Aanvraag mvv en verblijfsvergunning vanuit buitenland

Laatste update: 16 april 2024

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen en hebt een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv en verblijfsvergunning vraagt u in 1 keer aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Lees hoe u de aanvraag doet en welk aanvraagformulier u nodig hebt.

Afspraak maken bij Nederlandse vertegenwoordiging

Voordat u de mvv en verblijfsvergunning kunt aanvragen, moet u een afspraak maken bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf.

Het land van herkomst is het land waarvan u de nationaliteit hebt. Het land van bestendig verblijf is het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Omdat u daar een verblijfsvergunning hebt of wacht op een beslissing op een verblijfsaanvraag. Is er geen Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf? Maak dan een afspraak bij de Nederlandse vertegenwoordiging die het meest dichtbij is.

Op de website nederlandwereldwijd.nl staat waar u de mvv kunt aanvragen.

Tijdens afspraak bij Nederlandse vertegenwoordiging

Neem het ingevulde aanvraagformulier, uw pasfoto en uw geldige paspoort mee naar de afspraak. Soms moet u extra documenten meenemen. Dit staat in het aanvraagformulier. Een medewerker van de Nederlandse vertegenwoordiging registreert uw aanvraag en zet de aanvraagdatum op het aanvraagformulier. Ook vult de medewerker de gegevens van de Nederlandse vertegenwoordiging in. Daarna krijgt u het formulier terug. U krijgt een ontvangstbevestiging met uw persoonlijke v-nummer.

Ook neemt de Nederlandse vertegenwoordiging uw biometrische gegevens af: u laat vingerafdrukken afnemen en zet uw handtekening. Deze gegevens zijn nodig voor de verblijfsvergunning.

Minderjarige kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten samen met een wettelijk vertegenwoordiger naar de Nederlandse vertegenwoordiging. Een wettelijke vertegenwoordiger is een ouder met ouderlijk gezag of een voogd.

Aanvraag opsturen naar IND

Is het aanvraagformulier volledig ingevuld? En hebt u alle gevraagde documenten verzameld? Stuur de aanvraag dan met de documenten zelf naar de IND in Nederland. Doe dit u binnen 3 weken na de datum die de Nederlandse vertegenwoordiging op uw aanvraagformulier heeft ingevuld. In het formulier staat waar u de aanvraag naartoe moet sturen.

Kosten aanvraag betalen

Voor de aanvraag moet u kosten (leges) betalen. Dit doet u binnen 3 weken na de datum die de Nederlandse vertegenwoordiging op uw aanvraagformulier heeft ingevuld. In het aanvraagformulier staat hoe u de kosten moet betalen.

Aanvraagformulieren

Staat uw verblijfsdoel niet in een van de volgende formulieren? Dan moet waarschijnlijk uw verblijfgever (erkende referent) in Nederland de aanvraag doen bij de IND. Ga voor meer informatie naar de pagina over uw verblijfsvergunning.

Familie: (Gehuwd) Partner en Minderjarig kind

Familie: andere situaties, waaronder adoptiekind en pleegkind

Zelfstandig ondernemer

Start-up

Werken in Nederland

Zoekjaar hoogopgeleiden 

Working Holiday: Argentinië, Hong Kong, Taiwan en Uruguay

Remigreren naar Nederland

Medische behandeling / Verblijf op grond van artikel 8 EVRM 

Your Europe