Duurzaamheid en de IND

Als IND hebben we de opdracht om te voldoen aan de Rijksdoelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord. Zo moeten we in 2030 klimaatneutraal zijn en onze CO2-uitstoot met 55% omlaag hebben gebracht. Dat betekent dat we onze organisatie fors gaan verduurzamen.

Hoe doen we dat, verduurzamen?

  • Alle IND-kantoorlocaties hebben nu al minimaal energielabel C. Voor nieuwe locaties is dat energielabel A. Vanaf 2030 hebben alle locaties tenminste energielabel A.
  • We verminderen ons gasverbruik door de thermostaat lager te zetten. In 2030 gebruiken rijksgebouwen hierdoor 50% minder energie dan in 2008.
  • De Rijksoverheid stapt volledig over op groene stroom. Hierdoor komt 100% van ons elektriciteitsverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen. 
  • We verduurzamen onze inkoop. En maken hierover afspraken met onze leveranciers en opdrachtgevers.
  • We stimuleren medewerkers om met het openbaar vervoer (ov) naar hun werk te komen. IND-loketten zijn dichtbij het openbaar vervoer. Zodat aanvragers makkelijk de trein kunnen nemen.
  • We motiveren medewerkers om bij te dragen aan duurzaamheid. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan nationale duurzaamheidsacties. Zoals de ‘verspillingsvrije week’, of de ´fiets-naar-je-werk’-dag.
  • We scheiden ons afval. En zorgen ervoor dat er zo min mogelijk restafval overblijft.

CO2-prestatieladder

We houden bij of de getroffen maatregelen er inderdaad toe leiden dat we in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor gebruiken we de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2.