Inkomenseisen: zelfstandig, duurzaam en voldoende inkomen

Laatste update: 4 juni 2024

Een voorwaarde voor de verblijfsvergunning is dat u inkomen hebt. Het inkomen moet zelfstandig, duurzaam en voldoende zijn. Dit zijn de inkomenseisen. U leest op deze pagina hoe u bij verschillende soorten inkomsten voldoet aan de inkomenseisen. En wanneer u vrijstelling hebt van de inkomenseisen.

De inkomenseisen

Uw inkomen moet voldoen aan de volgende 3 eisen: 

 • Uw inkomen is zelfstandig. Dit betekent dat u belastingen en premies betaalt over het inkomen. 
 • Uw inkomen is duurzaam. Dit betekent dat u het inkomen lang genoeg ontvangt. 
 • Uw inkomen is voldoende. Dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is. De IND gebruikt normbedragen om te bepalen of uw inkomen hoog genoeg is. Uw inkomen is voldoende als het minimaal net zo hoog is als het normbedrag. De normbedragen verschillen per verblijfsvergunning. Bekijk de normbedragen per verblijfsvergunning op onze pagina Inkomenseisen normbedragen.

Inkomenseisen per soort inkomen

Er zijn verschillende soorten inkomen. Bijvoorbeeld uit werk in loondienst, uit een eigen bedrijf, uit een uitkering of uit eigen vermogen. Het soort inkomen bepaalt wat de inkomenseisen precies zijn. 

Hebt u meerdere inkomens? En voldoet elk inkomen aan de geldende regels? Dan mag u deze inkomens bij elkaar optellen. De opgetelde inkomens moeten samen minimaal gelijk zijn aan het normbedrag dat hoort bij de verblijfsvergunning. Bekijk de normbedragen per verblijfsvergunning.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Inkomenseisen bij inkomen uit werk in loondienst

  open minus
 • Inkomenseisen bij inkomen uit eigen bedrijf

  open minus
 • Inkomenseisen bij inkomen uit uitkering

  open minus
 • Inkomenseisen bij inkomen uit eigen vermogen

  open minus
 • Inkomenseisen bij andere soorten inkomen

  open minus

Inkomen van partner of ouders meetellen

Soms mag u het inkomen van uw partner of ouders meetellen. Dit kan alleen in de volgende situaties:

 • Bij een aanvraag verblijfsvergunning voor minderjarig kind of adoptie-/pleegkind.
 • Bij een aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • Als u garant staat voor een buitenlandse student.
 • Als u garant staat voor een medische behandeling.

U en uw partner of ouders moeten voldoen aan deze eisen: 

 • U woont samen met uw partner in Nederland. Of u woont bij uw ouders in Nederland.
 • Uw partner of ouder is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning in Nederland.
 • Alle inkomens moeten zelfstandig en duurzaam zijn. Bij elkaar opgeteld zijn deze inkomens minimaal gelijk aan het normbedrag dat geldt. 

Voor alle andere aanvragen moet u zelf zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen hebben.

Vrijstellingen inkomenseisen

Wilt u een verblijfsvergunning voor uw familielid of partner aanvragen? Of vraagt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan? Dan hoeft u in bepaalde situaties niet te voldoen aan de inkomenseisen. U krijgt dan vrijstelling.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Vrijstellingen bij aanvraag verblijfsvergunning voor familielid of partner

  open minus
 • Vrijstellingen bij aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

  open minus

Inkomenstest voor verblijfsvergunning voor partner

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor uw partner? En wilt u weten of uw inkomen voldoet? Doe de inkomenstest. Met de inkomenstest kunt u controleren of uw inkomen aan die eisen voldoet. De test is niet bepalend. De IND beoordeelt uw inkomen altijd nadat u uw aanvraag hebt gedaan.

Benodigde documenten

Voor de test hebt u informatie over uw inkomen nodig. Bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw contract;
 • uw uitkeringsspecificatie;
 • uw winst van de afgelopen jaren.

Deze documenten moet u later ook meesturen met uw aanvraag voor de verblijfsvergunning.

Meerdere inkomens

Hebt u meer dan 1 inkomen? Start dan met uw hoogste inkomen. Is dit inkomen niet hoog genoeg? Maar is het wel zelfstandig en duurzaam? Doe dan de inkomenstest opnieuw voor uw andere inkomen. Is dat inkomen ook zelfstandig en duurzaam? Tel dan uw inkomens bij elkaar op.

Start inkomenstest