Inkomenseisen normbedragen

Op deze pagina vindt u de normbedragen per verblijfsvergunning. Uw inkomen moet minimaal gelijk zijn aan het normbedrag voor de verblijfsvergunning die u aanvraagt.

U bent garantsteller voor een aanvrager van een visum kort verblijf

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner

bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid ​

De referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

De referent is een alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.448,58
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.564,47

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning studie

Studienormen 2024

Soort studie Bedrag per maand
Hbo of universiteit € 1.217,96
Middelbaar onderwijs of mbo € 1.029,55

Een persoon in Nederland financiert de studie en het verblijf van de student

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

​Student studeert aan hbo of universiteit

​​De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.287,36
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.452,91

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

​​De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.666,54
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.782,43

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

​​Student gaat naar de middelbare school of het mbo

De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.098,95
​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.264,50

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.478,13
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.594,02

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke beroepen kunst en cultuur

Beroep Bruto sv-loon per maand
Aanvoerder 2de violen, altviolen en contrabassen € 2.383
Acteur € 4.233
​Artistiek (adjunct) directeur dans/musical/cultuurwerkplaats € 2.987
Artistiek leider of artistiek adviseur muziek/opera € 4.020
​Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats € 2.118
Choreograaf € 3.200
Danser/musical artiest € 2.039
Dirigent € 4.000
​Eerste concertmeester € 4.077
Eerste- of soloblazer, eerste harpist en eerst paukenist € 2.383
Kernbegeleider afdelingen cultuurwerkplaats € 2.536
Ontwerper/vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video) € 1.921
Plaatsvervangend eerste concertmeester € 2.683
Regisseur € 4.233
Solist muziek/opera € 4.000
Solocellist € 3.017
Technische (project)specialist cultuurwerkplaats € 2.118
Zanger/musical artiest € 2.971

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning stage lopen of werkervaring opdoen

Aanvraag verblijfsvergunning lerend werken (stagiair of praktikant)

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Praktikant

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Stagiair

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.034,70
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.117,48

Staat er een stagevergoeding genoemd in de stageovereenkomst? Dan mag deze stagevergoeding meegerekend worden.

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag verblijfsvergunning actieprogramma van de Europese Unie

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Bruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 1.034,70
Bruto sv loon per maand met vakantiegeld € 1.117,48

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en Europese blauwe kaart

Normbedrag kennismigrant bij eerste aanvraag, verlenging of verandering van werkgever

De normbedragen wijzigen ieder jaar op 1 januari. De kennismigrant moet voldoen aan het normbedrag dat geldt op de datum van de aanvraag. Verandert de kennismigrant van werkgever? Dan moet de kennismigrant voldoen aan het normbedrag dat geldt op de datum waarop het dienstverband bij de nieuwe werkgever ingaat. Meer informatie staat in de brochure

Type kennismigrant met het juiste normbedrag (bruto per maand) voor 2024

Type kennismigrant Eerste verblijfsvergunning kennismigrant/Europese blauwe kaart Aanvraag verlenging verblijfsvergunning kennismigrant/Europese blauwe kaart bij zelfde werkgever Bij verandering van werkgever (referent)

Kennismigrant valt onder het verlaagde salariscriterium  

€ 2.801,00 € 2.801,00 € 2.801,00
Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.909,00

€ 3.909,00

Dit bedrag geldt ook als de kennismigrant inmiddels 30 jaar of ouder is.

Is de kennismigrant sinds de afgifte van de eerste vergunning gewisseld van werkgever? Dan moet dit zijn gebeurd toen de kennismigrant nog geen 30 jaar oud was.

 • Kennismigrant is nog steeds jonger dan 30:
  € 3.909,00

 • Kennismigrant is nu 30 jaar of ouder:
  € 5.331,00
Kennismigrant van 30 jaar of ouder € 5.331,00 € 5.331,00 € 5.331,00
Europese blauwe kaart (EU Blue Card) € 6.245,00 € 6.245,00 € 6.245,00

Verlaagde salariscriterium

In de volgende 3 situaties geldt het verlaagde salariscriterium (verlaagde looncriterium) voor de kennismigrant:

 1. De kennismigrant heeft een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden. De erkende referent vraagt de verblijfsvergunning als kennismigrant aan tijdens of direct na dit zoekjaar.
 2. De kennismigrant had in het verleden een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden. De erkende referent vraagt de verblijfsvergunning als kennismigrant aan binnen 3 jaar na de afstudeerdatum of promotiedatum. Of binnen 3 jaar na de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen.
 3. De kennismigrant heeft geen verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden gehad. Maar de kennismigrant voldoet wel aan alle voorwaarden voor het zoekjaar hoogopgeleiden. De erkende referent vraagt de verblijfsvergunning als kennismigrant aan binnen 3 jaar na de afstudeerdatum of promotiedatum. Of binnen 3 jaar na de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen.

