Nederlander worden door optie

Laatste update: 12 juli 2024

U wilt de Nederlandse nationaliteit sneller aanvragen door optie. Niet iedereen kan optie aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u optie aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag optie?

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie. Een van deze situaties geldt voor u:

 1. U woont in Nederland met een verblijfsvergunning.
 2. U woont in Nederland als burger van de Unie. Een burger van de Unie is iemand die de nationaliteit heeft van een land dat hoort bij de EU, EER of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig. Is het land van uw nationaliteit pas lid geworden van de EU toen u al in Nederland woonde? Dan moet u wel een verblijfsvergunning hebben gehad in de jaren dat uw land nog geen lid was van de EU.
 3. U woont in het buitenland. Of u woont in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden met een verblijfsvergunning. Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederlander worden buiten Nederland gaat iets anders dan in Nederland. Lees meer over Nederlander worden in het buitenland of Caribisch deel van het Koninkrijk.

Wanneer is optie mogelijk?

Niet iedereen die Nederlander wil worden kan optie aanvragen. U kunt alleen optie aanvragen in een van de volgende situaties:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden

  open minus
 • U bent minderjarig

  open minus
 • U bent meerderjarig

  open minus
 • U bent voor 1 januari 1985 geboren, geadopteerd of getrouwd

  open minus
 • U bent oud-Nederlander en u verloor automatisch het Nederlanderschap en EU-burgerschap

  open minus
 • Anders

  open minus

Voorwaarden

Voor de aanvraag voor optie gelden deze voorwaarden:

Optie en kinderen

Uw minderjarig kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vult dit dan in op de optieverklaring. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Zij moeten dan vertellen dat ze het eens zijn met de aanvraag.

Na-naturalisatie van een kind

Is uw kind geboren tijdens uw procedure? Met procedure bedoelen we de periode tussen het doen van de aanvraag en de beslissing dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt. Dan kunt u na-naturalisatie aanvragen voor uw kind. Uw kind moet dan in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen? Dan is de aanvraag voor na-naturalisatie van uw kind gratis.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor optie. Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Zijn uw buitenlandse akten al ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u de documenten niet opnieuw op te vragen in het buitenland.

Documenten die u altijd nodig hebt

 • Geldig paspoort of ander reisdocument. 
 • Geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.

Geen paspoort of geboorteakte

Een paspoort en geboorteakte vraagt u aan bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.

Andere documenten

Het hangt van uw situatie of u nog andere documenten moet laten zien. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Optie aanvragen bij de gemeente

U vraagt optie aan bij de gemeente waar u woont. Een medewerker van de gemeente bespreekt alle voorwaarden met u. En controleert of u alle documenten hebt. Ontbreekt er iets? Of moet u eerst nog iets uitzoeken? Dan maakt de gemeente een nieuwe afspraak met u.

Aanvraagformulier invullen

U vult samen met de medewerker van de gemeente het aanvraagformulier in. Ook vult u de volgende formulieren in:

 • Verklaring dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
 • Vraagt u optie aan omdat u vanaf de dag waarop u 4 jaar oud werd in het Koninkrijk der Nederlanden woont?
  • Als u afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u afstand zult doen als u Nederlander bent geworden.
  • Als u vrijstelling hebt van afstand doen: een verklaring dat u geen afstand wilt doen en waarom u vrijstelling wilt.

Optie voor kinderen

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? En wilt u voor hen ook optie aanvragen? Vertel dit dan bij de afspraak. Uw kinderen worden dan toegevoegd aan de aanvraag. Kinderen van 12 jaar en ouder moet u meenemen als u de aanvraag doet. Uw kind vertelt aan de gemeente wat het vindt van de naturalisatie. Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind zelf bij de gemeente zeggen of het ook Nederlander wil worden.

Naam vaststellen of veranderen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Dit betekent dat bepaald wordt wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u 1 naam hebt. Of meer namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen.

Kosten aanvraag

U betaalt kosten (leges) voor de aanvraag voor optie. U betaalt bij de gemeente als u de aanvraag doet.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor optie. In de wet staat dat de gemeente 13 weken de tijd heeft om te beslissen op uw aanvraag. Die periode heet de beslistermijn. De beslistermijn kan 1 keer worden verlengd met maximaal 13 weken.

Positieve of negatieve beslissing

Als de gemeente uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u de beslissing. Deze staat in een brief. De beslissing is positief of negatief. 

 • Positieve beslissing: de gemeente keurt uw aanvraag om optie goed. Maar u bent dan nog niet direct Nederlander. Lees wat u nog moet doen om Nederlander te worden
 • Negatieve beslissing: U krijgt niet de Nederlandse nationaliteit. In de beslissing staat waarom niet.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing van de gemeente staat hoe u dit doet. 

Als de gemeente te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de gemeente te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de gemeente te laat is met beslissen.

Your Europe