Arbeid in loondienst: alleen verblijfsvergunning

Laatste update: 18 december 2023

Om in Nederland te werken in loondienst hebt u een verblijfsvergunning nodig. Vaak moet u een GVVA aanvragen, maar soms kan dit niet. U vraagt dan een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst aan. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Wil u weten of u een GVVA moet aanvragen? Ga naar de pagina gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA). De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). 

Verblijfsvergunning arbeid in loondienst 

Gaat u in Nederland in loondienst werken, maar is een GVVA aanvragen niet mogelijk? Bijvoorbeeld in een van de onderstaande specifieke functies of situaties? Of hebt u geen TWV (meer) nodig omdat u 5 jaar achterelkaar in Nederland hebt gewerkt? Dan vraagt u of uw werkgever een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst aan bij de IND. 

 • Arbeid in loondienst als massamedia correspondent
 • Arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerde militair of burgerpersoneel
 • Arbeid in loondienst op grond van een zetelovereenkomst
 • Arbeid in loondienst op een Nederlands zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • U brengt verlof door in Nederland na werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • U herstelt van ziekte na werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • U zoekt werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • U mag werken zonder TWV

Voorwaarden arbeid in loondienst

Voor u en uw werkgever gelden de volgende voorwaarden:

TWV aanvragen 

Uw werkgever heeft meestal ook een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Uw werkgever moet zelf de TWV aanvragen bij UWV

Soms mag u werken zonder TWV. U bent dan vrij op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat u 5 jaar achterelkaar in Nederland hebt gewerkt met een geldige verblijfsvergunning.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Extra voorwaarden massamedia correspondent

  open minus
 • Extra voorwaarden arbeid in loondienst aan boord Nederlands zeeschip of mijnbouwinstallatie

  open minus
 • Extra voorwaarden verlof doorbrengen in Nederland na werk op zeeschip of mijnbouwinstallatie

  open minus
 • Extra voorwaarden afwachten herstel ziekte na werk op zeeschip of mijnbouwinstallatie

  open minus
 • Extra voorwaarden: werk zoeken op zeeschip of mijnbouwinstallatie

  open minus
 • Extra voorwaarden arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerd militair of burgerpersoneel

  open minus
 • Extra voorwaarden arbeid in loondienst op grond van een zetelovereenkomst

  open minus

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
Ik ben werkgever en erkende referent (u kunt deze aanvraag ook online indienen):

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
Ik ben werkgever en erkende referent (u kunt deze aanvraag ook online indienen):
Ik ben werkgever en referent, mijn werknemer heeft de status van EU langdurig ingezetene:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan mits TWV verleend'. Dit betekent dat u alleen mag werken als uw werkgever een TWV voor u heeft.

Werk op zeeschip of mijnbouwinstallatie

Hebt u een verblijfsvergunning omdat u werkt of hebt gewerkt op een zeeschip of mijnbouwinstallatie? Op uw verblijfsvergunning staat ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV verleend’. Dit betekent dat u voor uw werk op het zeeschip of de mijnbouwinstallatie geen TWV nodig hebt, maar voor ander werk wel.

Werk op grond van een zetelovereenkomst

Werkt u op grond van een zetelovereenkomst? Op uw verblijfsvergunning staat ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan’. Dit betekent dat u alleen mag werken voor het Internationaal Strafhof of het Speciale Tribunaal voor Libanon.

Vrij op de arbeidsmarkt

Bent u vrij op de arbeidsmarkt? Op uw verblijfsvergunning staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. Dit betekent dat u mag werken zonder TWV.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als referent een informatieplicht en een administratieplicht. Is uw werkgever een erkende referent? Dan heeft uw werkgever ook een zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal 3 jaar.
Bent u vrij op de arbeidsmarkt? Dan is de verblijfsvergunning maximaal 5 jaar geldig.  

Gaat u werken als buitenlandse correspondent? De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw arbeidsovereenkomst of aanstelling. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.