Buitenlandse werknemer in dienst nemen

Laatste update: 11 september 2023

U wilt een buitenlandse werknemer in dienst nemen. Lees wat u moet doen en welke verblijfsvergunningen er zijn.   

Visum of verblijfsvergunning werknemer

Werknemers met nationaliteit van EU/EER-lidstaat of Zwitserland

Wilt u een werknemer met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland in dienst nemen? Voor hen geldt het vrije verkeer van personen. Dit betekent dat uw werknemer vrij mag werken in Nederland. Uw werknemer heeft geen verblijfsvergunning en geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Werknemers met andere nationaliteit 

Heeft de werknemer niet de nationaliteit van een EU/EER lidstaat of Zwitserland? De duur van het verblijf in Nederland bepaalt of de werknemer een visum of verblijfsvergunning nodig heeft.

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt de werknemer niet langer dan 90 dagen werken? Dan heeft de werknemer soms een visum voor kort verblijf nodig. Of een visum voor kort verblijf nodig is, hangt af van de nationaliteit van de werknemer. Daarnaast moet u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen voor de werknemer. 

Grensarbeider

Is de werknemer een grensarbeider? Dan wordt het verblijf in Nederland ook als kort verblijf gezien.

Verblijf langer dan 90 dagen

Om langer dan 90 dagen in Nederland te werken, heeft de werknemer een verblijfsvergunning nodig.

Verblijfsvergunningen voor werk

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning uw werknemer nodig heeft, hangt vaak af van de functie.

Verblijfsvergunningen kennis en talent

Verblijfsvergunningen arbeid in loondienst

 • Voor werknemers die in loondienst gaan werken is een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) nodig. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). De GVVA is ook nodig voor de volgende functies: 
  • Geestelijk bedienaar of voorganger.
  • Kloosterling of zendeling.
  • Werknemer bij internationale non-profit organisatie.
  • Werknemer in kunst en cultuur.
  • Werknemer goederenlevering aan buitenlands bedrijf: De werknemer gaat in loondienst werken in verband met de levering van goederen aan een buitenlands bedrijf.
  • Werknemer goederenlevering door buitenlands bedrijf: De werknemer gaat in loondienst werken voor het monteren en repareren van apparatuur dat is geleverd door een buitenlands bedrijf.
  • Werknemer intra-concern uitzending: De werknemer werkt bij een internationaal concern en wordt overgeplaatst naar Nederland als trainee, sleutelpersoneel of specialist. De werknemer valt niet onder de regels van overplaatsing binnen een onderneming.

   Lees meer over Arbeid in loondienst - Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA).
    
 • Gaat de werknemer in Nederland in loondienst werken, maar is een GVVA aanvragen niet mogelijk? Dan vraagt u alleen een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst aan bij de IND. De TWV vraagt u aan bij UWV. Dit geldt voor werknemers die in loondienst gaan werken in de volgende functies of situaties: 
  • Als massamedia correspondent.
  • Als niet-geprivilegieerde militair of burgerpersoneel.
  • Werknemer op grond van een zetelovereenkomst.
  • Werknemer op een Nederlands zeeschip of mijnbouwinstallatie.
  • De werknemer brengt verlof door in Nederland na werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie.
  • De werknemer herstelt van ziekte na werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie.
  • De werknemer zoekt werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie. 

   Lees meer over de verblijfsvergunning arbeid in loondienst.
    
 • Gaat de werknemer in Nederland in loondienst werken, maar is er geen TWV (meer) nodig? Bijvoorbeeld omdat de werknemer al 5 jaar achterelkaar in Nederland heeft gewerkt. Dan vraagt u alleen een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst aan. 
 • Regeling internationaal handelsverkeer: De werknemer werkt bij een buitenlands bedrijf dat samenwerkt in een project of samenwerkingsverband met een Nederlands bedrijf. De werknemer gaat nu in Nederland werken in het kader van dit project of samenwerkingsverband. 
 • Verblijfsvergunning EU-VK handelsakkoord: De Britse dienstverlener gaat tijdelijk werken in Nederland volgens de afspraken in het EU-VK Handelsakkoord. Het gaat om dienstverleners op contractbasis (contractual service supplier) en beoefenaren van een vrij beroep (zelfstandig dienstverlener of independent professional). 

