Onze organisatie

Bij de IND krijgen we ieder jaar tussen de 100.000 en 150.000 verblijfsaanvragen. Daarnaast behandelen we naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen – en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen.

Wat wij betekenen

Ongeveer 75 procent van de verblijfsaanvragen komt van mensen die hier willen werken of studeren. Of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Ongeveer 25 procent is een asielaanvraag. Dat gaat om mensen die aangeven dat zij in hun eigen land niet veilig zijn. Zij zijn gevlucht. 

Lees op de volgende pagina’s meer over onze betekenis op het gebied van Asiel, Economie, Naturalisatie en Familie.

Aandacht voor elke aanvraag

Onze beslissingen hebben grote impact op de levens van mensen. Daarom hebben we altijd oog voor iemands persoonlijke verhaal. En natuurlijk zijn de regels van het vreemdelingenbeleid net zo belangrijk.

Meer verhalen

Het verhaal van Jazmarae

Van New Orleans naar Nederland: ‘liefde overstijgt grenzen’ In het hart van New Orleans, een stad die leeft op muziek en bruisende energie, ontvouwde zich het…

Het verhaal van Amjad

Amjad verbleef in een AZC. 'Op sommige dagen leek het alsof de hele wereld mij vergeten was.' Ooit zat hij zelf in een asielzoekerscentrum, tegenwoordig helpt hij lotgenoten via…

Het verhaal van Tiaan

‘Blijf altijd je dromen najagen’ Tiaan Burger Fouché (26) komt uit Zuid-Afrika en werkt in Nederland als au pair. Binnenkort verlaat…

Uitvoering van politiek beleid

Bij de IND beslissen we op basis van de wetten en regels die de Eerste en Tweede Kamer maken. Er zijn ook Europese en internationale verdragen waaraan wij ons moeten houden. We maken de regels dus niet zelf. We voeren ze wel uit. 

Onze organisatie is een agentschap met directeur-generaal. We vallen onder het ministerie van Asiel en Migratie. Minister Faber-van de Klashorst is politiek verantwoordelijk. 

Bekijk het organogram van onze hoofddirectie

Handhaving

Handhaving is een belangrijk deel van ons werk. We zijn alert op fraude, want het is niet de bedoeling dat mensen misbruik maken van het systeem. Ook na het verlenen van een verblijfsvergunning controleren we of mensen aan de voorwaarden blijven voldoen. Zo dragen wij bij aan een veilig Nederland.

Internationale samenwerking 

Migratie gaat over grenzen heen. Daarom is internationale samenwerking voor de IND belangrijk. Om die reden wisselt de IND informatie, kennis en expertise uit met Europese en internationale partners en landen op het vlak van migratie.

Ook zendt de IND medewerkers uit om andere landen te ondersteunen op het terrein van asiel en migratie. Hiermee dragen wij onder meer bij aan het voorkomen van irreguliere migratie naar Nederland en het voorspelbaarder maken van de (asiel)instroom. Daarnaast doen we internationaal onderzoek via onder andere het Europees Migratienetwerk (EMN).

We werken ook samen met…

Om zoveel mogelijk te betekenen voor de Nederlandse maatschappij, werken we samen met andere organisaties. Onder meer de politie, Koninklijke Marechaussee (KMar), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Organisaties kunnen bij de IND (Bureau Documenten) ook de echtheid van documenten laten onderzoeken. Hiervoor heeft de IND een informatiesysteem ontwikkeld.  Lees hier meer over

Meer over ons

BMVI- en AMIF-subsidies

Een aantal belangrijke projecten zijn mogelijk dankzij subsidies van het BMVI-fonds en het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).