Trendanalyses, beleidsmonitors en evaluaties

Bij de IND maken we trendanalyses, beleidsmonitors en evaluaties op het gebied van asiel en migratie. We coördineren daarnaast de ex ante uitvoeringstoetsen (EAUT). Daarmee brengen we de effecten van geplande beleidsveranderingen in kaart.

Hieronder de rapportages op volgorde publicatiedatum:

De invoeringstoets is een lichtvoetige bestudering van de werking van nieuwe regelgeving in de praktijk, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de doelgroep en de uitvoering. Naar aanleiding van de Tjebbes-uitspraak is een nieuw optierecht opgenomen in de RWN. In deze invoeringstoets is onderzocht in hoeverre de nieuwe optieprocedure en de daaraan gerelateerde evenredigheidstoets (zoals opgenomen in art. 6 lid 1 onder p RWN) uitvoerbaar is voor zowel de doelgroep als de uitvoerende instanties.