Naturalisatie

Mensen die lang in Nederland verblijven en zich verbonden voelen met ons land, kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij worden dan officieel Nederlander. Ze krijgen een paspoort en mogen stemmen.

Officieel Nederlander worden

De IND voert de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. In deze wet staan de voorwaarden om te naturaliseren. Wij controleren of mensen daaraan voldoen. We kijken bijvoorbeeld of iemand vijf jaar of langer legaal in Nederland is. Maar ook of het inburgeringsexamen is gehaald en of iemand geen gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Onze werkwijze verzoek Naturalisatie

Wie Nederlander wil worden, doet bij de gemeente een naturalisatieverzoek. De gemeente voert een eerste controle uit en stuurt het verzoek naar de IND. Wij bekijken of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, sturen we een brief. Daarin staat dat ‘een voorstel tot verlening van het Nederlanderschap’ is voorgelegd aan de Koning. Wanneer de Koning een formeel besluit heeft genomen, volgt een naturalisatieceremonie van de gemeente. Daarna is de aanvrager officieel Nederlander.

Ervaringen aanvragers

Keuze voor naturalisatie

Niet iedereen die langer in Nederland is, kiest voor naturalisatie. Dat komt bijvoorbeeld omdat mensen dan afstand moeten doen van de nationaliteit die ze al hebben. Of omdat een dubbele nationaliteit lastig kan zijn. Ook zijn er andere mogelijkheden om Nederlander te worden, bijvoorbeeld door optie, of door geboorte of erkenning.

Ervaringen aanvragers

Belangrijke thema's

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Onze andere werkterreinen

Economie

Naar Nederland komen voor een mooie baan of boeiende studie. Lees meer over de aanvraagprocedure.

Familie

Een gezin vormen met een dierbare die hier al woont. Lees over de speciale ‘liefdes’ vergunning.

Asiel

Wie moet vluchten voor vervolging of geweld kan asiel aanvragen in Nederland.