Bestuurlijke boete bij niet voldoen aan plichten

Laatste update: 7 mei 2024

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u zich niet houdt aan uw plichten. Een bestuurlijke boete is een geldstraf. Lees wanneer u een bestuurlijke boete krijgt en wat de hoogte van deze boete is. (Erkende) referenten moeten soms ook de kosten van uitzetting betalen. Lees welke kosten dat zijn.

Controle op voldoen van plichten

De IND controleert op de volgende manieren of u voldoet aan uw plichten:

 • De IND vraagt informatie op bij de (erkende) referent of de vreemdeling.
 • De IND vraagt informatie op bij andere personen en organisaties.
 • De IND controleert de administratie op locatie.
 • De IND onderzoekt informatie of signalen van anderen.

Blijkt uit de controle dat u niet hebt voldaan aan een of meerdere plichten? Dan bent u in overtreding.

Waarschuwing bij eerste overtreding

Bij de eerste overtreding krijgt u meestal een waarschuwing. De IND zet een aantekening in uw dossier. Een waarschuwing is 2 jaar geldig. Hebt u in die 2 jaar geen nieuwe overtreding begaan? Dan vervalt de aantekening in uw dossier.

Bestuurlijke boete bij herhaling overtreding of ernstige overtreding

Hebt u binnen 2 jaar opnieuw niet voldaan aan dezelfde plicht? Of hebt u een ernstige overtreding begaan? Dan krijgt u een bestuurlijke boete. Dit kan ook zonder waarschuwing vooraf. Ernstige overtredingen zijn bijvoorbeeld:

 • Overtreding van de zorgplicht door een erkende referent.
 • Overtreding van de informatieplicht die leidt tot een boete van minimaal de helft van het maximale boetebedrag. 

De IND kan een bestuurlijke boete opleggen tot 5 jaar nadat u een wettelijke plicht hebt overtreden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Bestuurlijke boete voor de referent

  open minus
 • Bestuurlijke boete voor de vreemdeling

  open minus

Procedure opleggen bestuurlijke boete

De procedure bestaat uit een aantal stappen.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Stap 1. Rapport van bevindingen (boeterapport) en voornemen

  open minus
 • Stap 2. Zienswijze op voornemen

  open minus
 • Stap 3. Definitief besluit

  open minus
 • Stap 4. Bezwaar maken tegen bestuurlijke boete

  open minus

Hoogte bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 1.500 per overtreding. Voor rechtspersonen, ondernemingen en andere organisaties is dit maximaal € 3.000 per overtreding.

Lagere bestuurlijke boete

In de volgende gevallen verlaagt de IND de bestuurlijke boete:

 • Bij een minder ernstige overtreding.
  Dit is bijvoorbeeld een overtreding van de informatieplicht die niet leidt tot intrekking van de verblijfsvergunning. Of een overtreding van de administratieplicht door een niet-erkende referent. De IND verlaagt het maximale boetebedrag tot 50%.
 • Bij verminderde verwijtbaarheid.
  Na de beoordeling hoe zwaar de overtreding is, kijkt de IND of de overtreding uw schuld is. Is de overtreding niet helemaal uw schuld? Dan bent u verminderd verwijtbaar. De IND verlaagt het overgebleven boetebedrag.
 • In bepaalde situaties kan de IND besluiten de boete verder te verlagen. Bijvoorbeeld als u minder dan het minimumloon verdient.

Hogere bestuurlijke boete

Hebt u binnen 2 jaar dezelfde plicht opnieuw overtreden? Dan verhoogt de IND de bestuurlijke boete met 50%.

Bestuurlijke boete niet kunnen betalen

Hebt u niet voldoende geld om de boete te betalen? In sommige gevallen kan de IND uw boete verlagen. Ook kunt u om een betalingsregeling vragen. 

Vul het juiste formulier in en stuur het naar de IND.

