Mvv-vrijstellingen

Laatste update: 13 mei 2024

U hoeft niet altijd een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen. Lees wanneer u geen mvv nodig hebt. 

Nationaliteit is bepalend

Uw nationaliteit bepaalt of u een mvv nodig hebt. U hebt geen mvv nodig als u de nationaliteit hebt van een van volgende landen:

 • Australië
 • Canada
 • Japan
 • Monaco
 • Nieuw-Zeeland
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Korea
 • Zwitserland
 • Een EU/EER-lidstaat

Situaties waarin geen mvv nodig is

De IND beoordeelt of u wordt vrijgesteld. In de volgende situaties kunt u vrijstelling krijgen.

Meest voorkomende situaties

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland.
 • U had een geldige verblijfsvergunning in Nederland. U vraagt een nieuwe verblijfsvergunning aan. U doet dit binnen 2 jaar nadat uw vorige verblijfsvergunning is verlopen. In die 2 jaar hebt u altijd in Nederland gewoond.
 • U bent in Nederland geboren en woont bij uw ouders. Op het moment dat u een verblijfsvergunning aanvraagt bent u 12 jaar of jonger. Uw ouders wonen in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • U gaat in Nederland wonen bij een familielid. Uw familielid heeft de nationaliteit van een EU/EER-land (behalve Nederland) of Zwitserland. U hebt zelf een andere nationaliteit. U kunt toetsing aan het EU-recht aanvragen. Gaat u bij een Nederlander wonen? Lees wanneer Nederlanders rechten kunnen ontlenen aan het EU-recht.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning van een ander Schengenland. U hebt een erkende referent in Nederland en u voldoet aan alle voorwaarden. Vraagt uw erkende referent ook een verblijfsvergunning voor uw familieleden aan? En hebben uw familieleden in dat andere Schengenland al een verblijfsvergunning voor verblijf bij u? Dan hoeven uw familieleden ook geen mvv aan te vragen.
 • U hebt een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene die is afgegeven door een ander EU-land. Uw (huwelijks)partner en minderjarig kind hoeven ook geen mvv aan te vragen. U moet wel al met hen hebben samengewoond in het andere EU-land.
   

Overige situaties

 • U hebt al minimaal 12 maanden een geldige Europese blauwe kaart in een ander deelnemend EU/EER-land. U vraagt in Nederland een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart aan. Uw familieleden hoeven dan ook geen mvv aan te vragen.
 • U bent familielid van een (ex-)geprivilegieerde in Nederland, die zelf in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • U hebt 7 jaar of langer gewerkt op een Nederlands zeeschip of een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat. 
 • U vraagt een verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlener aan.
 • U woont in Nederland met een verblijfsvergunning. U hebt een aanvraag gedaan om Nederlander te worden.
 • U hebt tijdelijke bescherming en u kunt een verblijfsvergunning aanvragen voor een van de volgende verblijfsdoelen:
  • seizoenarbeid
  • arbeid in loondienst
  • arbeid als kennismigrant
  • arbeid als zelfstandige
 • U hebt in een ander EU-land een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801. U komt voor langetermijnmobiliteit onderzoek doen in Nederland. Ook uw (huwelijks)partner en minderjarig kind hoeven geen mvv aan te vragen.
 • U bent in Nederland voor een medische behandeling. U kunt om gezondheidsredenen niet reizen naar uw land van herkomst.
 • U bent jonger dan 18 jaar, gaat naar school en u hebt minimaal 3 jaar achterelkaar in Nederland gewoond. U hebt een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging
 • U kunt niet uit Nederland vertrekken omdat dit in strijd is met artikel 8 EVRM. 
 • U bent de (huwelijks)partner of kind van een houder van een verblijfsvergunning voor medische behandeling. Of u bent de ouder van een minderjarig kind die houder is van deze verblijfsvergunning. U bent samen met deze houder ingereisd en woont samen met deze houder in Nederland. Is er ook een minderjarige broer of zus van de houder meegereisd? En staat die ook onder uw gezag? Dan hoeft deze persoon ook geen mvv aan te vragen. 
 • U bent jonger dan 18 jaar en u bent Nederland ingereisd met een geldig Nederlands paspoort. Na het besluit dat uw paspoort onterecht is gegeven, hebt u alsnog een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning voor verblijf als adoptiekind
 • U bent het minderjarige kind van een houder van een verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden. Met het verblijfsdoel slachtoffer van mensenhandel, eergerelateerd geweld of huiselijk geweld. U woont samen met deze ouder in Nederland.
 • U bent zonder verblijfsvergunning slachtoffer geworden van mensenhandel. U kunt of wilt hier om zwaarwegende redenen geen aangifte van doen. Of u kunt of wilt hierdoor niet meewerken aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar.
 • U bent zonder verblijfsvergunning slachtoffer geworden van huiselijk of eergerelateerd geweld. Of u dreigt slachtoffer te worden van dit geweld.
 • U bent slachtoffer van arbeidsuitbuiting. Hebt u minderjarige kinderen? Zij hoeven ook geen mvv aan te vragen. 
 • U vraagt een verblijfsvergunning als start-up aan en verblijft al legaal in Nederland.
 • U werkt met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee bij een bedrijf binnen de EU. U wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland voor een periode langer dan 90 dagen. Uw (huwelijks)partner en minderjarig kind hoeven ook geen mvv aan te vragen.
 • U kunt door bijzondere en individuele omstandigheden niet terugkeren naar uw land van herkomst om een mvv aan te vragen. Bij uw aanvraag in Nederland onderbouwt u uw verzoek om vrijstelling.
Your Europe