error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Hoofdverblijf

Laatste update: 31 mei 2023

U moet hoofdverblijf in Nederland hebben als u hier verblijfsrecht hebt. Dat betekent dat u in Nederland woont en hier de meeste tijd doorbrengt. Verplaatsing van uw hoofdverblijf kan uw verblijfsrecht stoppen. Lees in welke situaties u volgens de IND uw hoofdverblijf verplaatst.

Situaties verplaatsing hoofdverblijf

In de volgende situaties neemt de IND aan dat u het hoofdverblijf buiten Nederland hebt verplaatst:

 • U bent langer in het buitenland dan is toegestaan. Hoelang u in het buitenland mag zijn hangt af van het soort verblijfsrecht dat u hebt.
 • U hebt bij vertrek uit Nederland gebruik gemaakt van een remigratieregeling. Bijvoorbeeld een regeling van de Migratiewet.
 • Signalen over veranderingen in uw situatie, bijvoorbeeld:
  • U bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente. 
   Gaat u voor intra EU-mobiliteit tijdelijk naar een ander EU-land? Dan mag u zich voor die periode tijdelijk uitschrijven uit de BRP. Maar dan moet uw werkgever, onderwijs- of onderzoeksinstelling dit wel op tijd melden bij de IND.
  • U bent afgemeld bij de Belastingdienst voor vertrek naar het buitenland.
  • Uw vertrek naar het buitenland is gemeld aan de Vreemdelingenpolitie (AVIM).
  • U neemt of krijgt ontslag, of het bedrijf van uw werkgever stopt. Of u stopt met uw eigen bedrijf.
  • U zegt een bank- of girorekening op.
  • U laat regelmatig (periodiek) geld overmaken naar een adres buiten Nederland.
  • U koopt pensioenrechten af.
  • Uw woning in Nederland is ontruimd en de inboedel (spullen) is verplaatst naar het buitenland.
  • Uw woning in Nederland is (onder)verhuurd aan andere mensen.

Gevolgen verplaatsing hoofdverblijf

Hebt u volgens de IND uw hoofdverblijf verplaatst naar het buitenland? Dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Ook kan de IND besluiten uw verblijfsvergunning niet te verlengen. Hebt u verblijfsrecht in Nederland volgens Europese regels? Bij verplaatsing hoofdverblijf raakt u uw verblijfsrecht kwijt.

Soort verblijfsrecht en regels verplaatsing hoofdverblijf

De periode die u in het buitenland mag doorbrengen hangt af van het soort verblijfsrecht dat u hebt.  Bekijk per soort verblijfsrecht wanneer de IND aanneemt dat het hoofdverblijf is verplaatst.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Verblijfsvergunning asiel of regulier voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd

  open minus
 • Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetenen

  open minus
 • Verblijf volgens EU-regels

  open minus
 • Verblijfsrecht volgens Terugtrekkingsakkoord Brexit

  open minus