Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Laatste update: 15 augustus 2022

Wilt u naar Nederland reizen en langer dan 90 dagen in Nederland blijven? U hebt dan misschien een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig om Nederland in te reizen. U leest op deze pagina wat een mvv is. En wanneer u deze nodig hebt.

Wie heeft een machtiging tot voorlopig verblijf nodig

Gaat u langer dan 90 dagen in Nederland wonen? Dan moet u meestal een verblijfsvergunning aanvragen. Een voorwaarde voor een verblijfsvergunning is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Een mvv is een speciaal visum waarmee u Nederland kunt inreizen. U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning samen aan.

Uw nationaliteit bepaalt of u een mvv nodig hebt

Voor de meeste nationaliteiten geldt dat u pas een verblijfsvergunning krijgt als u een mvv hebt. Dit geldt niet voor alle nationaliteiten. U hebt geen mvv nodig als u de nationaliteit hebt van een van deze landen:

 • Australië
 • Canada
 • Japan
 • Monaco
 • Nieuw-Zeeland
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Korea
 • Zwitserland
 • Een land dat hoort bij de EU of EER.

Situaties waarin u geen mvv nodig hebt

Er zijn ook situaties waarin u geen mvv nodigt hebt. Bijvoorbeeld als u een familielid bent van een burger van de EU, EER of Zwitserland. Lees alle situaties waarin geen mvv nodig is in de lijst met mvv-vrijstellingen.

Mvv en verblijfsvergunning aanvragen

U vraagt een mvv aan samen met een verblijfsvergunning. Dit heet een aanvraag voor Toegang en Verblijf (TEV). U doet dit voor een bepaald verblijfsdoel. Dat is de reden waarom u in Nederland wilt wonen. Uw verblijfsdoel is bijvoorbeeld wonen bij een familielid, studeren of werken. Voor elk verblijfsdoel gelden voorwaarden waaraan u moet voldoen. Deze voorwaarden staan op de pagina over dat verblijfsdoel. Er zijn ook  voorwaarden die voor iedereen gelden.

Aanvraag door referent

Meestal vraagt een referent in Nederland de mvv en verblijfsvergunning aan. Een referent is de persoon of organisatie die wilt dat u naar Nederland komt. Bijvoorbeeld het familielid bij wie u in Nederland gaat wonen. Of een school of werkgever. Uw referent vraagt de mvv en verblijfsvergunning aan bij de IND. Dit kan vaak online, maar ook schriftelijk.

Aanvraag door uzelf

Hebt u geen referent? Dan vraagt u de mvv en verblijfsvergunning zelf aan. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u de nationaliteit van hebt. Of in uw land van bestendig verblijf. Dit is een land waar u langer dan 3 maanden legaal mag zijn. Omdat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of omdat u wacht op een beslissing op uw verblijfsaanvraag. Bekijk op nederlandwereldwijd.nl het overzicht van landen en steden voor aanvragen mvv en afleggen inburgeringsexamen (alleen beschikbaar in het Engels). Is er in het land waar u woont geen ambassade? Dan doet u de aanvraag bij de Nederlandse ambassade in een buurland.

Mvv ophalen

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan haalt u de mvv op bij de Nederlandse ambassade of consulaat die uw referent op het aanvraagformulier heeft ingevuld. Of waar u zelf de aanvraag hebt ingediend. Voordat u de mvv kunt ophalen moet u eerst een afspraak maken bij de ambassade. Tijdens de afspraak informeert de ambassade u wanneer u uw mvv kunt ophalen. U leest meer informatie over het maken van een online afspraak en de voorwaarden om uw mvv op te halen op nederlandwereldwijd.nl.

Haal de mvv op binnen 3 maanden nadat u een positieve beslissing kreeg. Haalt u de mvv niet op tijd op? Dan moet u de procedure opnieuw volgen.

Pasfoto en vingerafdrukken

Neem ook een pasfoto mee naar de afspraak op de ambassade. Een medewerker van de ambassade neemt uw vingerafdrukken af. De IND gebruikt de pasfoto en vingerafdrukken om uw verblijfsdocument te maken.      

Naar Nederland reizen

De mvv is een visumsticker (type D) in uw paspoort. De mvv is 90 dagen geldig. Reis daarom binnen 90 dagen naar Nederland. Hier haalt u uw verblijfsvergunning op. Eindigt de geldigheid van uw mvv en bent u nog niet in Nederland? Dan moet u een nieuwe mvv aanvragen. Uw mvv moet ook nog geldig zijn op de dag dat u uw verblijfsvergunning ophaalt. Reis daarom niet te laat naar Nederland.

Zie ook

Your Europe