Cijfers en publicaties

Meer weten over ons werk en onze resultaten? Bekijk dan onze cijfers en publicaties. En die van andere organisaties uit de vreemdelingenketen.

Asieltrends

Hier vind je ons maandelijkse rapport over de asielaanvragen in Nederland en Europa.

Migratieradar

Alles weten over de migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland? En de laatste ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie. Lees hier meer.

Jaarverslagen IND

Elk jaar publiceren we een jaarverslag. Interessant als je benieuwd bent naar onze resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Jaarplan IND

In ons jaarplan 2024 lees je meer over de uitvoering van onze taken, welke resultaten er gehaald moeten worden en hoeveel werk de IND kan verzetten.

VreemdelingenVisie

Lees in dit online magazine van ons en ketenpartners alles over toelating, opvang, begeleiding en terugkeer.

Stand van de Uitvoering

De Stand van de Uitvoering geeft een beeld van de knelpunten die de IND in de uitvoering van het migratiebeleid hinderen. De Stand geeft weer wat de IND zelf doet en gaat doen om die knelpunten weg te nemen en wat daarvoor van politiek en beleidmakers nodig is.

Werkinstructies en landeninformatie

Naast wetten en beleid gebruiken we ook andere informatie om aanvragen te behandelen. Bijvoorbeeld werkinstructies. Benieuwd? Bekijk dan de volgende documenten. Daarin vind je uitleg over beleid en jurisprudentie – of instructies over een procedure. Of de actuele situatie in een land van herkomst.

 

 

 

Meer over ons

Pers en voorlichting

Hier verzamelen we informatie zoals actualiteiten en achtergronden. Journalisten kunnen ook direct contact opnemen met onze woordvoerders.

Werken bij de IND

Als IND'er help je iedere dag mensen die voor grote levensgebeurtenissen staan. Deze mensen hebben ons nodig. En wij jou.

Artikelen over ons werk

We plaatsen regelmatig een achtergrondartikel. Daarin vind je extra uitleg over onze organisatie en onze betekenis in de maatschappij.