Plichten vreemdeling en referent familielid

Laatste update: 28 maart 2024

Als u naar Nederland komt, krijgt u een informatieplicht. Laat u uw familielid naar Nederland komen? Dan bent u de referent en hebt u een informatieplicht. Ook hebt u als referent een administratie- en bewaarplicht. Lees wat deze plichten betekenen.

Informatieplicht

Komt u naar Nederland? Of laat u een familielid naar Nederland komen? Dan moet u veranderingen in uw situatie of in die van uw familielid melden bij de IND. De informatieplicht geldt tijdens de aanvraag en na de aanvraag.
 

Informatieplicht tijdens de aanvraag

Hebt u een aanvraag gedaan, maar nog geen besluit ontvangen? Dan moet u veranderingen melden die van invloed zijn op het besluit van de IND. Dit doet u met een brief. Hebt u een (erkende) referent in Nederland? Geef de verandering dan door aan uw referent. Uw referent meldt de verandering aan de IND.
 

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de vreemdeling

 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning die u hebt aangevraagd.
 • U wilt niet meer naar Nederland komen.

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de referent

 • Uw relatie of familieband is verbroken.
 • U voldoet niet meer aan de inkomenseis.
 • U wordt werkloos of arbeidsongeschikt.
 • U krijgt een andere werkgever.

Is er iets veranderd? En hebt u of heeft uw familielid daarom geen recht meer op de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of verblijfsvergunning? Dan kan de IND de aanvraag afwijzen of de mvv of verblijfsvergunning intrekken.
 

Informatieplicht na de aanvraag

Hebt u of heeft uw familielid de verblijfsvergunning opgehaald? Dan moet u veranderingen melden die gevolgen kunnen hebben voor de verblijfsvergunning.
 

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de vreemdeling

 • U hebt een bijstandsuitkering aangevraagd.
 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning.
 • U gaat werken terwijl u niet mag werken. Of u gaat werk doen dat u volgens uw verblijfsvergunning niet mag doen.
 • U bent verhuisd en hebt dit niet op tijd gemeld bij de gemeente.
 • U gaat of hebt Nederland verlaten.
 • U bent van referent veranderd (bijvoorbeeld partner, werkgever, onderwijsinstelling, familielid).

Voorbeelden van veranderingen in de situatie van de referent of zijn familielid

 • U of uw familielid heeft een bijstandsuitkering aangevraagd.
 • U en uw familielid wonen niet meer samen.
 • Uw relatie of familieband is verbroken.
 • Uw familielid is uit Nederland vertrokken.

Voldoet u of uw familielid door de verandering niet meer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning? Dan kan de IND de verblijfsvergunning intrekken.
 

Meldingsformulieren

U moet een verandering binnen 4 weken melden bij de IND. Gebruik het:

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Wilt u de melding liever met de hand invullen en per post versturen? Download dan een van de volgende schriftelijke meldingsformulieren:

Staat uw verandering niet op het meldingsformulier? Leg uw verandering dan uit in een brief. Stuur de brief samen met het meldingsformulier naar de IND.
 

Verhuizing doorgeven aan gemeente

U moet een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Doe dit 4 weken voordat u verhuist. Of maximaal 5 dagen nadat u bent verhuisd. U hoeft uw verhuizing dan niet aan de IND door te geven. De IND ontvangt een bericht van de gemeente.

Hebt u de verhuizing niet op tijd doorgegeven aan de gemeente? Dan moet u de IND zelf informeren. Gebruik het meldingsformulier.

Administratieplicht

Deze plicht geldt alleen voor de referent. U moet de (gelegaliseerde) documenten bewaren die u hebt gebruikt bij de aanvraag voor de verblijfsvergunning van uw familielid.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Documenten voor uw partner:

  open minus
 • Documenten voor uw minderjarige kind:

  open minus
 • Documenten voor uw adoptiekind:

  open minus
 • Documenten voor uw pleegkind:

  open minus

Controle door IND

De IND controleert of u zich houdt aan de informatieplicht en de administratie- en bewaarplicht. Doet u dit niet? Dan kunt u een waarschuwing of bestuurlijke boete krijgen. Wordt u of uw familielid door de Nederlandse overheid Nederland uitgezet? Dan kan de IND u de kosten van de uitzetting laten betalen. Lees meer over de bestuurlijke boete en andere maatregelen.