Trendanalyses, beleidsmonitors en evaluaties

Bij de IND maken we trendanalyses, beleidsmonitors en evaluaties op het gebied van asiel en migratie. We coördineren daarnaast de ex ante uitvoeringstoetsen (EAUT). Daarmee brengen we de effecten van geplande beleidsveranderingen in kaart.

Hieronder de rapportages op volgorde publicatiedatum: