Nederlander door geboorte, erkenning of adoptie

Laatste update: 28 maart 2024

Een kind kan automatisch Nederlander worden door geboorte, erkenning of adoptie. Dit heet 'van rechtswege'. U hoeft de Nederlandse nationaliteit dan niet aan te vragen. Lees in welke situaties uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Nederlander door geboorte

Is het kind geboren na 31 december 1984? Dan krijgt het kind in de volgende situaties automatisch de Nederlandse nationaliteit bij geboorte:

  • De moeder van het kind heeft op het moment van de geboorte de Nederlandse nationaliteit.
  • De ouders van het kind hebben op het moment van de geboorte allebei de Nederlandse nationaliteit.
  • De vader van het kind heeft op het moment van de geboorte de Nederlandse nationaliteit en is getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Of is de geregistreerde partner van de moeder. Of de vader heeft het kind voor de geboorte erkend.
  • Het kind en de moeder van het kind hebben op het moment van de geboorte hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden. Een van de ouders van de moeder had ook hoofdverblijf in Het Koninkrijk op de dag dat de moeder werd geboren.
  • Het kind en de vader van het kind hebben op het moment van de geboorte hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden. Een van de ouders van de vader had ook hoofdverblijf in Het Koninkrijk op de dag dat de vader werd geboren.

Het maakt niet uit of het kind is geboren in Nederland of in het buitenland.

Geboren voor 1 januari 1985

Was de vader Nederlander op het moment van de geboorte? Dan is het kind automatisch Nederlander bij geboorte. Het maakt niet uit of het kind is geboren in Nederland of in het buitenland.

Was de moeder bij de geboorte Nederlander, maar de vader niet? Dan is het kind niet automatisch Nederlander. Het kind kan Nederlander worden door optie.

 

Erkenning door Nederlander

Heeft de Nederlander het kind na 1 maart 2009 erkend? En deed de erkenner dit na de geboorte en voor het kind 7 jaar oud werd? Dan is het kind automatisch Nederlander.

Erkenning kind van 7 jaar of ouder

Was het kind 7 jaar of ouder, maar jonger dan 18 toen het erkend werd? Dan moet de erkenner met DNA-onderzoek bewijzen de biologische ouder te zijn. Dat moet binnen 1 jaar na de erkenning. Kan of wil de erkenner geen DNA-onderzoek doen? Dan kan het kind Nederlander worden door optie. De erkenner moet het kind dan minimaal 3 jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed hebben. En het kind moet op het moment van de aanvraag jonger dan 18 jaar zijn.

Regeling voor kinderen erkend tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009

Van 1 april 2003 tot 1 maart 2009 kon een kind geen Nederlander worden door erkenning. Voor kinderen die in deze periode zijn erkend bestaat een aparte regeling. Deze regeling geldt ook voor personen die inmiddels 18 jaar of ouder zijn. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat).

Adoptie door Nederlandse ouder

Kinderen krijgen bij adoptie automatisch de Nederlandse nationaliteit als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het kind is jonger dan 18 jaar.
  • Een van de adoptieouders is Nederlander.
  • De adoptie is gedaan volgens de regels van het Haags Adoptieverdrag of Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  • De (juridische) familieband met de oorspronkelijke ouders is volledig verbroken.

Nederlands paspoort aanvragen

Is uw kind automatisch (van rechtswege) Nederlander? Dan kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente.

Woont het kind in het buitenland? Vraag dan het paspoort of de identiteitskaart aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat).

Kijk op Nederlandwereldwijd.nl voor informatie over paspoort of identiteitskaart aanvragen in het buitenland.