Bezwaar maken Schengenvisum kort verblijf of transitvisum

Laatste update: 31 oktober 2023

U bent het niet eens met de beslissing op uw aanvraag voor een visum kort verblijf of transitvisum. Lees hoe u bezwaar maakt.

Bezwaar maken bij het juiste land

U kunt alleen bezwaar maken bij de IND als Nederland op uw aanvraag heeft beslist. Heeft een ander land beslist? Maak dan bezwaar bij dat land.

Bezwaar maken bij het juiste land

U kunt alleen bezwaar maken bij de IND als Nederland op uw aanvraag heeft beslist. Heeft een ander land beslist? Maak dan bezwaar bij dat land.

Wanneer bezwaar maken

U hebt bij een Nederlandse vertegenwoordiging een Schengenvisum aangevraagd voor kort verblijf in Nederland, bijvoorbeeld voor zaken, vakantie of familiebezoek. Of u hebt daar een transitvisum aangevraagd voor een tussenlanding in Nederland. Uw visumaanvraag is afgewezen. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

U moet binnen 4 weken bezwaar maken.

De IND heeft 12 weken om uw bezwaar goed te keuren of af te wijzen. Op dit moment kan het behandelen van een bezwaar langer dan 12 maanden duren. Is dit te lang voor uw situatie? U kunt ook een nieuwe visumaanvraag doen. Houd er rekening mee dat u dan opnieuw visumkosten moet betalen. Lees voor uw aanvraag goed de brief (beschikking) over de afwijzing door. Daarin staat waarom u geen visum hebt gekregen. Bijvoorbeeld omdat u niet de juiste documenten kon laten zien. Zorg er dan voor dat u bij de nieuwe aanvraag wel de juiste documenten hebt.

Kijk voor meer informatie over een nieuwe visumaanvraag op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Schengenvisum voor Nederland aanvragen.

 

Wie bezwaar kan maken

U kunt zelf bezwaar maken of iemand anders kan voor u bezwaar maken. De volgende personen kunnen voor u bezwaar maken:

 • Uw wettelijk vertegenwoordiger. Dit is een ouder, voogd of iemand anders die uw zaken regelt.
 • Een advocaat.
 • Een bijzonder gemachtigde. Dit is iemand die u toestemming geeft om voor u bezwaar te maken. U moet deze persoon schriftelijk toestemming geven (machtigen). Gebruik deze machtiging:
   

Hulp bij bezwaar maken

U kunt een rechtshulpverlener of andere hulpverlener vragen u te helpen met het bezwaar. Meer informatie over (rechts)hulpverleners van het Juridisch Loket.

Procedure en kosten

De bezwaarprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Bezwaartermijn controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Bezwaar maken open minus
 • 4. Kosten bezwaar open minus
 • 5. Beslissing bezwaar afwachten open minus
 • 6. Beslissing bezwaar open minus
 • 7. Visum ophalen open minus
Your Europe