Nederlander worden door naturalisatie

Laatste update: 23 mei 2024

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door naturalisatie. Bekijk de video, lees wat de voorwaarden zijn en hoe u naturalisatie aanvraagt.

Video: Hoe word ik Nederlander door naturalisatie?

U vraagt de Nederlandse nationaliteit aan met een verzoek om naturalisatie. U doet de aanvraag bij de gemeente. 

Nederlander worden door optie

Soms kunt u ook Nederlander worden via optie. De optieprocedure is een makkelijkere en snellere manier om Nederlander te worden. Voor optie gelden andere voorwaarden dan voor naturalisatie. Er zijn een aantal voordelen:

 • U hoeft meestal geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. 
 • U hoeft niet te laten zien dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. 
 • De kosten zijn lager dan bij naturalisatie.

Kijk of u Nederlander kunt worden door optie.
 

Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Voorwaarden

Voor naturalisatie gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
 • U woont 5 jaar of langer achterelkaar met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Soms kunt u al eerder naturalisatie aanvragen. Lees de uitzonderingen op de regel van 5 jaar wonen in het Koninkrijk.
 • U hebt op het moment dat u naturalisatie aanvraagt een van de volgende verblijfsvergunningen:
  • Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of regulier onbepaalde tijd.
  • Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene.
  • Verblijfsvergunning bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
  • Verblijfsdocument als familielid van een burger van de Unie (inclusief verblijf bij een minderjarig Nederlands kind, arrest Chavez-Vilchez).
  • U hebt verblijf op grond van het EU-recht, omdat u de nationaliteit hebt van een land van de EU, EER of van Zwitserland. U hoeft geen verblijfsdocument te hebben.
  • Verblijfsdocument artikel 50 Terugtrekkingsakkoord Brexit (TEU Withdrawal Agreement) voor burgers van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden. 
 • Op de datum van de naturalisatieceremonie hebt u nog steeds een geldige verblijfsvergunning. Of u hebt dan nog steeds geldig verblijfsrecht op grond van het EU-recht. 
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald op minimaal taalniveau A2. Of u hebt vrijstelling van het inburgeringsexamen. U hebt vrijstelling omdat u al voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid van het Koninkrijk.
 • U moet afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Of er geldt een uitzondering voor u. Lees voor u naturalisatie aanvraagt of u afstand moet doen en wat dit betekent.
 • U moet de verklaring van verbondenheid willen afleggen tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

Naturalisatie in buitenland: geen verblijfsvergunning, wel voorwaarden

Doet u een aanvraag vanuit het buitenland? Dan hebt u geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig. U moet wel voldoen aan de voorwaarden die gelden voor een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Voorwaarden kinderen

  open minus

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus

Na de positieve beslissing

U hebt een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag. Lees wat u nog  moet doen voordat u Nederlander wordt.

Ondertekening Koninklijk Besluit Nederlanderschap

Volgens de IND voldoet u aan alle voorwaarden om Nederlander te worden. De IND stuurt deze beslissing door naar de koning van Nederland. De koning moet zijn handtekening zetten. Met deze handtekening geeft de koning officieel toestemming om u de Nederlandse nationaliteit te geven. Dit heet een Koninklijk Besluit.

Verplicht deelnemen naturalisatieceremonie 

U wordt pas Nederlander als u naar de naturalisatieceremonie gaat. Doe dit binnen 1 jaar na de positieve beslissing. Doet u dit niet? Dan krijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. En moet u opnieuw een verzoek om naturalisatie doen.

Gemeenten organiseren de naturalisatieceremonies. De gemeente viert samen met u dat u Nederlander bent geworden. Maar in de naturalisatieceremonie is vooral ook aandacht voor de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. 

Kinderen van 16 jaar en ouder

Was uw kind bij het indienen van het verzoek om naturalisatie 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook verplicht naar de naturalisatieceremonie. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan hoeft uw kind niet naar de ceremonie, maar het mag wel.

Lees meer over de naturalisatieceremonie op de website van Rijksoverheid.

Verklaring van verbondenheid afleggen

Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. U verklaart dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Daarna krijgt u een bewijs dat u Nederlander bent geworden: het naturalisatiebesluit.

Bekijk de brochure Verklaring van verbondenheid op de website van Rijksoverheid.

Nederlands paspoort aanvragen

Bent u bij de naturalisatieceremonie geweest? En hebt u het naturalisatiebesluit gekregen? Dan kunt u bij uw gemeente een Nederlands paspoort aanvragen.

Hebt u een vreemdelingen of vluchtelingenpaspoort? Dan moet u deze inleveren als u het Nederlandse paspoort ophaalt.

Afstand doen van nationaliteit

Bent u Nederlander geworden? En hebt u bij de aanvraag verklaard dat u afstand doet van uw andere nationaliteit? Vaak kunt u dit doen bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. Lees meer over afstand doen van uw nationaliteit.

Na-naturalisatie kind

Is uw kind niet samen met u genaturaliseerd? Ook nadat u zelf Nederlander bent geworden kunt u nog een aanvraag om naturalisatie doen voor uw kind. Dit heet na-naturalisatie.

Voorwaarden na-naturalisatie kind

Voorwaarden na-naturalisatie kind geboren tijdens uw naturalisatieprocedure

Is uw kind geboren tijdens uw naturalisatieprocedure? Dan is de aanvraag voor het kind gratis. U moet de aanvraag wel binnen 1 jaar doen nadat u zelf Nederlander bent geworden. 

Your Europe