Kennismigrant

Laatste update: 5 april 2024

Om in Nederland te werken als kennismigrant hebt u een verblijfsvergunning nodig. Alleen een door de IND erkende werkgever kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe de werkgever de verblijfsvergunning aanvraagt.

Plaatst uw werkgever buiten de EU u als leidinggevende, specialist of trainee over naar een kantoor in Nederland? Dan gelden voor u de voorwaarden voor Intra Corporate Transferees.

Voorwaarden

U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden

Voor Turkse burgers en hun gezinsleden kunnen andere regels gelden. 

Alles uitklappen Alles inklappen

Procedures en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Uw werkgever kan deze aanvraag online doen.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

Uw werkgever kan de aanvraag ook schriftelijk doen. Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

Uw werkgever kan de aanvraag ook schriftelijk doen. Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw werkgever bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid als kennismigrant en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'. Dit betekent dat u met deze verblijfsvergunning mag werken als kennismigrant en daarnaast mag werken als zelfstandige. Voor ander werk heeft uw werkgever een TWV (tewerkstellingsvergunning) nodig.

Werken in afwachting van de verblijfsvergunning

Heeft uw werkgever een positieve beslissing gekregen op de aanvraag maar is uw verblijfsvergunning nog niet klaar? Afhankelijk van uw situatie geldt dan het volgende:

  • Wacht u op uw eerste verblijfsvergunning als kennismigrant?
    U mag alvast beginnen met werken als dit ook in de positieve beslissing (kennisgeving) staat die uw werkgever heeft gekregen. U mag maximaal 4 maanden zonder verblijfsdocument werken als kennismigrant, geteld vanaf de datum die staat op de positieve beslissing.
  • Wacht u op uw verlengde verblijfsvergunning als kennismigrant?
    U mag met uw verlopen verblijfsdocument blijven werken als kennismigrant.

In beide gevallen moet u een afspraak maken voor afname biometrie of ophalen van uw verblijfsvergunning. U maakt deze afspraak zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken nadat uw werkgever de positieve beslissing heeft ontvangen.

Ander werk doen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan mag u ander werk in loondienst doen in Nederland, naast uw baan als kennismigrant. De werkgever voor wie u in loondienst gaat werken, heeft dan geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer nodig. Werken zonder TWV mag zodra u een verblijfsdocument hebt gekregen met de aantekening 'arbeid vrij toegestaan'.

Deze aantekening vraagt u zo aan: 

  • Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 
  • Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging van uw verblijfsvergunning aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als erkende referent een informatieplicht, een administratieplicht en een zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de erkende referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

Uw verblijfsvergunning is net zo lang geldig als de periode van uw contract of functie. De verblijfsvergunning is maximaal 5 jaar geldig. 

Werkloosheid en een nieuwe baan zoeken

Wordt u werkloos? Dan hebt u maximaal 3 maanden de tijd om een nieuwe baan als kennismigrant te zoeken. Deze zoekperiode kan niet langer zijn dan de periode dat uw vergunning geldig is. Als uw verblijfsvergunning eerder afloopt, dan hebt u minder dan 3 maanden de tijd. De periode om een baan te zoeken gaat in op de dag waarop uw contract is gestopt. 

Zijn de 3 maanden voorbij en is er geen aanmelding van een nieuwe werkgever? Dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.