Bezwaar maken of in beroep gaan

Laatste update: 11 april 2023

Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze beslissing. Lees hoe u dat moet doen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen een afwijzing van een van de volgende aanvragen:

 • Visum kort verblijf. Lees meer op de pagina Bezwaar maken visum kort verblijf of transitvisum.
 • Machtiging tot voorlopig verblijf.
 • Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd.
 • Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene.
 • Erkenning als referent.
 • Verzoek om Nederlandse nationaliteit.
   

Bezwaar in Nederland afwachten

Is uw aanvraag verblijfsvergunning regulier (on)bepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene afgewezen? In de beschikking staat of u het bezwaar mag afwachten in Nederland. Een beschikking is een officiĆ«le brief van de IND met de beslissing op uw aanvraag. 
 

Mag u het bezwaar wel in Nederland afwachten?

Dan kunt u van de IND een verblijfsaantekening krijgen. Een verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. De sticker is een bewijs dat u in Nederland uw procedure mag afwachten. Maak een afspraak bij het IND-loket voor een verblijfsaantekening.
 

Mag u het bezwaar niet in Nederland afwachten?

Dit betekent dat u Nederland moet verlaten. Wilt u het bezwaar in Nederland afwachten? Dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Doe dit binnen 24 uur nadat u de beschikking van de IND krijgt. Ga naar de website van de Rechtspraak voor informatie over de aanvraag van een voorlopige voorziening.

Stappen in het proces bezwaar maken

Bezwaar maken doet u in een aantal stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Stap 1. Bezwaar indienen

  open minus
 • Stap 2. Ontvangst bezwaarschrift

  open minus
 • Stap 3. Controle bezwaarschrift

  open minus
 • Stap 4. Beslissing

  open minus

In beroep gaan bij de rechter

Uw bezwaar is ongegrond verklaard. Of uw aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor (on)bepaalde tijd is afgewezen. Dan kunt u beroep instellen bij de rechter. Lees op de website van de Rechtspraak hoe u beroep kunt instellen bij de rechter.
 

Beroep in Nederland afwachten

In de beschikking van de IND staat of u het beroep in Nederland mag afwachten.
 

Mag u het beroep wel in Nederland afwachten?

Dan kunt u van de IND een verblijfsaantekening krijgen. Een verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. De sticker is een bewijs dat u in Nederland uw procedure mag afwachten. Maak een afspraak bij het IND-loket voor een verblijfsaantekening.
 

Mag u het beroep niet in Nederland afwachten?

Dit betekent dat u Nederland moet verlaten. Wilt u het beroep in Nederland afwachten? Dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Doe dit binnen 24 uur nadat u de beschikking van de IND krijgt. Ga naar de website van de Rechtspraak voor meer informatie over de aanvraag van een voorlopige voorziening.