Arbeid in loondienst - Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA)

Laatste update: 20 juni 2024

Als u in Nederland wilt werken in loondienst hebt u een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) nodig. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de GVVA aanvraagt.

De gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA)

De GVVA vraagt u aan bij de IND. Met de GVVA mag u in Nederland wonen en werken. 
U hebt een GVVA nodig als u in loondienst wilt werken. Ook als u in loondienst wilt werken in de volgende functies:

 • Geestelijk bedienaar of voorganger

 • Kloosterling of zendeling

 • Werknemer goederenlevering door/aan buitenlands bedrijf

 • Werknemer bij internationale non-profit organisatie

 • Werknemer in kunst en cultuur

 • Werknemer intra-concern uitzending

Verblijfsvergunning arbeid in loondienst (niet GVVA)

Gaat u in Nederland in loondienst werken, maar is een GVVA aanvragen niet mogelijk? Of hebt u geen TWV (meer) nodig omdat u 5 jaar achterelkaar in Nederland hebt gewerkt? Dan vraagt u of uw werkgever geen GVVA aan, maar een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst (niet GVVA).  

Voorwaarden arbeid in loondienst GVVA

Voor u en uw werkgever gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U voldoet aan de inkomenseisen
 • Het bedrijf of de organisatie van uw werkgever staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit geldt alleen als deze inschrijving moet volgens de Handelsregisterwet 2007.
 • Uw werkgever heeft eerst in Nederland en de EU/EER-landen gezocht naar een werknemer. Uw werkgever heeft daarom de vacature gemeld bij een werkgeversservicepunt van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • Uw werkgever betaalt u het normale cao-loon dat geldt voor deze organisatie of dit bedrijf.
 • Uw werkgever regelt goede huisvesting voor u.
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Extra voorwaarden geestelijk bedienaar 

  open minus
 • Extra voorwaarden werknemer goederenlevering door buitenlands bedrijf

  open minus
 • Extra voorwaarden werknemer goederenlevering aan buitenlands bedrijf

  open minus
 • Extra voorwaarden werknemer bij internationale non-profit organisatie

  open minus
 • Extra voorwaarden werknemer in kunst en cultuur

  open minus
 • Extra voorwaarden werknemer intra-concern uitzending

  open minus

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 7. GVVA ophalen open minus
 • 8. GVVA ophalen open minus

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
Ik ben werkgever en erkend referent (u kunt deze aanvraag ook online indienen):
Ik ben de werknemer en doe zelf de aanvraag (alleen beschikbaar in het Engels):

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
Ik ben werkgever en erkend referent (u kunt deze aanvraag ook online indienen):
Ik ben werkgever en referent mijn werknemer heeft de status van EU langdurig ingezetene:

De GVVA

Wat u nog meer moet weten over de GVVA:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de GVVA hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de GVVA

De GVVA bestaat uit een verblijfsvergunning en een aanvullend document. U mag pas beginnen met werken als u het verblijfsdocument en aanvullend document hebt ontvangen.

Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. In het aanvullend document staat bij welke werkgever u mag werken. Ook staat erin onder welke voorwaarden u mag werken. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Werken tijdens  aanvraag verlenging GVVA

Hebt u verlenging van uw GVVA aangevraagd en wacht u nog op de beslissing? U mag tijdens de procedure blijven werken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag om verlenging is op tijd gedaan. Dit betekent dat de IND de aanvraag heeft ontvangen voor het einde van de geldigheid van uw GVVA.
 • U blijft hetzelfde werk doen bij dezelfde werkgever.
 • Heeft de IND nog niet beslist op uw verlengingsaanvraag en is uw GVVA inmiddels niet meer geldig? Dan hebt u een verblijfsaantekening met arbeidsmarktaantekening nodig. Een verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. Hiermee kunt u aantonen dat u mag blijven werken bij uw werkgever. Maak een afspraak voor een verblijfsaantekening.

Hebt u de aanvraag verlenging op tijd gedaan en verlengt de IND de GVVA? Dan sluit de nieuwe GVVA aan op de eerdere GVVA.

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij' aanvragen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan hebt u geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer nodig om in Nederland te werken. Werken zonder TWV mag zodra u een verblijfsdocument hebt gekregen met de aantekening 'arbeid vrij toegestaan'. Deze aantekening vraagt u als volgt aan: 

Is uw GVVA langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 

Verloopt uw GVVA binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging van uw verblijfsvergunning aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als referent een informatieplicht en een administratieplicht. Is uw werkgever een erkende referent? Dan heeft uw werkgever ook een zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de GVVA is maximaal 3 jaar. Hebt u al 5 jaar een geldige verblijfsvergunning voor arbeid gehad? Dan is de GVVA maximaal 5 jaar geldig.

Gaat u werken als werknemer goederenlevering door/aan een buitenlands bedrijf? De geldigheidsduur van de GVVA is maximaal 1 jaar.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.