error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie

Laatste update: 16 mei 2023

U gaat in Nederland wonen als familielid van een burger van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hebt zelf niet een nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u EU-toetsing aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag toetsing aan het EU-recht?

Bij de aanvraag om toetsing aan het EU-recht beoordeelt de IND of iemand onder het EU-recht valt. Het EU-recht gaat om het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie (EU). Dit vrij verkeer geldt ook voor burgers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. In deze tekst noemen we al deze personen: burger van de Unie. U vraagt toetsing aan het EU-recht als u een familielid bent van een burger van de Unie. Maar u hebt zelf niet de nationaliteit van een van deze landen. Bekijk de lidstaten EU/EER.

Familielid van een Nederlander

Een Nederlander valt alleen onder het EU-recht als die gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer van personen. Lees wanneer het EU-recht voor Nederlanders geldt.

Gaat u wonen bij een Nederlander voor wie het EU-recht geldt? Dan vraagt u ook toetsing aan het EU-recht aan.

Aanvraag in Nederland

U kunt de aanvraag EU-toetsing alleen doen in Nederland. Dat betekent dat u eerst naar Nederland moet reizen. Bent u visumplichtig voor het Schengengebied? Dan vraagt u bij de Nederlandse ambassade eerst een faciliterend visum.

Bent u niet in Nederland op het moment dat de IND een positieve beslissing neemt op uw aanvraag? Dan krijgt u geen verblijfsdocument.

Voorwaarden

Voor de toetsing aan het EU-recht gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldig paspoort.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Dit betekent dat u geen strafblad hebt en er staat ook geen rechtszaak tegen u open.
 • U bent een van de volgende familieleden van een burger van de Unie:
  • U bent de echtgenoot of geregistreerd partner.
  • U bent de ongetrouwde partner. U hebt voor de datum van de aanvraag of de beslissing minimaal 6 maanden aaneengesloten samengewoond. Of u hebt (nog) niet 6 maanden samengewoond. Maar uw persoonlijke situatie laat zien dat u minimaal 6 maanden met elkaar een duurzame relatie hebt.
  • U bent het kind of kleinkind van de burger van de Unie. Of van de echtgenoot of geregistreerd partner van de burger van de Unie. U bent jonger dan 21 jaar.
  • U bent het kind of kleinkind van de burger van de Unie. Of van de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U bent jonger dan 18 jaar.
  • U bent het kind of kleinkind van de burger van de Unie. Of van de echtgenoot of geregistreerd partner van de burger van de Unie. U bent 21 jaar of ouder en u bent financieel afhankelijk van uw familielid. Zonder geld van uw familielid kunt u uw basisbehoeften niet betalen. Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld huur en eten en drinken. U krijgt regelmatig geld van uw familielid, bijvoorbeeld elke maand.
  • U bent een ander familielid van de burger van de Unie. Bijvoorbeeld een oom, tante, neef of nicht. En een van deze situaties geldt voor u:
   • U bent financieel afhankelijk van uw familielid. Zonder geld van uw familielid kunt u uw basisbehoeften niet betalen. Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld huur en eten en drinken. U krijgt regelmatig geld van uw familielid, bijvoorbeeld elke maand.
   • U woonde in het land van herkomst al bij de burger van de Unie.
   • U hebt zorg nodig van de burger van de Unie door ernstige problemen met uw gezondheid.
  • U bent familielid van een Nederlander die onder het EU-recht valt.
 • Uw familielid (de burger van de Unie) heeft rechtmatig verblijf in Nederland. Uw familielid voldoet nog steeds aan de volgende voorwaarden voor rechtmatig verblijf:

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure voor EU-toetsing bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Naar Nederland reizen open minus
 • 4. Aanvraag doen open minus
 • 5. Kosten betalen open minus
 • 6. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 7. Beslissing aanvraag open minus
 • 8. Verblijfsdocument ophalen open minus

Aanvraagformulieren

Uw familielid kan voor u de aanvraag online indienen.

Uw familielid heeft hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online form

Online aanvraagformulier voor toetsing aan het EU-recht

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Het verblijfsdocument

Wat u nog meer moet weten over het verblijfsdocument:

Werken met het verblijfsdocument

Met het verblijfsdocument familielid EU/EER mag u werken. U hebt hiervoor geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Gebruikmaken van algemene middelen

Doet u een (aanvullend) beroep op algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering? Dan kan de IND uw rechtmatig verblijf stoppen. Lees meer over de gevolgen van een beroep op algemene middelen.

Niet meer wonen bij burger van de Unie

Woont u niet meer bij uw familielid, de burger van de Unie? Dit kan gevolgen hebben voor uw rechtmatig verblijf. Lees meer op de pagina In Nederland blijven als u niet meer bij familielid of partner uit EU woont.

Geldigheid verblijfsdocument

Het verblijfsdocument is 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsdocument

Is het verblijfsdocument beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan het verblijfsdocument vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsdocument

Verloopt het verblijfsdocument binnenkort? Dit document kan niet worden verlengd. U kunt wel opnieuw toetsing aan het EU-recht aanvragen.

Verblijfsdocument duurzaam verblijf

Hebt u 5 achtereenvolgende jaren voldaan aan de verblijfsvoorwaarden? Dan kunt u duurzaam verblijf aanvragen.

Your Europe