Lees meer over de verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden.
 

Wat telt mee voor het salariscriterium?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.
 • De werkgever maakt de vergoedingen en toeslagen over op de bankrekening van de kennismigrant of houder Europese blauwe kaart.
 • De werkgever maakt de vergoedingen en toeslagen per maand over. Dit betekent dat de werkgever de dertiende maand maandelijks betaalt in 12 gelijke delen.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

 • Vakantietoeslag.
 • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
 • Onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

Aanvraag voor verblijfsvergunning als onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent

Deze normbedragen gelden ook als een verblijfsvergunning als kennismigrant wordt aangevraagd.

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.448,58
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.564,47

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor verblijfsvergunning essentieel startup personeel

Salariscriterium voor 2024

Bruto inkomen per maand zonder vakantiegeld € 2.631,00

Aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Brutowinst per maand (met vakantiegeld) € 1.564,47

Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

​Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.104,10
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.352,43

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Gastgezin met  een alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.483,28
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.681,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor verblijfsvergunning medische behandeling

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

​U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend en uw partner komt mee naar Nederland ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder ​en uw kind komt mee naar Nederland

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.448,58
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.564,47

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Een persoon in Nederland (financier) betaalt uw verblijf voor medische behandeling

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland)

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.931,86
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 4.246,41

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook.

Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland)

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 4.138,80
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 4.469,90

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook.

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.517,98
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.799,42

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook.

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland) ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 3.311,04
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.575,93

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

​U toont zelf inkomen aan ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.448,58
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.564,47

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Een gezinslid toont het inkomen aan ​

Uw gezinslid is gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend 

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Uw gezinslid is een alleenstaande ouder ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.448,58
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.564,47

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Aanvraag voor andere verblijfsvergunningen

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

​U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend 

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.069,40
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.234,95

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.448,58
Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.564,47

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Oude normbedragen

De IND gebruikt soms normbedragen van eerdere jaren om te bepalen of uw inkomen duurzaam is. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet elke maand even hoog is. Of omdat uw arbeidscontract bij aanvraag verblijfsvergunning korter dan 6 maanden geldig is. In de tabellen ziet u welke normbedragen de laatste 3 jaar golden.

​Tabel oude normbedragen: echtparen of ongehuwd samenwonenden

​Periode ​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld ​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld
​1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 € 1.995,00 € 2.154,60
1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 € 1.934,40 € 2.089,16
​1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 € 1.756,20 € 1.896,70
1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 € 1.725,00 € 1.863,00
​1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ​€ 1.701,00 ​€ 1.837,08
​1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ​​€ 1.684,80 ​​€ 1.819,59
1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 ​€ 1.680,00 ​€ 1.814,40
​1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 ​€ 1.653,60 ​€ 1.785,89
​1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 ​€ 1.635,60 ​€ 1.766,45
​1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 € 1.615,80​ ​€ 1.745,07

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

​Tabel oude normbedragen: alleenstaanden of alleenstaande ouders

​Periode ​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld ​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld
1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 € 1.354,08 € 1.462,41
1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 € 1.229,34 € 1.327,69
1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 € 1.207,50 € 1.304,10
​1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ​€ 1.190,70 ​€ 1.285,96
​​1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ​€ 1.179,36 € 1.273,71​
1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 ​€ 1.176,00 ​€ 1.270,08
​1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 ​€ 1.157,52 ​€ 1.250,12
​1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 ​€ 1.144,92 ​€ 1.236,52
​1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 € 1.131,06 ​€ 1.221,54

Sv-loon is het sociaal verzekeringsloon. Dit is het brutoloon waarover de sociale verzekeringspremies (voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) en loonheffing worden berekend. Het sv-loon staat op uw salarisstrook. 

Zie ook