Verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden

Laatste update: 16 april 2024

Wilt u in Nederland werk zoeken na uw afstuderen, promotie of wetenschappelijk onderzoek, dan hebt u een verblijfsvergunning nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Wilt u gelijk na uw studie werken als startende ondernemer? U kunt misschien een verblijfsvergunning als 'start-up' aanvragen.

Voorwaarden

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • Een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U hebt in de afgelopen 3 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan. U had in Nederland een verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801, of arbeid als kennismigrant.
  • U hebt in de afgelopen 3 jaar een mastergraad behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course.
  • U hebt in de afgelopen 3 jaar een van de volgende opleidingen afgerond:
   • een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.
   • een postdoctorale opleiding in Nederland van ten minste een academisch jaar (minimaal 10 maanden).
   • een opleiding in Nederland in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.
   • een opleiding in Nederland in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
   • een masteropleiding, een promotietraject of een postdoctorale opleiding aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling. Aanvullend voldoet u aan een van de volgende eisen:            
 • U hebt niet eerder een verblijfsvergunning voor het zoekjaar gehad voor na het uitvoeren van dit wetenschappelijk onderzoek, of na het afronden van deze opleiding of dit promotietraject.

Tweede of volgende zoekjaar

Hebt u verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd of verschillende studies of promotietrajecten afgerond? De IND kan een verblijfsvergunning voor zoekjaar afgeven na elk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, na elke afgeronde studie in het hoger of wetenschappelijk onderwijs en na promotie.

De nieuwe studie of het nieuwe promotietraject moet wel zijn afgerond na uw vorige zoekjaar. Ook het nieuwe wetenschappelijk onderzoek moet zijn uitgevoerd na uw vorige zoekjaar. Tijdens het nieuwe onderzoek moet u in Nederland een verblijfsvergunning  gehad hebben voor wetenschappelijk onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801, of arbeid als kennismigrant.

Er kunnen andere voorwaarden gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling

Dit is een onderwijsinstelling die in de top 200 staat van ten minste 2 algemene ranglijsten of beschikbare ranglijsten per faculteit of vakgebied. Uw onderwijsinstelling staat in de top 200 van deze ranglijsten op de datum dat u de opleiding of promotie hebt afgerond. De ranglijsten waar uw onderwijsinstelling in staat, moeten afkomstig zijn van minimaal 2 verschillende uitgevers. Ranglijsten die door dezelfde uitgever zijn uitgebracht, tellen als 1. 

Het gaat om ranglijsten van de volgende uitgevers:

Evaluatie buitenlandse diploma's

Alle buitenlandse diploma’s moeten worden geëvalueerd door Nuffic voordat ze kunnen worden geaccepteerd. Dit geldt niet voor diploma’s van geaccrediteerde hoger onderwijsopleidingen in Vlaanderen, België.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen zoekjaar.

Procedures en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus
 • 8. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen als u aan al deze voorwaarden voldoet:
• U woont in Nederland.
• U bent in Nederland afgestudeerd, gepromoveerd of hebt wetenschappelijk onderzoek verricht.
• U hebt een geldige verblijfsvergunning voor dat doel.
• U bent ingeschreven in de BRP. Dit is het bevolkingsregister van de gemeente.
• U hebt een Burgerservicenummer (BSN).
U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier Zoekjaar hoogopgeleiden

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Kunt u de aanvraag niet online doen? Download het formulier om de aanvraag met de hand in te vullen en verstuur het formulier per post.

Online aanvraagformulier Zoekjaar hoogopgeleiden

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Kunt u de aanvraag niet online doen? Download het formulier om de aanvraag met de hand in te vullen en verstuur het formulier per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. U mag ook vrij werken als zelfstandig ondernemer of ZZP’er. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. 

Werken tijdens de aanvraagprocedure

In de volgende situaties mag u al beginnen met werken tijdens de aanvraagprocedure:

 • U hebt bij uw aanvraag een kopie van een Nederlands diploma, getuigschrift of een ‘verklaring afronding studie’ gedaan.
 • U hebt bij uw aanvraag een kopie van een buitenlands diploma of getuigschrift gedaan. Dit diploma of getuigschrift is gewaardeerd door Nuffic. Diploma's uit Vlaanderen (België) hoeven niet te zijn gewaardeerd door Nuffic.
 • U hebt in de afgelopen 3 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan.

U hebt wel eerst een verblijfsaantekening in uw paspoort nodig. Op de verblijfsaantekening staat de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist´. U kunt bij het IND-loket een afspraak maken voor een verblijfsaantekening in uw paspoort. 
 

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht

De IND controleert of u zich houdt aan uw plicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden is 1 jaar geldig. 

Vervolgaanvragen

Verlengen niet mogelijk

U kunt de verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden niet verlengen. 

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Hebt u tijdens uw zoekjaar een baan gevonden en wilt u in Nederland blijven werken en wonen? Vraag dan een verblijfsvergunning aan om te werken. U kunt bijvoorbeeld een verblijfsvergunning aanvragen als kennismigrant, start-up of zelfstandige.