Nederland verlaten

Laatste update: 18 maart 2024

U bent burger van de EU, EER of Zwitserland of u hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland. U wilt Nederland verlaten. Lees wat u moet regelen. En wat er gebeurt als u Nederland verplicht moet verlaten, maar u niet vertrekt.

Nederland vrijwillig verlaten

U verlaat Nederland vrijwillig. Bijvoorbeeld omdat u terugkeert naar uw land van herkomst. U hoeft uw verblijfsvergunning niet stop te zetten. Wel  moet u  een aantal zaken regelen voordat u vertrekt uit Nederland.

Meld vertrek bij gemeente

Doe dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont. De gemeente zorgt voor uw uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente geeft uw uitschrijving door aan de IND.

Meld vertrek bij IND

In bepaalde situaties moet u ook uw vertrek melden bij de IND. Dit kunt u zelf doen, maar uw referent (bijvoorbeeld uw partner of werkgever) kan dit ook voor u doen.

In deze situaties meldt u uw vertrek bij de IND:

 • U hebt uw vertrek niet binnen 4 weken na het verlaten van Nederland gemeld bij de gemeente.
 • U hebt een verblijfsvergunning asiel en gaat Nederland vrijwillig verlaten. Gebruik altijd deze verklaring (beschikbaar in 8 talen):
   


Hebt u de nationaliteit van een land uit de EU, EER of Zwitserland? Dan hoeft u uw vertrek niet te melden bij de IND.

Vertrek online melden bij IND

Wilt u uw vertrek online melden? Gebruik het online meldingsformulier.

Bent u erkende referent? Gebruik het meldingsformulier op het Portaal Zakelijk.

Vertrek schriftelijk melden bij IND

Wilt u uw vertrek schriftelijk melden? Gebruik het formulier dat hoort bij het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning (alleen beschikbaar in het Nederlands):

Verlaat Nederland op tijd

Op tijd betekent dat u vertrekt voordat uw verblijfsvergunning verloopt. Verlaat u Nederland niet op tijd? Dan kan de politie of de Koninklijke Marechaussee (KMar) u een terugkeerbesluit opleggen. Ook kunt u een inreisverbod krijgen.

Nederland verplicht verlaten

Bent u zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland? Dan bent u illegaal en kan de overheid u verplichten Nederland te verlaten. Verlaat u Nederland niet zelf? Dan kan de overheid u dwingen Nederland te verlaten.

Vreemdelingenbewaring

Moet u Nederland verlaten, maar vertrekt u niet zelf? En bestaat er een risico dat u zich zult onttrekken aan het toezicht? Dan kunt u in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Dit is een manier om iemand beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. Het is niet bedoeld als straf. Lees meer over vreemdelingenbewaring.

U kunt in een detentiecentrum worden geplaatst. Hier blijft u totdat u Nederland verlaat. Kunt u binnen korte tijd worden uitgezet? Dan kunt u in een uitzetcentrum worden geplaatst.

In beroep tegen vreemdelingenbewaring

Bent u het niet eens met de vreemdelingenbewaring? Dan kunt u in beroep gaan. Lees meer over beroep indienen tegen vreemdelingenbewaring.

Verblijfsdocument (pasje) teruggeven aan IND

Het pasje is eigendom van de Nederlandse overheid. Maak het verblijfsdocument altijd eerst ongeldig voordat u het teruggeeft aan de IND. Dit doet u door een hoekje van het pasje te knippen. Of door er een gaatje in te maken.

U kunt het verblijfsdocument op verschillende manieren aan ons teruggeven:

 • Stuur het pasje in een envelop naar het volgende postadres:
  IND Bureau Documenten
  Postbus 49
  9560 AA Ter Apel
 • Stuur het pasje mee met het Meldingsformulier Vreemdeling. In het formulier staat het adres:
   
 • Lever het pasje in bij een IND-loket. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak. Dit doet u door te bellen met de IND. Vergeet niet een ingevuld Meldingsformulier Vreemdeling mee te nemen.

Hulp bij verlaten Nederland

U kunt hulp krijgen bij het verlaten van Nederland. Het maakt niet uit of u vrijwillig vertrekt of verplicht bent te vertrekken.

Hulp bij krijgen paspoort of ander reisdocument

Om te reizen hebt u een geldig paspoort of ander reisdocument nodig. Hebt u dat niet? Dan vraagt u een nieuw paspoort of ander reisdocument aan. Dit doet u bij de ambassade of het consulaat van het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Lukt het u niet een reisdocument te krijgen? De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan u helpen. DT&V vraagt voor u een vervangend reisdocument (laissez-passer). Lees meer over de hulp van DT&V.

Organisaties die helpen bij vertrek

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het verlaten van Nederland:

 

Your Europe