Maatschappelijke adviesraad

De Maatschappelijke adviesraad (MAR) adviseert de IND over de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Deze adviezen helpen ons om kritisch naar ons werk te blijven kijken. En om onszelf te verbeteren waar dat nodig en mogelijk is.

MAR-leden

De MAR bestaat uit de volgende leden:

Corinne Dettmeijer

Mardjan Seighali (voorzitter)
‘Ik zet me in voor gelijke kansen van mensen en heb belangstelling voor organisaties die over het lot van mensen gaan. Migratiethema’s hebben mijn aandacht. Als directeur van de Stichting voor Vluchteling Studenten, het UAF, richtte ik mij op het talent van vluchtelingen. Na de verschijning van mijn boek ‘Tot op de dag’ over mijn eigen vluchtervaring bleef ik contact houden met de IND. Ik begrijp hoe ingewikkeld het werk is in een complexe, politieke omgeving. Oog en oor hebben voor het verhaal van een ander en samen werken aan een inclusievere samenleving vind ik belangrijk. Als MAR-voorzitter heb ik een verbindende rol. Daar zit mijn kracht. Als erkenning voor mijn verbindende werk ontving ik in 2019 de Comeniusprijs. Ik zal er alles aan doen om van de MAR een onmisbare adviesraad te maken die waardevolle inzichten en meerwaarde biedt voor de IND.’

Annemarie Heeringa

Annemarie Heeringa
‘Ik heb de afgelopen jaren veel met ongedocumenteerden gewerkt, onder andere bij het Leger des Heils. Een belangrijk onderdeel van mijn werk was mensen uitleggen hoe het vreemdelingenrecht werkt en waarom de IND bepaalde beslissingen heeft genomen. Dat was nodig, want ik merkte dat cliënten soms een grote afstand tot de IND ervaren. Ze begrijpen de beweegredenen van de IND om tot de uiteindelijke beslissing te komen niet altijd. Door mijn deelname aan de MAR kom ik op een andere manier met de IND in contact. Zo kan ik de organisatie van een andere kant bekijken en meemaken.’ 

Freek Landmeter

Freek Landmeter
‘Voor mijn werk voor Artsen zonder Grenzen ben ik onder meer in Rwanda geweest. Ik weet dat de IND complexe zaken heeft. Soms gaat de nuance dan verloren in de media. Maar ik wil graag weten: wat gebeurt er nu echt? Ik vind het belangrijk dat de IND draagvlak heeft. Verder sta ik iedere week met een medewerker van de IND en van het COA langs het voetbalveld. Dan voeren we interessante gesprekken en moeten we opletten dat we geen goal missen.’