error

Door een storing  kunt u mogelijk niet inloggen op de portalen (Mijn IND, Portaal Zakelijk en Portaal voor Advocaten, Portaal Gemeente). We werken aan een oplossing.

close

Ongewenstverklaring

Laatste update: 23 mei 2022

Een ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling bent. De Nederlandse overheid vindt dat u niet in Nederland mag zijn. Bijvoorbeeld omdat u bent veroordeeld voor een misdrijf. U leest op deze pagina wat een ongewenstverklaring is, wanneer u deze krijgt en wat de gevolgen zijn. En hoe u een ongewenstverklaring laat opheffen.

Wat is een ongewenstverklaring?

Een ongewenstverklaring is een maatregel van de Nederlandse overheid tegen personen die een gevaar zijn voor Nederland. Het gaat vaak om personen die een ernstige strafbare daad hebben gedaan. Dit is meestal een misdrijf. De ongewenstverklaring is een besluit dat u ongewenst vreemdeling bent. U moet meteen weg uit Nederland. En u mag daarna niet meer binnenkomen.

Wie krijgt een ongewenstverklaring?

Een ongewenstverklaring geldt in de praktijk voor burgers van de EU/EER en Zwitserland die in Nederland zijn. Lees welke landen bij de EU en EER horen.

Burgers van andere landen (derdelanders) die in Nederland zijn, krijgen meestal geen ongewenstverklaring, maar krijgen een inreisverbod. Lees meer over een inreisverbod.
 

Situaties ongewenstverklaring

In de volgende gevallen kunt u een ongewenstverklaring krijgen:

 • U bent illegaal in Nederland, dus u mag hier niet zijn. En u hebt vaker iets gedaan wat niet mag volgens de Vreemdelingenwet.
 • U bent door de rechter veroordeeld voor een misdrijf en die veroordeling staat vast. De maximale straf voor het misdrijf is 3 of meer jaar gevangenisstraf.
 • U bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. En u hebt geen verblijfsvergunning of een ander woonrecht in Nederland. Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gebouwen.
 • In een verdrag is geregeld dat u een ongewenstverklaring krijgt.
 • U hebt buiten Nederland een ernstig misdrijf gepleegd.

Hoe krijg ik een ongewenstverklaring?

De IND beoordeelt of u een ongewenstverklaring krijgt. De IND onderzoekt hoe belangrijk het is om de veiligheid in Nederland te beschermen. En ook hoe belangrijk het voor u is om in Nederland te mogen zijn. Dit heet een belangenafweging. Beslist de IND dat u een ongewenstverklaring krijgt dan staat dat in een besluit. U krijgt dat besluit en een folder over de ongewenstverklaring van de politie (AVIM). Kan de politie het besluit niet aan u geven? Dan maakt de IND de ongewenstverklaring bekend door het in de Staatscourant te zetten.
 

Bezwaar tegen ongewenstverklaring

U kunt bezwaar maken bij de IND als u het niet eens bent met uw ongewenstverklaring. In het besluit dat u hebt ontvangen staat hoe u dat moet doen. U mag de beslissing op uw bezwaar niet afwachten in Nederland. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van IND.

Wat zijn de gevolgen van een ongewenstverklaring?

De ongewenstverklaring heeft een paar gevolgen:

U moet Nederland verlaten

U mag niet meer in Nederland zijn. U bent verplicht om zelf meteen uit Nederland weg te gaan. Dit heet een zelfstandige vertrekplicht. U hebt daarna geen toegang meer tot Nederland.
 

In Nederland zijn is strafbaar

Ook naar Nederland komen is strafbaar. U kunt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een hoge geldboete krijgen. De Nederlandse overheid kan u over de grens zetten. Ook als uw gevangenisstraf is afgelopen.
 

Ongewenstverklaring komt in informatiesysteem

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat u gesignaleerd staat door uw ongewenstverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een informatiesysteem omdat u ongewenst bent verklaard. Registreren is opslaan van informatie. In het besluit staat in welk systeem. Er zijn twee systemen:

 • Executie & Signalering (E&S): dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie. Alleen de Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee kunnen E&S controleren.
   
 • Schengen Informatie Systeem (SIS): alle overheden van Schengenlanden zijn op het SIS aangesloten. Grensbewakers kunnen SIS controleren. Lees welke landen bij het Schengengebied horen.

Verblijfsrecht in EU/EER en gevolgen ongewenstverklaring

Krijgt u verblijfsrecht in een EU/EER-land (behalve Ierland) of Zwitserland na een ongewenstverklaring van Nederland? Dan blijft uw ongewenstverklaring bestaan. Wel haalt de IND uw signalering uit het Schengen Informatie Systeem als het andere land dat vraagt. Ook zorgt de IND voor signalering van uw persoonsgegevens in het informatiesysteem Executie en Signalering.

Hoe lang duurt een ongewenstverklaring?

De ongewenstverklaring heeft geen einddatum en stopt pas als de IND dat beslist. Dit kan als u om opheffing van de ongewenstverklaring vraagt. Opheffing betekent laten stoppen. U kunt in heel bijzondere en dringende situaties ook om tijdelijke opheffing vragen.

Hoe vraag ik opheffing van een ongewenstverklaring?

Stuur een brief aan de IND, vraag om opheffing en leg uit waarom. Iemand anders (in Nederland) kan ook voor u om opheffing vragen. U moet die persoon dan officieel toestemming geven om namens u in actie te komen. U zet dit op papier met uw handtekening. Dit heet een machtiging. Doe de machtiging bij de brief. Stuur de brief naar:

IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel

Documenten die u nodig hebt voor vraag om opheffing ongewenstverklaring

U voegt deze documenten bij uw brief  waarin u vraagt om (tijdelijk) opheffing van uw ongewenstverklaring:

 • Brief met vraag om en reden voor opheffing van uw ongewenstverklaring.
 • U legt in de brief ook uit:
  • hoe lang u achter elkaar weg bent uit Nederland;
  • dat u in die periode geen ernstige misdrijven hebt gepleegd;
  • dat er op dit moment geen proces volgens het strafrecht tegen u is.
 • Kopie van de pagina met persoonsgegevens van uw geldige paspoort.
 • Kopie van alle pagina's van uw paspoorten die u vanaf uw ongewenstverklaring hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.
 • Overzicht van plaatsen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest.
 • Bewijzen van plaatsen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest.
 • Brieven van de overheden van landen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest die uitleggen dat:
  • u geen ernstige misdrijven hebt gepleegd; en
  • er op dit moment geen proces volgens het strafrecht tegen u is.
 • Als u iemand toestemming geeft om voor opheffing te vragen: Machtiging met uw handtekening.
   

Uw gegevens worden verwijderd uit E&S en SIS

Is uw ongewenstverklaring (tijdelijk) opgeheven dan worden uw gegevens (tijdelijk) verwijderd uit E&S en SIS.

Your Europe