Inkomenseisen normbedragen

Op deze pagina vindt u de normbedragen per verblijfsvergunning. Uw inkomen moet minimaal gelijk zijn aan het normbedrag voor de verblijfsvergunning die u aanvraagt.

U bent garantsteller voor een aanvrager van een visum kort verblijf

Normbedragen geldig van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid

Normbedragen geldig van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner

bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

Verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid ​

De referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

De referent is een alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.354,08
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.462,41

Aanvraag voor een verblijfsvergunning studie

Studienormen 2023

Soort studie Bedrag per maand
Hbo of universiteit € 957,87
Middelbaar onderwijs of mbo € 786,59

Een persoon in Nederland financiert de studie en het verblijf van de student

Normbedragen geldig van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

​Student studeert aan hbo of universiteit

​​De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.892,27
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.047,03

​​De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.311,95
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.420,28

​​Student gaat naar de middelbare school of het mbo

De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.720,99
​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.875,75

De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.140,67
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.249,00

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke beroepen kunst en cultuur

Beroep Bruto sv-loon per maand
Aanvoerder 2de violen, altviolen en contrabassen € 2.383
Acteur € 4.233
​Artistiek (adjunct) directeur dans/musical/cultuurwerkplaats € 2.987
Artistiek leider of artistiek adviseur muziek/opera € 4.020
​Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats € 2.118
Choreograaf € 3.200
Danser/musical artiest € 2.039
Dirigent € 4.000
​Eerste concertmeester € 4.077
Eerste- of soloblazer, eerste harpist en eerst paukenist € 2.383
Kernbegeleider afdelingen cultuurwerkplaats € 2.536
Ontwerper/vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video) € 1.921
Plaatsvervangend eerste concertmeester € 2.683
Regisseur € 4.233
Solist muziek/opera € 4.000
Solocellist € 3.017
Technische (project)specialist cultuurwerkplaats € 2.118
Zanger/musical artiest € 2.971

Aanvraag voor een verblijfsvergunning stage lopen of werkervaring opdoen

Aanvraag verblijfsvergunning lerend werken (stagiair of praktikant)

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Praktikant

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

Stagiair

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 967,20
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.044,58

 

Aanvraag verblijfsvergunning actieprogramma van de Europese Unie

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Bruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 967,20
Bruto sv loon per maand met vakantiegeld € 1.044,58

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en Europese blauwe kaart

Type kennismigrant met het juiste normbedrag (bruto per maand) voor 2023

Type kennismigrant Eerste verblijfsvergunning kennismigrant/Europese blauwe kaart Aanvraag verlenging verblijfsvergunning kennismigrant/Europese blauwe kaart bij zelfde werkgever Bij verandering van werkgever (referent)
€ 2.631,00 € 2.631,00 € 2.631,00
Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.672,00 € 3.672,00

Geldt ook als kennismigrant nu 30 jaar of ouder is. En sinds de eerste vergunning nog steeds werkt voor dezelfde werkgever.
 • Kennismigrant is nog steeds jonger dan 30:
  € 3.672,00

 • Kennismigrant is nu 30 jaar of ouder:
  € 5.008,00
Kennismigrant van 30 jaar of ouder € 5.008,00 € 5.008,00 € 5.008,00
Europese blauwe kaart (EU Blue Card) € 5.867,00 € 5.867,00 € 5.867,00

Wat telt mee voor het salariscriterium?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.
 • De werkgever maakt de vergoedingen en toeslagen over op de bankrekening van de kennismigrant of houder Europese blauwe kaart.
 • De werkgever maakt de vergoedingen en toeslagen per maand over. Dit betekent dat de werkgever de dertiende maand maandelijks betaalt in 12 gelijke delen.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

 • Vakantietoeslag.
 • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
 • Onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

Aanvraag voor verblijfsvergunning als onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent

Deze normbedragen gelden ook als een verblijfsvergunning als kennismigrant wordt aangevraagd.

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.354,08
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.462,41

Aanvraag voor verblijfsvergunning essentieel startup personeel

Salariscriterium voor 2023

Bruto inkomen per maand zonder vakantiegeld € 2.631,00

Aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Brutowinst per maand (met vakantiegeld) € 1.462,41

Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

​Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.901,60
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.133,74

Gastgezin met  een alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.321,28
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.506,99

Aanvraag voor verblijfsvergunning medische behandeling

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

​U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend en uw partner komt mee naar Nederland ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder ​en uw kind komt mee naar Nederland

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.354,08
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.462,41

Een persoon in Nederland (financier) betaalt uw verblijf voor medische behandeling

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland)

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.675,36
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.969,40

Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) 

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.868,80
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 4.178,32

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.288,48
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.551,57

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland) ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.095,04
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.342,65

Aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

​U toont zelf inkomen aan ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.354,08
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.462,41

Een gezinslid toont het inkomen aan ​

Uw gezinslid is gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend 

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

Uw gezinslid is een alleenstaande ouder ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.354,08
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.462,41

Aanvraag voor andere verblijfsvergunningen

Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

​U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend 

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.934,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.089,16

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.354,08
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.462,41

 

Oude normbedragen

Normbedragen van de laatste 3 jaar

De IND gebruikt soms normbedragen van eerdere jaren om te bepalen of uw inkomen duurzaam is. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet elke maand even hoog is. Of omdat uw arbeidscontract bij aanvraag verblijfsvergunning korter dan 6 maanden geldig is. In de tabellen ziet u welke normbedragen de laatste 3 jaar golden.

​Tabel oude normbedragen: echtparen of ongehuwd samenwonenden

​Periode ​Brutobedrag per maand zonder vakantiegeld ​Brutobedrag per maand met vakantiegeld
1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 € 1.725,00 € 1.863,00
​1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ​€ 1.701,00 ​€ 1.837,08
​1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ​​€ 1.684,80 ​​€ 1.819,59
1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 ​€ 1.680,00 ​€ 1.814,40
​1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 ​€ 1.653,60 ​€ 1.785,89
​1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 ​€ 1.635,60 ​€ 1.766,45
​1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 € 1.615,80​ ​€ 1.745,07

 

​Tabel oude normbedragen: alleenstaanden of alleenstaande ouders

​Periode ​Brutobedrag per maand zonder vakantiegeld ​Brutobedrag per maand met vakantiegeld
1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 € 1.207,50 € 1.304,10
​1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ​€ 1.190,70 ​€ 1.285,96
​​1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ​€ 1.179,36 € 1.273,71​
1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 ​€ 1.176,00 ​€ 1.270,08
​1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 ​€ 1.157,52 ​€ 1.250,12
​1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 ​€ 1.144,92 ​€ 1.236,52
​1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 € 1.131,06 ​€ 1.221,54

Zie ook