Maatschappelijke adviesraad

De Maatschappelijke adviesraad (MAR) adviseert de IND over de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Deze adviezen helpen ons om kritisch naar ons werk te blijven kijken. En om onszelf te verbeteren waar dat nodig en mogelijk is.

MAR-leden

De MAR bestaat uit de volgende leden:

Corinne Dettmeijer

Corinne Dettmeijer (voorzitter)
'In mijn tijd als rechter heb ik veel met vreemdelingenzaken te maken gehad. Dat vond ik erg interessant. Als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen kwam ik de IND ook tegen. In die tijd vond ik de IND nogal star. Dat kan verbeterd worden. Ik vind het een mooie uitdaging om met de MAR een bijdrage te leveren aan de IND.’

Annemarie Heeringa

Annemarie Heeringa
‘Ik werk als teamleider bij het Leger des Heils. Op onze afdeling bieden we sociaaljuridische begeleiding aan ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is mijn cliënten uitleggen hoe het vreemdelingenrecht werkt en waarom de IND bepaalde beslissingen heeft genomen. Hierbij merk ik dat cliënten soms een grote afstand tot de IND met betrekking tot de beweegredenen en de uiteindelijke beslissing ervaren. Door mijn deelname aan de MAR kom ik op een andere manier met de IND in contact en kan ik de organisatie op een andere manier bekijken en meemaken.’

Freek Landmeter

Freek Landmeter
‘Voor mijn werk voor Artsen zonder Grenzen ben ik onder meer in Rwanda geweest. Ik weet dat de IND complexe zaken heeft. Soms gaat de nuance dan verloren in de media. Maar ik wil graag weten: wat gebeurt er nu echt? Ik vind het belangrijk dat de IND-draagvlak heeft. Verder sta ik iedere week met een medewerker van de IND en van het COA langs het voetbalveld. Dan voeren we interessante gesprekken en moeten we opletten dat we geen goal missen.’