Verblijfsvergunning adoptiekind

Laatste update: 12 januari 2024

Om bij u in Nederland te kunnen wonen heeft uw buitenlandse adoptiekind een verblijfsvergunning nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en uw adoptiekind gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw adoptiekind voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U bent Nederlander, gemeenschapsonderdaan, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U voldoet aan alle onderstaande vereisten van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka):
  • U hebt een beginseltoestemming gekregen van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Dit is een verklaring waarin staat dat u volgens het ministerie van J&V geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren.
  • Bij een adoptie op grond van het Haags Adoptieverdrag: U hebt een Statement of Approval gekregen van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van J&V.
  • Bij een niet-Verdragsadoptie: U hebt een "beginseltoestemming op naam” gekregen van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van J&V. Dit is een verklaring waarin staat dat de Staatssecretaris van J&V u toestemming geeft om uw buitenlandse adoptiekind ter adoptie op te nemen in uw gezin. De persoonsgegevens van het kind staan in het document.
  • Uw adoptiekind heeft geen gevaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit blijkt uit een medische verklaring uit het land van herkomst van het kind. 
  • De biologische ouders hebben afstand gedaan van het buitenlandse kind. Dit is op de juiste manier geregeld. 
  • De autoriteiten van het land van herkomst van het kind vinden het goed dat u het adoptiekind opneemt in uw gezin.
 • U toont de identiteit van uw adoptiekind aan. Heeft uw adoptiekind geen geldig document om buiten het eigen land te reizen, bijvoorbeeld een paspoort? De IND wijst de aanvraag niet af als u de identiteit op een andere manier kunt aantonen.

Ga voor meer algemene informatie over adoptie naar de website van de Stichting Adoptievoorzieningen.

Geen adoptie van familieleden

U kunt geen familieleden adopteren via een interlandelijke adoptieprocedure. Het heeft dus geen zin om hiervoor een verzoek om beginseltoestemming bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden in te dienen. Wilt u een buitenlands familielid opnemen in uw gezin? Misschien kan het kind komen met een verblijfsvergunning pleegkind.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat uw adoptiekind een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat het kind de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem mee naar de afspraak: 

Blijkt uit de medische verklaring dat het adoptiekind al op tbc is getest in het land van herkomst? Dan is het tbc-onderzoek in Nederland niet nodig.

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of het kind mag werken. Of het kind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten:

 • Bent u Nederlander? Dan staat op de verblijfsvergunning van het kind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. De afkorting TWV staat voor tewerkstellingsvergunning.
 • Hebt u een verblijfsvergunning? Dan krijgt het kind dezelfde arbeidsrechten als u. 
 • Hebt u een TWV nodig om te werken? Dan heeft het kind ook een TWV nodig. 
 • Mag u niet werken? Dan mag het kind ook niet werken. 
   

In de volgende situaties krijgt het kind andere arbeidsrechten dan u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of bent houder van de Europese Blauwe Kaart. Het kind mag vrij werken. Op het verblijfsdocument van het kind staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Het kind mag niet werken. Op het verblijfsdocument van het kind staat 'Arbeid niet toegestaan'.
   

Niet ieder kind mag werken

Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over bijbaan, vakantiewerk en stage door jongeren.
 

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten van de referent.  

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
 

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van het kind is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van het kind dezelfde als uw einddatum. 

Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van het kind 5 jaar geldig.
 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.
 

Verlengen verblijfsvergunning

 Verloopt de verblijfsvergunning kind binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.
 

Andere  verblijfsvergunning aanvragen

Heeft het kind 1 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid? Dan kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar de zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’
 

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft het kind 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid? Dan kunt u voor het kind een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.
 

Nederlander worden

Soms is uw adoptiekind van rechtswege Nederlander. Van rechtswege betekent dat het adoptiekind automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt. Lees meer over Nederlander door geboorte, erkenning of adoptie

Is uw adoptiekind niet van rechtswege Nederlander? Dan kan uw adoptiekind alleen samen met u of de andere ouder de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Is uw adoptiekind 18 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf de Nederlandse nationaliteit aanvragen.