Familie

Leven doe je het liefst met je familie om je heen. Ieder jaar doen veel mensen een aanvraag om een partner, kind of ander familielid naar Nederland te halen. Wij beoordelen of deze mensen in Nederland mogen verblijven.

Weer samen in Nederland

Het is een belangrijk onderdeel van het werk van de IND: aanvragen behandelen van mensen die een familie- of gezinslid naar Nederland willen halen. Het kan gaan om een Nederlander die op vakantie een partner heeft ontmoet en samen in Nederland wil wonen. We krijgen ook aanvragen van ouders die een minderjarig kind naar Nederland willen laten overkomen. Of van asielzoekers die in Nederland verblijven en graag de gezinsleden bij zich hebben.

Zo werken wij

We beoordelen iedere aanvraag voor een verblijfsvergunning heel zorgvuldig. We onderzoeken altijd of mensen aan de voorwaarden voldoen. Dat doen we onder andere met behulp van documenten die iemand aanlevert. We controleren bijvoorbeeld de geboorte- of huwelijksakte. En we kijken of iemand inkomen heeft en is geslaagd voor het inburgeringsexamen.

Ervaringen aanvragers

Ervaringen aanvragers

Belangrijke thema's

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Nareis

Wie niet veilig is in eigen land, kan in Nederland bescherming krijgen (asiel). Asielzoekers die daar recht op hebben, kunnen in Nederland een toekomst opbouwen. Soms hoort daar een hereniging met achtergebleven gezinsleden bij. Dit noemen we ‘…

Onze andere werkterreinen

Economie

Naar Nederland komen voor een mooie baan of boeiende studie. Lees meer over de aanvraagprocedure.

Asiel

Wie moet vluchten voor vervolging of geweld kan asiel aanvragen in Nederland.

Naturalisatie

Officieel Nederlander worden. En daarna een paspoort aanvragen. Lees over naturalisatie of optie.