Plichten referent en erkende referent

Laatste update: 5 december 2023

U hebt als (erkende) referent plichten. Lees aan welke plichten u moet voldoen en wat deze plichten betekenen.

Informatieplicht

U moet veranderingen die gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning of uw erkenning als referent melden bij de IND. U moet een verandering meestal binnen 4 weken melden bij de IND. Gebruik hiervoor de meldingsformulieren verderop.

Lees de regels over de informatieplicht in artikelen 4.17 tot en met 4.26 Voorschrift Vreemdelingen.

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de vreemdeling

 • De vreemdeling komt niet meer naar Nederland of heeft Nederland verlaten.
 • De vreemdeling heeft niet meer voldoende inkomen om in Nederland te wonen.
 • De vreemdeling is gestopt met zijn opleiding, onderzoek of werk.
 • De vreemdeling gaat bij een ander gastgezin verblijven.

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de erkende referent

 • Beëindiging van de organisatie;
 • Uitstel van betaling (surseance) of faillissement van de organisatie;
 • Een wijziging van het adres waar de administratie van uw organisatie wordt gevoerd. U moet dit binnen 2 weken melden. 
 • Registratie van de organisatie in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is beëindigd. Maar uw organisatie stelt nog steeds arbeidskrachten ter beschikking.

Melden veranderingen zonder plicht

Wilt u sneller en beter contact hebben met de IND? Meld ook deze veranderingen die niet onder een plicht vallen:

 • contactpersoon binnen uw organisatie
 • postadres van uw organisatie

Emigratie of verhuizing melden bij de gemeente

De vreemdeling moet zijn emigratie of verhuizing binnen Nederland melden bij de gemeente. De vreemdeling meldt dit voor de emigratie of binnen 4 weken na de verhuizing. De IND ontvangt een bericht van de gemeente.

Heeft de vreemdeling de verhuizing niet op tijd doorgegeven aan de gemeente? Dan moet u de IND informeren met het meldingsformulier omdat u de referent bent.

Meldingsformulieren

Meld een verandering met het juiste meldingsformulier: 

Melding van veranderingen in de situatie van de erkende referent

 Melding van veranderingen in de situatie van de vreemdeling met een verblijfsvergunning

Portaal Zakelijk

Hebt u E-herkenning? Dan kunt u veranderingen ook doorgeven via Portaal Zakelijk.

Administratie- en bewaarplicht

U moet informatie over de vreemdeling in uw administratie bewaren. U bewaart deze informatie tot 5 jaar nadat u niet meer de (erkende) referent bent van de vreemdeling. Als de IND om deze informatie vraagt, moet u deze informatie kunnen laten zien.

Lees de regels over de administratieplicht in artikelen 4.27 tot en met 4.42 Voorschrift Vreemdelingen.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Administratie- en bewaarplicht student hoger onderwijs

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht student voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht student mbo niveau 4

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht student Internationaal Baccalaureaat

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht au pair

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht uitwisselingsjongere

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht onderzoeker

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht kennismigrant en houder Europese blauwe kaart

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transfees 2014/66/EU)

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht seizoenarbeider

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht stagiair of praktikant

  open minus
 • Administratie- en bewaarplicht andere arbeid in loondienst

  open minus

Zorgplicht

Als (erkende) referent hebt u een zorgplicht. Dit houdt in dat u zorgt voor een zorgvuldige werving en selectie van de vreemdeling. Ook moet u de vreemdeling informeren over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden en andere belangrijke regels.

Alles uitklappen Alles inklappen

Terugkeer vreemdeling

U bent verantwoordelijk voor de terugkeer van de vreemdeling. U bent niet verantwoordelijk voor het familielid van de vreemdeling. De vreemdeling is referent van zijn familielid. Een vreemdeling met een verblijfsvergunning seizoenarbeid of lerend werken kan geen familielid laten overkomen.
Lees meer over de plichten van de vreemdeling en referent familielid.

Controle op voldoen aan plichten

De IND controleert of u voldoet aan uw plichten. U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u niet voldoet aan uw plichten. Ook kan de IND uw erkenning als referent schorsen of intrekken.

Zie ook