Schorsen en intrekking erkenning als referent

Laatste update: 12 mei 2022

De IND kan uw erkenning als referent schorsen of intrekken. Lees wanneer de IND de erkenning kan schorsen of intrekken en wat de gevolgen zijn. 

Schorsen erkenning als referent

Heeft de IND een ernstig vermoeden dat uw organisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor erkenning? Dan kan de IND uw organisatie schorsen als erkende referent. De IND onderzoekt tijdens de schorsing of uw organisatie nog voldoet aan de voorwaarden voor erkenning.

Duur schorsing

De schorsing van een erkenning duurt 3 maanden. Tijdens het onderzoek kan de IND de schorsing steeds met 3 maanden verlengen. De schorsing kan gelden voor één of meer verblijfsdoelen. Dit zijn de verblijfsdoelen erkenning voor arbeid, onderzoek, studie en uitwisseling.

Gevolgen schorsen van erkenning

Tijdens de schorsing mag uw organisatie geen gebruik maken van de erkenning. Is erkenning als referent een voorwaarde voor de aanvraag van een verblijfsvergunning? Dan kunt u deze aanvraag niet starten. Ook verwijdert de IND uw organisatie direct uit het openbaar register erkende referenten

Intrekken erkenning als referent

In de volgende situaties trekt de IND uw erkenning in:

 • De erkenning is op basis van verkeerde of onvolledige informatie gegeven.
 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor erkenning.
 • U hebt zich niet aan uw plichten als referent gehouden.
 • U vraagt zelf om intrekking.
 • U hebt voor de derde keer een bestuurlijke boete gekregen voor overtreding van de zorgplicht of informatieplicht.
 • U weigert mee te werken aan controles door de IND.
 • U controleert niet goed of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning.
 • U wist of had een vermoeden van misstanden tijdens het verblijf van de vreemdeling. En u hebt niet goed opgetreden.
 • U bent geen referent voor een vreemdeling. En de IND heeft al meer dan 3 jaar geen verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) afgegeven voor een vreemdeling.

Gevolgen intrekken van erkenning

De IND kan uw erkenning voor een of meer verblijfsdoelen intrekken. Dit zijn de verblijfsdoelen erkenning voor arbeid, onderzoek, studie en uitwisseling. Wij verwijderen uw organisatie uit het openbaar register erkende referenten. De IND kan uw organisatie maximaal 5 jaar lang weigeren als erkende referent. In deze periode geldt het volgende voor uw organisatie: 

 • Uw organisatie mag geen gebruik maken van de versnelde procedure.
 • Uw organisatie kan niet optreden als erkende referent.
 • De IND wijst een nieuwe aanvraag om erkenning af.

Intrekken van verblijfsvergunningen

Is uw erkenning ingetrokken? Dan kan de IND ook de verblijfsvergunning intrekken van de vreemdeling voor wie uw organisatie referent is. Dit bekijkt de IND per situatie:

 • De vreemdeling kende de reden voor de intrekking van de erkenning niet. De IND trekt de verblijfsvergunning dan niet direct in. De vreemdeling krijgt 3 maanden om een andere erkende referent te zoeken. Lukt dit niet binnen 3 maanden? Dan kan de IND de verblijfsvergunning toch nog intrekken. De vreemdeling krijgt hier eerst een brief over.
 • De vreemdeling kende de reden voor de intrekking van de erkenning wel, of was betrokken bij die reden. De IND kan de verblijfsvergunning dan direct intrekken.