moet een verandering meestal binnen 4 weken melden bij de IND. Gebruik de meldingsformulieren.

Meer weten? Lees de regels over de informatieplicht in artikelen 4.17 tot en met 4.26 Voorschrift Vreemdelingen.

Portaal Zakelijk

Hebt u E-herkenning? Dan kunt u veranderingen ook doorgeven via Portaal Zakelijk.

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de vreemdeling

  • De vreemdeling komt niet meer naar Nederland of heeft Nederland verlaten.
  • De vreemdeling heeft niet meer voldoende inkomen om in Nederland te wonen.
  • De vreemdeling is gestopt met zijn opleiding, onderzoek of werk.
  • De vreemdeling gaat bij een ander gastgezin verblijven.

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de erkende referent

  • Beëindiging van de organisatie.
  • Uitstel van betaling (surseance) of faillissement van de organisatie.
  • Registratie van de organisatie in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is beëindigd. Maar uw organisatie leent nog steeds arbeidskrachten uit.
Een wijziging van het administratieadres valt onder de administratieplicht. U moet dit binnen 2 weken melden bij de IND.

Veranderingen zonder informatieplicht

Wilt u sneller en beter contact hebben met de IND? Meld ook deze veranderingen die niet onder een plicht vallen:

  • contactpersoon binnen uw organisatie
  • postadres van uw organisatie

Emigratie of verhuizing melden bij de gemeente

De vreemdeling moet een emigratie of verhuizing binnen Nederland melden bij de gemeente. De vreemdeling meldt dit voor de emigratie of binnen 4 weken na de verhuizing. De IND ontvangt een bericht van de gemeente.

Heeft de vreemdeling de verhuizing niet op tijd doorgegeven aan de gemeente? Dan moet u de IND informeren omdat u de referent bent. Gebruik het meldingsformulier.

Administratie- en bewaarplicht

U moet informatie over de vreemdeling in uw administratie bewaren. U bewaart deze informatie tot 5 jaar nadat u niet meer de (erkende) referent bent van de vreemdeling. Als de IND om deze informatie vraagt, moet u deze informatie kunnen laten zien.

Administratieadres wijzigen

Wijzigt uw administratieadres? Dan moet u dit binnen 2 weken melden bij de IND. Gebruik hiervoor het online formulier Melding wijziging positie referent in het Portaal Zakelijk.

U kunt ook het volgende schriftelijke formulier gebruiken:

Lees de regels over de administratieplicht in artikelen 4.27 tot en met 4.42 Voorschrift Vreemdelingen.

Alles uitklappen Alles inklappen
  • Administratie- en bewaarplicht student hoger onderwijs

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht student voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht student mbo niveau 4

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht student Internationaal Baccalaureaat

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht au pair

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht uitwisselingsjongere

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht onderzoeker

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht kennismigrant en houder Europese blauwe kaart

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transfees 2014/66/EU)

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht seizoenarbeider

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht stagiair of praktikant

    open minus
  • Administratie- en bewaarplicht andere arbeid in loondienst

    open minus

Zorgplicht

Als (erkende) referent hebt u een zorgplicht. Dit houdt in dat u zorgt voor een zorgvuldige werving en selectie van de vreemdeling. Ook moet u de vreemdeling informeren over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden en andere belangrijke regels.

Alles uitklappen Alles inklappen

Terugkeer vreemdeling

U bent verantwoordelijk voor de terugkeer van de vreemdeling. U bent niet verantwoordelijk voor het familielid van de vreemdeling. De vreemdeling is referent van het familielid. Een vreemdeling met een verblijfsvergunning seizoenarbeid of lerend werken kan geen familielid laten overkomen.
Lees meer over de plichten van de vreemdeling en referent familielid.

Controle op voldoen aan plichten

De IND controleert of u voldoet aan uw plichten. U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u niet voldoet aan uw plichten. Ook kan de IND uw erkenning als referent schorsen of intrekken.

Meldingsformulieren

Meld een verandering met het juiste meldingsformulier:

Melding van veranderingen in de situatie van de erkende referent

Melding van veranderingen in de situatie van de vreemdeling met een verblijfsvergunning

Zie ook