De kosten van uitzetting betalen

Heeft de vreemdeling geen verblijfsrecht meer? Dan moet de vreemdeling uit Nederland vertrekken. Vertrekt de vreemdeling niet zelf? Dan kan de overheid de vreemdeling het land uitzetten. De IND kan de kosten van uitzetting laten betalen door de referent. Kan de IND de kosten niet laten betalen door de referent? Dan moet de vreemdeling zelf de kosten van de uitzetting betalen.

Het gaat om de volgende kosten:

 • het vervoer naar het vliegveld of de grens;
 • het vliegticket;
 • het reisdocument.

Situaties waarin de referent de kosten van uitzetting niet hoeft te betalen

 • Een vervoersonderneming (meestal een luchtvaartmaatschappij) moet de kosten betalen.
 • De kosten zijn gemaakt 1 jaar of langer nadat de referent niet meer verantwoordelijk is als referent voor de vreemdeling. 
 • De kosten zijn gemaakt 6 maanden of langer nadat de gastovereenkomst is gestopt. Dit geldt bij vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor onderzoek volgens richtlijn 2005/71/EG of 2016/801. 
 • De vreemdeling heeft een andere referent.
 • De verblijfsvergunning van de vreemdeling is gewijzigd. Of de vreemdeling heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen.
 • De vreemdeling is Nederlander geworden.
 • De vreemdeling is overleden.
 • De referent kan bewijzen dat de vreemdeling zelf is vertrokken naar een land waar men mag blijven.
 • De referent is failliet verklaard; de onderneming is ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • De referent zit in de schuldsanering.
 • De referent is overleden.

Zie ook

Titel van de video is in beeld zichtbaar: Hoe controleert de IND de erkend referent (werkgever)?
voice-over: Als erkend referent moet u voldoen aan de zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht.
De IND kan dit op elk moment controleren.Zo wordt misbruik van de positie van erkend referent voorkomen. De IND controleert door informatie op te vragen bij u, bij uw werknemer
of bij andere organisaties, zoals de Kamer van Koophandel. Ook brengt de IND controlebezoeken aan erkend referenten. Komt de IND bij u langs? Dan moet u laten zien dat u zich houdt aan
de zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht. Soms ziet de IND dat een erkend referent zich niet aan de plichten houdt. Door fraude of misbruik. Of door onwetendheid of slordigheid.
Vindt de IND een overtreding? Dan kan dit gevolgen voor u hebben. U kunt een waarschuwing krijgen, of een boete. Bij ernstige overtredingen, of als u vaker de regels
overtreedt, kan de IND uw erkenning intrekken. Ook de verblijfsvergunning van uw werknemer kan worden ingetrokken. Zorg dus dat u weet wat de IND van u verwacht.
Meer weten over uw plichten en controle door de IND? Kijk op www.ind.nl.
Tekst in beeld: Meer weten over uw plichten en controle door de IND? Kijk op ind.nl.

Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Titel van de video is in beeld zichtbaar: Hoe controleert de IND de erkend referent (werkgever)?
voice-over: Als erkend referent moet u voldoen aan de zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht.
De IND kan dit op elk moment controleren.Zo wordt misbruik van de positie van erkend referent voorkomen. De IND controleert door informatie op te vragen bij u, bij uw werknemer
of bij andere organisaties, zoals de Kamer van Koophandel. Ook brengt de IND controlebezoeken aan erkend referenten. Komt de IND bij u langs? Dan moet u laten zien dat u zich houdt aan
de zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht. Soms ziet de IND dat een erkend referent zich niet aan de plichten houdt. Door fraude of misbruik. Of door onwetendheid of slordigheid.
Vindt de IND een overtreding? Dan kan dit gevolgen voor u hebben. U kunt een waarschuwing krijgen, of een boete. Bij ernstige overtredingen, of als u vaker de regels
overtreedt, kan de IND uw erkenning intrekken. Ook de verblijfsvergunning van uw werknemer kan worden ingetrokken. Zorg dus dat u weet wat de IND van u verwacht.
Meer weten over uw plichten en controle door de IND? Kijk op www.ind.nl.
Tekst in beeld: Meer weten over uw plichten en controle door de IND? Kijk op ind.nl.