Beslistermijnen

Laatste update: 1 mei 2024

De IND moet binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Dit is de beslistermijn. Lees wat de beslistermijn is voor uw aanvraag of bezwaar.

Beslistermijn per aanvraag

De beslistermijn van een aanvraag staat vaak in de wet. Eindigt de wettelijke beslistermijn op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag? Dan wordt de beslistermijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Is er geen wettelijke beslistermijn voor een aanvraag? Dan geldt een redelijke beslistermijn. Wat redelijk is hangt af van de soort aanvraag.

Alles uitklappen Alles inklappen

Startdatum beslistermijn van de aanvraag

De beslistermijn begint op de dag dat de IND de aanvraag heeft ontvangen.

Alles uitklappen Alles inklappen

Beslistermijn verlengen

De IND kan de beslistermijn verlengen als er meer tijd nodig is. U krijgt dan bericht van de IND. Afhankelijk van de aanvraag bepaalt de IND met hoeveel tijd de beslistermijn wordt verlengd.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Verlenging beslistermijn aanvraag visum kort verblijf

  open minus
 • Verlenging beslistermijn reguliere aanvraag

  open minus
 • Verlenging beslistermijn asielaanvraag

  open minus
 • Verlenging beslistermijn naturalisatieverzoek

  open minus

Beslistermijnen bezwaar of na beroep

De beslistermijn start op de eerste dag na de einddatum waarop u een bezwaarschrift kunt opsturen. Ook als u het bezwaarschrift eerder opstuurt.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Beslistermijn bezwaar aanvraag visum kort verblijf

  open minus
 • Beslistermijn bezwaar reguliere aanvragen

  open minus
 • Beslistermijn bezwaar naturalisatieverzoek

  open minus
 • Beslistermijn na beroep

  open minus