error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Bureau Documenten

Iemand die zich in Nederland wil laten inschrijven bij de gemeente of een Nederlands paspoort aanvraagt, heeft daarvoor aktes of documenten uit het buitenland nodig. Bureau Documenten van de IND is het Nederlandse expertisecentrum op dit vlak.

Deze aktes of documenten noemen we brondocumenten. Wanneer overheidsinstanties twijfelen aan de echtheid van brondocumenten, kunnen ze die laten onderzoeken door Bureau Documenten. We onderzoeken daar ook of documenten op de juiste manier verkregen zijn.

Echt, vals of vervalst!?

Bureau Documenten adviseert overheidsdiensten al 25 jaar over de waarde van brondocumenten. De experts stellen met speciale apparatuur vast of een document echt, vals of vervalst is. Onder meer documenten die als bewijs worden gebruikt in een asielprocedure. Denk aan gerechtelijke stukken, militaire dienstbewijzen, arrestatiebevelen, et cetera. Zo’n onderzoek kan heel gedetailleerd zijn. Bijvoorbeeld door foto’s te vergelijken. Door handschriften te vergelijken. Of door te onderzoeken of dezelfde typemachine gebruikt is.

 

Man achter computer onderzoekt informatie

Toezicht op verblijfsdocumenten

Door de expertise van Bureau Documenten, levert de IND een bijdrage aan de nationale veiligheid. En aan het tegengaan van identiteitsfraude. Bureau Documenten houdt toezicht op het proces waarmee vreemdelingendocumenten worden gemaakt en uitgereikt. Of er eentje hebben aangevraagd. 

Fraude en veiligheid

Bureau Documenten houdt zich ook bezig met nieuwe methoden en technieken om fraude met documenten en identiteitsbewijzen te bestrijden. Zo verbeteren zij de fraudebestendigheid van Nederlandse vreemdelingendocumenten.

DISCS: voor overheden die brondocumenten gebruiken

Bureau Documenten heeft een informatiesysteem ontwikkeld. Dat systeem heet DISCS, wat staat voor Document Information System for Civil Status. Overheidsorganisaties die brondocumenten gebruiken, gebruiken ook DISCS. Bijvoorbeeld gemeenten, de Koninklijke Marechaussee, de Sociale Verzekeringsbank en Nederlandse ambassades in het buitenland. Ook veel internationale organisaties zoals Frontex en Interpol gebruiken DISCS. En natuurlijk onze IND-medewerkers.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan rechtstreeks contact op met Bureau Documenten. Maak hier een keuze.