Wonen in Nederland

Laatste update: 13 december 2023

U komt wonen in Nederland. Dan moet u nog een paar belangrijke zaken regelen. Op deze pagina leest u wat u nog moet doen nadat u in Nederland bent komen wonen. Ook leest u wat uw plichten zijn.

Inschrijving bij de gemeente

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Na deze inschrijving geeft de gemeente een Burgerservicenummer (BSN) af. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over Basisregistratie Personen (BRP)

Gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte

Voor de inschrijving bij de gemeente is een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze geboorteakte mee naar Nederland. Informeer bij de gemeente welke documenten nog meer nodig zijn voor de inschrijving. Lees meer over legalisatie en vertaling van documenten.

Tbc-onderzoek doen

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen.

Neem mee naar de afspraak de

 

 

Zorgverzekering afsluiten

Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Doe dit binnen 4 maanden na aankomst in Nederland. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de zorgverzekering
 

Vergunning voor studie, working holiday (WHP/WHS) of culturele uitwisseling

Hebt u een verblijfsvergunning voor studie, working holiday (WHS/WHP) of culturele uitwisseling? Dan is een buitenlandse ziektekostenverzekering met dekking in Nederland ook voldoende. Hebt u een verblijfsvergunning voor studie, WHS/WHP of culturele uitwisseling maar u gaat werken in Nederland? Dan moet u wel een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. 

Kind naar school

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Dit betekent dat zij verplicht naar school moeten. Is uw kind leerplichtig? Schrijf het kind dan in op een school. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de leerplicht.

Inburgeren in Nederland

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen? Dan moet u soms verplicht de Nederlandse taal leren en leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werkt. Dit heet inburgeren. Niet iedereen is verplicht om in te burgeren. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over inburgering.
 

Inburgeren bij verblijfsvergunning onbepaalde tijd of naturalisatie 

Wilt u Nederlander worden via naturalisatie? Of gaat u een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk na 5 jaar verblijf bij een familie- of gezinslid'? Dan moet u aantoonbaar zijn ingeburgerd. Ook als u in eerste instantie niet verplicht was om in te burgeren. Lees meer over het inburgeringsexamen als voorwaarde voor een andere verblijfsvergunning of naturalisatie.

Hoofdverblijf hebben in Nederland

Met een Nederlandse verblijfsvergunning moet u uw hoofdverblijf in Nederland hebben. Dit betekent dat u in Nederland woont en hier de meeste tijd doorbrengt. Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Dan kan de IND besluiten om uw verblijfsvergunning niet te verlengen of in te trekken. Lees meer over hoofdverblijf in Nederland.

Wettelijke plichten

Hebt u een verblijfsvergunning? Lees meer over de wettelijke informatieplicht van de vreemdeling
 

Wettelijke plichten referent

Laat u iemand naar Nederland komen? Dan bent u de referent. Een referent heeft een informatieplicht en een administratie- en bewaarplicht. Bent u erkend referent dan hebt u ook een zorgplicht. Lees meer over de wettelijke plichten van de (sociaal) referent  en de plichten van de (zakelijk) referent.

Vertrek uit Nederland

Vertrekt u definitief uit Nederland? Dan moet u eerst een aantal zaken regelen. Lees meer over Nederland verlaten.