Stand van de Uitvoering

De Stand van de Uitvoering geeft een beeld van de knelpunten die de IND in de uitvoering van het migratiebeleid hinderen. De Stand geeft weer wat de IND zelf doet en gaat doen om die knelpunten weg te nemen en wat daarvoor van politiek en beleidmakers nodig is.

Stand van de Uitvoering juni 2024                                                          

Stand van de Uitvoering juni 2023                                                                 stand van de uitvoering

Stand van de Uitvoering juni 2022