Verblijfsvergunning Europese blauwe kaart

Laatste update: 22 februari 2023

Met een Europese blauwe kaart kunt u als hoogopgeleide werknemer in Nederland werken. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw werkgever de vergunning aanvraagt.

Wat is een Europese blauwe kaart

Een Europese blauwe kaart is een Europese werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. In de volgende situaties kan uw werkgever een Europese blauwe kaart voor u aanvragen:

 • U woont met een Europese blauwe kaart in een van de EU/EER-landen die deelnemen aan de Europese Blauwe Kaart. U wilt nu in Nederland werken met een Europese blauwe kaart.
 • U hebt nog geen Europese blauwe kaart. U wilt een Europese blauwe kaart aanvragen om in Nederland te werken.

Verblijfsvergunning kennismigrant

Voor hoogopgeleide werknemers bestaat ook een Nederlandse verblijfsvergunning. Dit is de verblijfsvergunning kennismigrant. Voor die verblijfsvergunning gelden andere voorwaarden.

Voordelen Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart heeft de volgende 2 voordelen:

Werkgever: referent of erkende referent

Uw werkgever is uw referent. De IND kan uw werkgever ook erkennen als referent. Een erkende referent kan sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor werknemers en hun gezinsleden. Erkenning is niet verplicht bij de Europese blauwe kaart.

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs. Deze opleiding duurde minimaal 3 jaar. Het diploma is nodig voor het beroep of de sector en past bij het beroep of de sector. Hebt u een buitenlands diploma? Dan moet Nuffic het diploma waarderen. Dit betekent dat Nuffic onderzoekt wat het buitenlandse diploma waard is in Nederland. Lees meer over diplomawaardering op de website van Nuffic.
 • U hebt in Nederland een contract voor hooggekwalificeerd werk. Hooggekwalificeerd werk is werk waarvoor een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs nodig is.
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • Uw arbeidscontract is minimaal 12 maanden geldig.
 • Hebt u een beschermd beroep, zoals arts of advocaat? Dan moet u bewijzen dat u dit beroep in Nederland mag uitoefenen.
 • Uw werkgever heeft in de 5 jaar voor de aanvraag geen boete gekregen om een van de volgende redenen:
  • Uw werkgever heeft artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreden.
  • Uw werkgever heeft geen of onvoldoende loonbelasting of premies werknemers- of volksverzekeringen betaald.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw werkgever bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de Europese blauwe kaart

Met deze verblijfsvergunning mag u zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) werken bij de werkgever die de verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'Arbeid als houder van de Europese blauwe kaart en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'.

 Werken als zelfstandig ondernemer

U mag met een Europese blauwe kaart naast uw werk bij uw werkgever ook werken als ondernemer. Maar u moet altijd blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese blauwe kaart.

TWV nodig bij andere werkgever

Wilt u nog bij een andere werkgever werken? Dan moet die werkgever een TWV voor u hebben. Die werkgever vraagt de TWV aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Lees meer over tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Werkloosheid

Raakt u werkloos en is uw verblijfsvergunning nog geldig? Dan krijgt u maximaal 3 maanden om nieuw werk te zoeken. Dit is de zoekperiode. De zoekperiode gaat in op de dag dat uw contract stopt. De zoekperiode is nooit langer dan de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als (erkende) referent een informatieplicht en een administratieplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 
Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is 3 maanden langer geldig dan het arbeidscontract. De verblijfsvergunning is maximaal 4 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Bij een Europese blauwe kaart kan dit soms eerder dan 5 jaar. Bekijk de Uitzonderingen 5 jaar verblijf bij onbepaalde tijd

Your Europe