Tijdelijke verblijfsdoelen volgens de Wet Inburgering

Laatste update: 18 mei 2022

Er zijn verschillende verblijfsdoelen, die tijdelijk of niet tijdelijk zijn. Lees welke verblijfsdoelen tijdelijk zijn volgens de Wet inburgering.

Tijdelijke verblijfsdoelen volgens de Wet Inburgering

De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijk volgens de Wet inburgering: 

 • Uitwisseling
 • Studie
 • Arbeid in loondienst*
 • Arbeid als zelfstandige
 • Stagiair of Praktikant
 • Seizoenarbeid
 • Grensoverschrijdende dienstverlening
 • Zoekjaar hoogopgeleiden
 • Arbeid als kennismigrant
 • Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart
 • Wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
 • Verblijf bij familie- of gezinslid, als het verblijfsdoel van het gezinslid bij wie u verblijft tijdelijk is
 • Tijdelijke humanitaire gronden
 • Medische behandeling
 • Het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap
 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
 • Verblijf als vermogende vreemdeling
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU)

* Gaat u in loondienst werken als geestelijk bedienaar? Dit is niet-tijdelijk volgens de Wet inburgering. U moet daarom het basisexamen inburgering buitenland halen.