Hoofdverblijf

Laatste update: 14 september 2022

Met een Nederlandse verblijfsvergunning moet u uw hoofdverblijf in Nederland hebben. Dat betekent dat u in Nederland woont en hier de meeste tijd doorbrengt. Lees wanneer de IND aanneemt dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst.

Wanneer verplaatsing hoofdverblijf

In de volgende situaties neemt de IND aan dat u het hoofdverblijf buiten Nederland hebt verplaatst:

 • U bent langer in het buitenland dan is toegestaan. Hoelang u in het buitenland mag zijn hangt af van het type verblijfsvergunning.
 • U hebt bij vertrek uit Nederland gebruik gemaakt van een remigratieregeling. Bijvoorbeeld een regeling van de Migratiewet.

Gevolgen verplaatsing hoofdverblijf

Hebt u volgens de IND uw hoofdverblijf verplaatst naar het buitenland? Dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Ook kan de IND besluiten uw verblijfsvergunning niet te verlengen.

Regels verplaatsing hoofdverblijf per verblijfsvergunning

De periode die u in het buitenland mag doorbrengen hangt af van uw verblijfsvergunning. Bekijk per verblijfsvergunning wanneer de IND aanneemt dat het hoofdverblijf is verplaatst.

Verblijfsvergunning bepaalde tijd of onbepaalde tijd (asiel of regulier)

 • U bent langer dan 6 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland. Het verblijf buiten Nederland is geen overmacht, maar uw keuze.
 • U bent 3 jaar op rij langer dan 4 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland. De IND telt deze 4 maanden per kalenderjaar (januari tot en met december). Losse periodes tellen we niet bij elkaar op. U hebt het centrum van uw activiteiten verplaatst naar het buitenland. Dit betekent dat u niet kunt bewijzen dat u het grootste deel van uw activiteiten in Nederland doet. De IND bekijkt dit per persoon.

Voorbeelden verplaatsen hoofdverblijf

 • U was van 1 november 2020 tot 1 juni 2021 buiten Nederland. Dit is langer dan 6 maanden. 
 • U was in 2019, 2020 en 2021 van 1 juli tot 1 december buiten Nederland. Dit is 3 jaar op rij langer dan 4 maanden achterelkaar (aaneengesloten).

Voorbeelden niet verplaatsen hoofdverblijf

 • U was van 1 november 2020 tot 1 mei 2021 buiten Nederland. Dat betekent dat u 6 maanden buiten NL bent geweest, maar niet langer dan 6 maanden.
 • U was in 2019, 2020 en 2021 van 1 december tot 1 mei buiten Nederland. Dit telt als 3 jaar op rij 4 maanden achterelkaar (januari tot en met april). De periode 1 december tot 1 januari wordt niet opgeteld bij de periode 1 januari tot 1 mei. Dat betekent dat u niet 3 jaar op rij langer dan 4 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland bent geweest.

Uitzonderingen voor een aantal verblijfsvergunningen (voor bepaalde tijd)

In de volgende situaties neemt de IND niet aan dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst.

Alles uitklappen Alles inklappen

Verblijfsdocument familielid van een burger van de EU, EER of Zwitserland

De IND neemt aan dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst als u in totaal meer dan 6 maanden per 12 maanden buiten Nederland verblijft. Dit betekent dat we losse periodes ook bij elkaar optellen.

Verblijfsvergunning voor EU langdurig ingezetenen

De IND neemt aan dat u uw hebt hoofdverblijf verplaatst in de volgende situaties:

 • U bent langer dan 12 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten de EU, EER of Zwitserland.
 • U bent langer dan 6 jaar achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland, maar binnen de EU, EER of Zwitserland.

Verblijfsdocument duurzaam verblijf (onbepaalde tijd voor familieleden van burgers van de EU, EER of Zwitserland)

De IND neemt aan dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst als u langer dan 2 jaar achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland bent.

Verblijfsdocument tijdelijk verblijf Terugtrekkingsakkoord Brexit (VK-onderdanen en familieleden)

De IND neemt aan dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst als u langer dan 6 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland bent.

Verblijfsdocument duurzaam verblijf Terugtrekkingsakkoord Brexit (VK-onderdanen en familieleden)

De IND vindt dat u uw hoofdverblijf hebt verplaatst als u langer dan 5 jaar achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland bent.

Andere situaties waarin hoofdverblijf kan zijn verplaatst

De IND kijkt niet alleen naar de duur van uw verblijf in het buitenland. Ook andere feiten zijn belangrijk voor de beoordeling of u uw hoofdverblijf hebt verplaatst. Bijvoorbeeld:

 • U bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente. 
  Gaat u voor intra EU-mobiliteit tijdelijk naar een ander EU-land? Dan mag u zich voor die periode tijdelijk uitschrijven uit de BRP. Maar dan moet uw werkgever, onderwijs- of onderzoeksinstelling dit wel op tijd melden bij de IND.
 • U bent afgemeld bij de Belastingdienst voor vertrek naar het buitenland.
 • Uw vertrek naar het buitenland is gemeld aan de Vreemdelingenpolitie (AVIM).
 • U neemt of krijgt ontslag, of het bedrijf van uw werkgever stopt. Of u stopt met uw eigen bedrijf.
 • U zegt een bank- of girorekening op.
 • U laat regelmatig (periodiek) geld overmaken naar een adres buiten Nederland.
 • U koopt pensioenrechten af.
 • Uw woning in Nederland is ontruimd en de inboedel (spullen) is verplaatst naar het buitenland.
 • Uw woning in Nederland is (onder)verhuurd aan andere mensen.