Maatschappelijke adviesraad

De Maatschappelijke adviesraad (MAR) adviseert de IND over de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Deze adviezen helpen ons om kritisch naar ons werk te blijven kijken. En om onszelf te verbeteren waar dat nodig en mogelijk is.

MAR-leden

De MAR bestaat uit de volgende leden:

Corinne Dettmeijer

Corinne Dettmeijer (voorzitter)
'In mijn tijd als rechter heb ik veel met vreemdelingenzaken te maken gehad. Dat vond ik erg interessant. Als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen kwam ik de IND ook tegen. In die tijd vond ik de IND nogal star. Dat kan verbeterd worden. Ik vind het een mooie uitdaging om met de MAR een bijdrage te leveren aan de IND.’

​​
Petra van den Boomgaard

Petra van den Boomgaard
'Het vreemdelingenbeleid heeft mijn interesse. In Brussel in het Europees Parlement heb ik te maken gehad met de creatie van vreemdelingenbeleid. Als onderzoeker heb ik met het Nederlandse vreemdelingenbeleid van de jaren dertig te maken gehad. Maar misschien wel het belangrijkste perspectief dat bijdraagt aan mijn advieswerk voor de MAR is het bezoek dat ik ieder jaar breng aan het vernietigingskamp Sobibor. Met nabestaanden van de mensen die daar zijn vermoord sta ik daar stil bij het ultieme gevolg van hoe het mensen die in het nauw zijn gedreven, kan vergaan.’

Afshin Ellian

Afshin Ellian
‘Ik ben geboren in Iran en ben in 1989 op uitnodiging als politiek vluchteling naar Nederland gekomen. In Tilburg heb ik rechten gestudeerd en nu ben ik hoogleraar aan de rechtenfaculteit Leiden. Ik hecht veel waarde aan integratie omdat het burgerschap en sociale cohesie bevordert. Tegelijkertijd vind ik dat integratie en migratie tot het veiligheidsdomein behoren om radicalisme en terroristische bewegingen tegen te gaan.’

Annemarie Heeringa

Annemarie Heeringa
‘Ik werk als teamleider bij het Leger des Heils. Op onze afdeling bieden we sociaaljuridische begeleiding aan ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is mijn cliënten uitleggen hoe het vreemdelingenrecht werkt en waarom de IND bepaalde beslissingen heeft genomen. Hierbij merk ik dat cliënten soms een grote afstand tot de IND met betrekking tot de beweegredenen en de uiteindelijke beslissing ervaren. Door mijn deelname aan de MAR kom ik op een andere manier met de IND in contact en kan ik de organisatie op een andere manier bekijken en meemaken.’

Freek Landmeter

Freek Landmeter
‘Voor mijn werk voor Artsen zonder Grenzen ben ik onder meer in Rwanda geweest. Ik weet dat de IND complexe zaken heeft. Soms gaat de nuance dan verloren in de media. Maar ik wil graag weten: wat gebeurt er nu echt? Ik vind het belangrijk dat de IND-draagvlak heeft. Verder sta ik iedere week met een medewerker van de IND en van het COA langs het voetbalveld. Dan voeren we interessante gesprekken en moeten we opletten dat we geen goal missen.’

Marian Spier

Marian Spier
‘In het verleden heb ik bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt. Nu ben ik ondernemer en oprichter van IAMarian. Ik ben met name bezig met projecten die een sociale impact hebben en een positieve verandering teweegbrengen. Diversiteit en inclusiviteit vind ik erg belangrijk. Ik zie migratie als een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst.’