Inburgering bij sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie

Laatste update: 20 februari 2024

Wilt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel), voor EU-langdurig ingezetene of humanitair niet-tijdelijk aanvragen? Of Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u meestal voldoen aan het inburgeringsvereiste. Dat betekent dat u voor de aanvraag ingeburgerd moet zijn. U toont dit aan met een inburgeringsdiploma. Lees meer over het inburgeringsvereiste en de vrijstellingen en ontheffingen. 

Inburgeringsdiploma: voorwaarde voor sterkere verblijfsvergunning

Wilt u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (regulier of asiel), EU-langdurig ingezetene of humanitair-niet tijdelijk aanvragen? Dan moet u meestal voldoen aan het inburgeringsvereiste. Dat betekent dat u eerst moet slagen voor het inburgeringsexamen. U krijgt dan een inburgeringsdiploma. Met het diploma kunt u een verblijfsvergunning aanvragen.

De IND beoordeelt of u voldoet aan het inburgeringsvereiste. Het inburgeringsvereiste is iets anders dan de inburgeringsplicht in Nederland.

Vrijstelling  of ontheffing inburgeringsvereiste 

Soms kunt u vrijstelling of ontheffing krijgen van het inburgeringsvereiste. U hoeft dan geen inburgeringsdiploma te hebben als voorwaarde voor sterker verblijfsrecht. U kunt in aanmerking komen voor een vrijstelling of ontheffing als een van de volgende punten voor u geldt:

Vrijstelling of ontheffing vragen

Vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsvereiste vragen doet u zo:

  1. Bekijk of u voldoet aan een van de voorwaarden om vrijstelling of ontheffing te krijgen.
  2. Verzamel de bewijzen. Zoals een diploma, getuigschrift, medisch advies of ander document.
  3. Vul deze bijlage in:
  4. Stuur de bijlage en (gewaarmerkte) kopieën van de bewijzen mee met de aanvraag. Op een gewaarmerkte kopie staat een datum, handtekening en stempel. Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Stuur nooit het origineel op. Doet u de aanvraag bij een loket? Laat dan de originele bewijzen zien. 
  5. De IND bekijkt uw documenten en persoonlijke situatie en beoordeelt of u vrijstelling of ontheffing krijgt.

Inburgeringsdiploma: voorwaarde voor naturalisatie

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen, ook wel naturalisatietoets genoemd. U krijgt een inburgeringsdiploma. Met dit diploma kunt u naturalisatie aanvragen.

Vrijstelling of ontheffing inburgeringsvereiste 

Soms hoeft u niet eerst te slagen voor het inburgeringsexamen als voorwaarde voor naturalisatie. U hebt dan vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsvereiste. U kunt ook gedeeltelijke vrijstelling krijgen. Dan hoeft u niet alle onderdelen van het inburgeringsexamen te maken. Wanneer u (gedeeltelijke) vrijstelling kunt krijgen staat in deze brochure:

Vrijstelling of ontheffing vragen

Vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsvereiste vragen doet u zo:
1.    Bekijk of u voldoet aan een van de voorwaarden om vrijstelling of ontheffing te krijgen in deze brochure:

2.    Verzamel de originele bewijzen. Zoals een diploma, getuigschrift, medisch advies of ander document. 
3.    Bespreek de originele bewijzen met de gemeente waar u naturalisatie aanvraagt. De gemeente beoordeelt geen kopieën. 
4.    De gemeente beoordeelt de bewijzen en adviseert of u het inburgeringsdiploma wel of niet moet halen.

Naturalisatie vanuit het buitenland 

Wilt u vanuit het buitenland Nederlander worden door naturalisatie? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen. Dit heet de naturalisatietoets. U maakt de naturalisatietoets in Nederland of bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het buitenland. 

Wilt u meer informatie over het inburgeringsvereiste bij naturalisatie vanuit het buitenland? ontheffingen? Bekijk dan de deze brochure: 

 

 

Inburgeringsplicht in Nederland

Soms moet u direct na uw eerste verblijfsvergunning ook al inburgeren in Nederland. U hebt dan inburgeringsplicht. Dat betekent dat u moet meedoen aan cursussen over de Nederlandse taal en maatschappij. U hebt 3 jaar om in te burgeren. DUO gaat over de inburgeringsplicht. Alle informatie over de inburgeringsplicht leest u op inburgeren.nl.

Wet inburgering 2021 (Wi 2021)

Bent u op of na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig? Dan geldt de Wi 2021 voor u. Volgens de Wi 2021 hebben gemeenten een belangrijke rol bij uw inburgering.