De IND is te laat met beslissen

Laatste update: 1 juli 2024

De IND moet van de wet binnen een bepaalde periode beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Dat noemen we de beslistermijn. De IND is te laat met beslissen als deze beslistermijn voorbij is. Lees wat u in dat geval kunt doen.

Beslistermijn

De beslistermijn is voor elke aanvraag anders. In de ontvangstbevestiging die u van de IND hebt gekregen, staat wanneer de IND een beslissing neemt.

Beslistermijn verlengen

Soms verlengen we de beslistermijn. Dit betekent dat het langer duurt voordat u een beslissing krijgt van de IND. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de IND meer informatie van u nodig heeft. Of wanneer de IND zelf extra onderzoek moet doen. U krijgt bericht van de IND als wij de beslistermijn verlengen. De periode van verlenging tellen we op bij de wettelijke beslistermijn.

Beslistermijn voorbij

Is de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar voorbij? En hebt u nog geen beslissing van de IND ontvangen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

IND in gebreke stellen

Dit betekent dat u de IND vraagt om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Wilt u de IND in gebreke stellen? Gebruik dan het formulier

U kunt ook iemand anders vragen om de IND voor u in gebreke te stellen. U moet deze persoon in dat geval machtigen.

Postadres

U kunt een ingebrekestelling alleen per post of fax indienen. Stuur de ingebrekestelling en eventuele machtiging naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
9560 AA TER APEL
Fax: 088 04 32951

Bestuurlijke dwangsom

Na ontvangst van uw ingebrekestelling, heeft de IND 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Doet de IND dat niet? Dan moet de IND een bestuurlijke dwangsom betalen en kunt u in beroep gaan bij de rechter. Een dwangsom is een boete die de IND aan u moet betalen. De IND hoeft geen dwangsom te betalen als het gaat om asielaanvragen.

De dwangsom gaat automatisch in. U hoeft daar niet apart om te vragen. Deze dwangsom wordt als volgt opgebouwd:

  • De eerste 14 dagen € 23 per dag.
  • De tweede 14 dagen € 35 per dag.
  • De derde 14 dagen € 45 per dag.

Het bedrag dat de IND aan u moet betalen is maximaal € 1.442.

Beroep bij de rechtbank

Heeft de IND binnen 2 weken na de ingebrekestelling nog steeds niet beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechter. De rechter bepaalt de periode waarbinnen de IND alsnog moet beslissen. Heeft de IND niet beslist binnen deze periode van de rechter? Dan krijgt de IND van de rechter ook een dwangsom (rechterlijke dwangsom).