Basisexamen inburgering in het buitenland

Laatste update: 29 juni 2023

Hebt u een mvv nodig? En wilt u in Nederland bij uw partner wonen of werken als geestelijk bedienaar? Dan moet u voordat u de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvraagt eerst slagen voor het basisexamen inburgering in het buitenland. Lees meer over het basisexamen en de vrijstellingen en ontheffingen.

Het basisexamen inburgering in het buitenland

Het basisexamen inburgering in het buitenland is een toets over de Nederlandse taal en samenleving. U maakt dit basisexamen in het buitenland bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) of externe dienstverlener.

Slagen voor het basisexamen inburgering is een voorwaarde voor de mvv-aanvraag. U vraagt de mvv tegelijk aan met de verblijfsvergunning.

Aanmelden voor basisexamen inburgering in het buitenland

Procedure, kosten en voorbereiding

Wilt u informatie over de inhoud van het basisexamen inburgering? Of over de procedure, kosten en voorbereiding? Bekijk dan de brochure Basisexamen inburgering in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Of kijk op www.Naarnederland.nl.

Uitslag basisexamen inburgering 

U krijgt de uitslag binnen 8 weken van DUO. U ontvangt een e-mail met een pdf-bestand. In dit bestand ziet u voor welke onderdelen u bent geslaagd.

Geslaagd voor alle onderdelen

U stuurt het pdf-bestand mee met de mvv-aanvraag. 

Niet geslaagd voor alle onderdelen

Meld u opnieuw aan voor het onderdeel waarvoor u niet bent geslaagd. U moet dan wel opnieuw betalen voor dit onderdeel. Examenonderdelen waarvoor u bent geslaagd, blijven geldig tot u bent geslaagd voor het hele examen.

Mvv aanvragen binnen 1 jaar na uitslag

De uitslag van het basisexamen inburgering is 1 jaar geldig. Vraag de mvv daarom aan binnen 1 jaar nadat u bent geslaagd. Anders moet u eerst opnieuw slagen voor het hele basisexamen inburgering.

Vrijstellingen basisexamen inburgering in het buitenland

Soms hoeft u het basisexamen inburgering niet te maken. U bent vrijgesteld van het basisexamen als u voldoet aan een van de volgende punten:

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U hebt de AOW-leeftijd.
 • U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea of Zwitserland.
 • U bent EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land.
 • U 8 jaar of langer in Nederland hebt gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.
 • U hebt de Surinaamse nationaliteit en minimaal lager onderwijs in het Nederlands afgerond in Suriname of Nederland.
 • U bent geestelijk bedienaar, maar gaat niet in het openbaar werken. U gaat bijvoorbeeld werken als kloosterling, interne medewerker of bestuurslid.

Vrijstelling bij sommige aanvragen

U bent ook vrijgesteld als u een van de volgende aanvragen gaat doen:

 • Een verblijfsvergunning met een tijdelijk verblijfsdoel.
 • Een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie-of gezinslid dat een verblijfsvergunning heeft voor een tijdelijk verblijfsdoel.
 • Een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid dat een asielvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Toetsing aan het EU-recht.
 • Een ander verblijfsdoel als u al een verblijfsvergunning in Nederland hebt.

Vrijstelling door diploma, certificaat of getuigschrift

U bent ook vrijgesteld als u een van de volgende diploma’s, certificaten of getuigschriften hebt:

 • Het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering.
 • Een diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma I of II.
 • Een Nederlands getuigschrift van afronding van universiteit, hbo, mbo (vanaf niveau 2), vwo, havo, mavo of vmbo. Tijdens deze opleiding hebt u les gehad in het Nederlands.
 • Een bewijs van afronding van een opleiding op niveau vergelijkbaar met universiteit, hbo, mbo (vanaf niveau 2), vwo, havo, mavo of vmbo. De opleiding is gevolgd in het Nederlands in België of Suriname. U hebt een voldoende gehaald voor het vak Nederlands.
 • Een diploma, certificaat of ander document van Nederlandstalig onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Het diploma is van een opleiding die is aangewezen door de Nederlandse Minister van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap). U hebt een voldoende gehaald voor het vak Nederlands.
 • Een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school. In het diploma (baccalaureaat) staat het vak Nederlands als eerste of tweede taal. U hebt een voldoende gehaald voor dat vak.
 • Een getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education of Internationaal Baccalaureaat. U hebt een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs gedaan of een cursus Internationaal Baccalaureaat met het vak Nederlands. En u hebt een voldoende gehaald voor dat vak.

Vrijstelling vragen

Vrijstelling vragen doet u zo:

 1. Vul de volgende bijlage in: 
 2. Stuur de bijlage en bewijzen mee met de mvv-aanvraag.
 3. Stuur een gewone of gewaarmerkte kopie van de diploma’s of certificaten mee met uw aanvraag. Op een gewaarmerkte kopie staat een datum, handtekening en stempel. Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Stuur nooit het origineel op.

Ontheffingen basisexamen inburgering in het buitenland

Kunt u door medische omstandigheden niet slagen voor het basisexamen inburgering? Of hebt u geprobeerd te slagen voor (onderdelen) van het basisexamen, maar is dit door persoonlijke omstandigheden niet gelukt? Dan kunt u ontheffing vragen. De IND beoordeelt uw verzoek om ontheffing.

Ontheffing vragen

Ontheffing vragen doet u zo:

 1. Vul de volgende bijlage in: 
 2. Verzamel bewijzen waarmee u laat zien dat u niet kunt slagen voor het basisexamen inburgering.
 3. Stuur de bijlage en bewijzen mee met de mvv-aanvraag.

Ontheffing door medische situatie

Ontheffing vragen door uw medische situatie doet u zo:

 1. Geef eerst bij de Nederlandse vertegenwoordiging aan dat u ontheffing wilt vragen.
 2. U krijgt een arts toegewezen die onderzoek bij u doet. U moet voor dit onderzoek betalen.
 3. De arts vult een medisch vragenformulier in en stuurt deze via de Nederlandse vertegenwoordiging naar de IND. U krijgt een kopie.
 4. Stuur de kopie van het medisch vragenformulier samen met de bijlage mee met de mvv-aanvraag. Het medisch formulier mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 

Verder inburgeren in Nederland

Hebt u de mvv en verblijfsvergunning gekregen? En woont u in Nederland? Dan moet u verder inburgeren. Ga voor meer informatie over inburgeren in Nederland naar www.inburgeren.nl. Of kijk op de pagina Inburgering bij sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie.