Terugkeerbesluit

Laatste update: 14 november 2022

Een terugkeerbesluit betekent dat u illegaal bent in Nederland. U moet weg uit Nederland en alle andere landen van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Ook moet u terugkeren naar uw land van herkomst. Lees meer over de gevolgen van een terugkeerbesluit.

Wanneer een terugkeerbesluit

Een terugkeerbesluit geldt alleen voor personen die niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-land of Zwitserland. De IND, politie (AVIM), Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee (KMar) kunnen een terugkeerbesluit geven. In de volgende situaties krijgt u een terugkeerbesluit:

  • De politie of KMar komt u tegen aan de grens of in Nederland. En de politie of KMar bepaalt dat u illegaal bent in Nederland. Bijvoorbeeld omdat u geen geldige verblijfsvergunning hebt en geen verblijfsvergunning hebt aangevraagd.
  • De IND wijst uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of verlenging van een verblijfsvergunning af. Het terugkeerbesluit is onderdeel van deze negatieve beslissing. 
  • De IND trekt uw verblijfsvergunning in. Het terugkeerbesluit is onderdeel van deze beslissing. 

Gevolgen terugkeerbesluit

U moet zelf weggaan uit Nederland, het gebied van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Ook moet u zelf terugkeren naar het land van herkomst dat in het terugkeerbesluit staat.

In het terugkeerbesluit staat binnen welke termijn u moet vertrekken. De normale vertrektermijn is 4 weken (28 dagen). Een termijn van 0 dagen is ook mogelijk. U moet dan meteen weg uit Nederland, het gebied van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Bij een vertrektermijn van 0 dagen krijgt u meestal ook een inreisverbod.

Uitstel gevolgen terugkeerbesluit

In de volgende situaties hoeft u nog niet te vertrekken:

  • Na een terugkeerbesluit vraagt u een verblijfsvergunning aan. En u mag de beslissing op die aanvraag afwachten in Nederland.
  • U hebt een negatieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. U bent op tijd in bezwaar of beroep gegaan tegen de beslissing. En in de beslissing staat dat u het antwoord op bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.

Bezwaar of beroep tegen terugkeerbesluit

Tegen de beslissing waarin het terugkeerbesluit staat, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. In het besluit staat wat u kunt doen, bezwaar maken bij de IND of in beroep gaan bij de rechter. Ook staat in het besluit of u het bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.