Andere verblijfsvergunningen voor werk

Familieleden van de werknemer

De familieleden van uw werknemer kunnen meereizen naar Nederland. Komt de werknemer voor seizoenarbeid, stage of om werkervaring op te doen? Dan kan de werknemer zijn familieleden niet meenemen.

Verblijfsvergunning aanvragen voor familieleden

Bent u een erkende referent? U kunt de aanvragen doen voor de familieleden van uw werknemer. Reizen de werknemer en de familieleden samen naar Nederland? Dan kunt u de aanvragen tegelijk doen. 

Bent u geen erkende referent? Uw werknemer moet zelf de verblijfsvergunning aanvragen voor zijn familieleden. 

Buitenlandse student in dienst nemen

Wilt u een buitenlandse student met een verblijfsvergunning voor studie in dienst nemen? Een buitenlandse student mag alleen in loondienst werken als u een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebt voor de student. De student mag maximaal 16 uur per week werken of voltijd in de maanden juni, juli en augustus.

De Nederlandse arbeidsinspectie (NLA) controleert of u een TWV hebt. En of de student niet meer werkt dan toegestaan. Werkt de student meer dan toegestaan of zonder TWV? Dan meldt de Nederlandse arbeidsinspectie dit bij de IND en krijgt u een boete.

Werken tijdens verlengingsaanvraag asiel bepaalde tijd of aanvraag asiel onbepaalde tijd

Iemand met een geldige verblijfsvergunning asiel mag werken. Werken mag ook tijdens de aanvraagprocedure van een asielvergunning voor onbepaalde tijd. En tijdens de behandeling van een verlengingsaanvraag van de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. De verlenging van de verblijfsvergunning asiel moet wel zijn aangevraagd voor de einddatum van de huidige vergunning. U hoeft als werkgever tijdens deze aanvraagprocedures geen TWV te hebben. Tijdens deze aanvraagprocedures kan de werknemer een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aanvragen. Op dit document staat ook dat werken mag.

Referent of erkende referent

Door een buitenlandse werknemer in dienst te nemen wordt u automatisch referent voor die werknemer. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn. U kunt als werkgever ook erkende referent worden. Als erkende referent kunt u sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor uw werknemer. Erkenning is verplicht om kennismigranten en onderzoekers volgens richtlijn (EU) 2016/801 in dienst te nemen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen

Plichten van de (erkende) referent

Een (erkende) referent heeft een aantal plichten. Lees meer over de plichten van de (erkende) referent. De IND controleert of u voldoet aan uw plichten. Voldoet u niet aan uw plichten? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Of de IND kan uw erkenning als referent schorsen of intrekken.

Aanvullende wettelijke regels

Naast de plichten van de IND gelden aanvullende wettelijk regels voor het werken met buitenlandse werknemers. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u voldoet aan deze wettelijke regels. U bent er verantwoordelijk voor naleving van dat ook de regels van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) worden nageleefd. Niet alleen door uzelf, maar ook door de werknemers en het hierbij betrokken uitzendbureaus. U kunt anders een hoge boete voor het overtreden van de Wav krijgen.

