Bureau Documenten

 In Nederland wonen vreemdelingen uit meer dan 160 verschillende landen. Iemand die een verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort wil aanvragen of zich wil inschrijven bij de gemeente, heeft daarvoor aktes of documenten (brondocumenten) uit het buitenland nodig. Maar is een document echt? Is het juist verkregen? Of is het misschien vervalst?

controle documenten

Bureau Documenten voert vier taken uit

1.    Echt, vals of vervalst?

Soms twijfelt een overheidsinstantie of een document echt is. Dat kan gaan om een brondocument, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of identiteitskaart. Maar ook om documenten die als bewijs dienen in een asielprocedure. Bijvoorbeeld een militair dienstbewijs, een verzoekschrift of vonnis. Bij twijfel wordt Bureau Documenten ingeschakeld. De documentdeskundigen controleren de echtheid van de documenten dan met speciale apparatuur.

2.    Identiteitsfraude tegengaan

Door documenten te controleren op echtheid, helpt Bureau Documenten bij het tegengaan van identiteitsfraude. Bij identiteitsfraude neemt iemand een valse identiteit aan door de persoonsgegevens van iemand anders te gebruiken om zich voor te doen als die persoon. Hiervoor gebruiken zij valse of vervalste documenten, zoals een geboorte- of huwelijksakte. 

3.    Toezicht houden 

Bureau Documenten houdt toezicht op het proces waarmee vreemdelingendocumenten worden vervaardigd en uitgereikt. Een vreemdelingendocument is een Nederlands identiteitsdocument. De IND verstrekt dit document aan vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben in Nederland of die dit hebben aangevraagd. Voorbeelden hiervan vindt u op vreemdelingendocumenten.

4.    Onderzoek en verbetering

Bureau Documenten onderzoekt vervalsingen en bekijkt hoe fraudeurs te werk gaan. Hierdoor kunnen we Nederlandse documenten veiliger maken en beveiligingskenmerken ontwikkelen die moeilijk na te maken zijn. Zo kunnen we fraude beter voorkomen.  

 

Animatie Informatiestromen

Hoe werkt Bureau Documenten?

Bureau Documenten onderzoekt documenten op drie manieren:

1.    Technisch

        We kijken naar de manier waarop het document gemaakt is. Is het document gedrukt of is het
        geprint met een printer? Is de pasfoto origineel aangebracht of vervangen?

2.    Tactisch

        We kijken naar de afgifteprocedure. Komt de verschijningsvorm van dit document overeen met de
        datum waarop het is afgegeven?

3.    Empirisch

        We proberen regelmaat te ontdekken in de waargenomen verschijnselen, om zo inzicht te krijgen
        en tot een algemeen geldende uitspraak te komen.

Als het document niet in orde is 

Wordt het document negatief beoordeeld of ontdekken we iets opvallends? Dan maakt de documentonderzoeker een Verklaring van Onderzoek (VvO). Dat is een verslag met daarin het onderzoeksresultaat. De VvO gaat vervolgens naar de overheidsinstantie die het onderzoek heeft aangevraagd.

Voor meer informatie over onze werkwijze en een uitleg over de verklaring van onderzoek verwijzen wij u naar onze vakbijlage.

Vakbijlage

 

Beheer bij Bureau Documenten

Bureau Documenten beheert documenten die tijdens de asielprocedure worden ingediend of ingenomen. We bewaren deze documenten tot de persoon die asiel aanvraagt een beslissing krijgt. Als er onderzoek nodig is, blijven de documenten bij ons in beheer. Als het document niet in orde is kan het document niet worden gebruikt voor officiële doeleinden en mag het van het OM niet worden teruggebracht in het rechtsverkeer.

 

Contact Bureau Documenten

Controle ID

​​​​