Toegankelijkheid

De website ind.nl moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent goed te gebruiken en te begrijpen. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, niet goed kunnen zien, of een andere handicap hebben. Op deze pagina leest u waar een toegankelijke website aan moet voldoen. Ook leest u hoe we de toegankelijkheid van onze website nog gaan verbeteren.

Wanneer is onze website toegankelijk?

Als u de website goed kunt:

 • vinden
 • gebruiken
 • bekijken
 • begrijpen

Ook moet onze website goed werken met alle:

 • zoekmachines
 • internetbrowsers
 • apparaten (touchscreen, smartphone, pc, Mac)

Aan welke eisen moet een toegankelijke website voldoen?

Een toegankelijke website moet voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen van de Nederlandse overheid. Deze eisen staan in een besluit van de overheid uit mei 2018. Dit besluit kunt u vinden op overheid.nl: Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid.

Voldoet onze website aan alle toegankelijkheidseisen?

Onze website voldoet nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Dit staat in het onderzoeksrapport over digitale toegankelijkheid van 6 februari 2023 op puc.overheid.nl. Deze 7 van de belangrijkste onderdelen voldoen nog niet:

 • Het is niet mogelijk om de tabtoets te gebruiken om te navigeren.
 • Niet alle teksten zijn goed te scannen of in logische volgorde te lezen.
 • Niet bij alle afbeeldingen of infographics staat een alternatieve tekst.
 • Gebruikers van voorleessoftware kunnen onze website niet altijd goed laten voorlezen.
 • De pdf's zijn niet altijd goed te lezen, te doorzoeken of goed voor te lezen door software.
 • Sommige videobestanden hebben geen ondertitel, transcript of audiobeschrijving.
 • Soms zijn kleur en contrast van afbeeldingen niet goed te zien.

Toegankelijkheidslabel

Onze website heeft het toegankelijkheidslabel B: voldoet gedeeltelijk. Meer informatie over het toegankelijkheidslabel leest u op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Status toegankelijkheid ind.nl: B, voldoet gedeeltelijk

Wat doet de IND om de toegankelijkheid te verbeteren?

We werken onder andere aan technische updates. We herschrijven teksten en voegen ondertitels, transcripts of audiobeschrijvingen toe aan video's. Op die manier doen we ons best om te voldoen aan alle toegankelijkheidseisen.

Hebt u problemen met de toegankelijkheid van ind.nl?

Merkt u een probleem met de toegankelijkheid van onze website? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@ind.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging dat we uw e-mail hebben ontvangen.
 • We vertellen u wat we met uw vraag of opmerking doen en wat het resultaat is.
 • We zijn binnen 3 weken klaar met de behandeling van uw vraag of opmerking.

Wat als u niet tevreden bent?

Bent u niet tevreden met de manier waarop we uw vraag of opmerking behandeld hebben? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.