Zie ook

Titel van de video is zichtbaar in animatie: Hoe neem ik als erkend referent een werknemer uit het buitenland aan? Instructievideo.
Voice-over: Hoe neem ik als erkend referent een werknemer uit het buitenland aan?
U bent erkend referent en u wilt een werknemer uit het buitenland in dienst nemen.
Uw werknemer heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. En vaak ook een speciaal inreisvisum: een mvv.
De verblijfsvergunning en mvv vraagt u in één keer aan bij de IND. Dit kan in 5 stappen.
Stap 1. Lees de voorwaarden op www.ind.nl. Daar staan alle verblijfsvergunningen voor werk.
En de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij de verblijfsvergunning.
Welke vergunning uw werknemer nodig heeft, hangt af van onder andere de functie en de hoogte van het salaris.
Stap 2. Vul het aanvraagformulier in. U kunt de aanvraag schriftelijk doen, of online in Portaal Zakelijk.
U verklaart in het formulier dat uw werknemer aan de voorwaarden voldoet.
De documenten waaruit dit blijkt, stuurt u niet mee met het aanvraagformulier, maar bewaart u zelf.
Stap 3. Betaal de aanvraag. Op ind.nl staat hoeveel de aanvraag kost.
In het aanvraagformulier kunt u de IND toestemming geven om de kosten af te schrijven met een automatische incasso.
Of u wacht op de brief waarin staat hoe u kunt betalen.
Stap 4. Wachten op de beslissing. Hebt u de aanvraag betaald? Dan heeft de IND 90 dagen om een beslissing te nemen.
Dit is de beslistermijn. Hebt u de automatische incasso gebruikt? Dan wordt vaak al binnen 2 weken beslist.
Dit lukt niet als uw aanvraag niet compleet is. Of als extra onderzoek nodig is.
In dat geval ontvangt u bericht en kan de beslistermijn worden verlengd.
Stap 5. De beslissing. Is uw aanvraag afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.
Is de beslissing positief? Dan krijgt u bericht over het ophalen van de mvv of verblijfsvergunning.
Aanvraag doen? Kijk op www.ind.nl.
Tekst in beeld: Aanvraag doen? Kijk op ind.nl.

Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Titel van de video is zichtbaar in animatie: Hoe neem ik als erkend referent een werknemer uit het buitenland aan? Instructievideo.
Voice-over: Hoe neem ik als erkend referent een werknemer uit het buitenland aan?
U bent erkend referent en u wilt een werknemer uit het buitenland in dienst nemen.
Uw werknemer heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. En vaak ook een speciaal inreisvisum: een mvv.
De verblijfsvergunning en mvv vraagt u in één keer aan bij de IND. Dit kan in 5 stappen.
Stap 1. Lees de voorwaarden op www.ind.nl. Daar staan alle verblijfsvergunningen voor werk.
En de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij de verblijfsvergunning.
Welke vergunning uw werknemer nodig heeft, hangt af van onder andere de functie en de hoogte van het salaris.
Stap 2. Vul het aanvraagformulier in. U kunt de aanvraag schriftelijk doen, of online in Portaal Zakelijk.
U verklaart in het formulier dat uw werknemer aan de voorwaarden voldoet.
De documenten waaruit dit blijkt, stuurt u niet mee met het aanvraagformulier, maar bewaart u zelf.
Stap 3. Betaal de aanvraag. Op ind.nl staat hoeveel de aanvraag kost.
In het aanvraagformulier kunt u de IND toestemming geven om de kosten af te schrijven met een automatische incasso.
Of u wacht op de brief waarin staat hoe u kunt betalen.
Stap 4. Wachten op de beslissing. Hebt u de aanvraag betaald? Dan heeft de IND 90 dagen om een beslissing te nemen.
Dit is de beslistermijn. Hebt u de automatische incasso gebruikt? Dan wordt vaak al binnen 2 weken beslist.
Dit lukt niet als uw aanvraag niet compleet is. Of als extra onderzoek nodig is.
In dat geval ontvangt u bericht en kan de beslistermijn worden verlengd.
Stap 5. De beslissing. Is uw aanvraag afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.
Is de beslissing positief? Dan krijgt u bericht over het ophalen van de mvv of verblijfsvergunning.
Aanvraag doen? Kijk op www.ind.nl.
Tekst in beeld: Aanvraag doen? Kijk op ind.nl.