Duurzaam verblijf burgers van de Unie en hun familieleden

Laatste update: 28 september 2023

U of uw familielid wilt een verblijfsdocument duurzaam verblijf burgers van de Unie aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u het verblijfsdocument aanvraagt. 

Voorwaarden

Voor het verblijfsdocument duurzaam verblijf burgers van de Unie gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)  of Zwitserland. U bent burger van de Unie als u de nationaliteit hebt van een van de landen (lidstaten) van de EU. Burgers van de landen van de EER en burgers van Zwitserland hebben dezelfde rechten als burgers van de Unie. Of u hebt een andere nationaliteit, maar bent een familielid van een burger van de Unie. Of u bent het familielid van een Nederlander die valt onder het EU-recht. De volgende familieleden vallen onder het EU-recht:
  • (On)gehuwde of geregistreerde partner.
  • (Schoon)ouder, grootouder, kind, kleinkind, achterkleinkind.
  • Een ander familielid. Bijvoorbeeld een oom, tante, neef of nicht. In dit geval geldt een van de volgende situaties voor dit familielid:
   • Het familielid is financieel afhankelijk van u. Zonder geld van u kan uw familielid de basisbehoeften niet betalen. Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld huur en eten en drinken. Het familielid krijgt regelmatig geld van u, bijvoorbeeld elke maand.
   • Het familielid heeft zorg nodig van u door ernstige gezondheidsproblemen.
   • Het familielid is afhankelijk van u en woonde in het land van herkomst al bij u.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont.
 • U woont op het moment van de aanvraag 5 jaar of langer achterelkaar rechtmatig in Nederland. Als familielid hebt u 5 jaar voldaan aan de voorwaarden voor verblijf bij de burger van de Unie.

Voor wie is deze aanvraag niet?

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (Chavez)? Dan kunt u geen duurzaam verblijf aanvragen.

Bent u onderdaan van het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of ben u familielid van een VK-onderdaan en hebt u niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? Ga naar de pagina Duurzaam verblijf Brexit.

Duurzaam verblijf aanvragen na verblijf korter dan 5 jaar

Soms kunt u duurzaam verblijf aanvragen als u korter dan 5 jaar in Nederland woont. Dit geldt in de volgende situaties:

Alles uitklappen Alles inklappen

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van het verblijfsdocument bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier duurzaam verblijf

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het schriftelijke formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Het verblijfsdocument

Wat u nog meer moet weten over het verblijfsdocument:

Werken met het verblijfsdocument

Met een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. 

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht op de pagina Plichten vreemdeling en referent familielid.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsdocument

Uw verblijfsdocument is 10 jaar geldig en kunt u elke 10 jaar vernieuwen. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan is uw verblijfsdocument 5 jaar geldig en kunt u het elke 5 jaar vernieuwen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsdocument

Is het verblijfsdocument beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan het verblijfsdocument vervangen. Ga naar de pagina Verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of Verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsdocument 

Verloopt het verblijfsdocument? Dan kunt u het verblijfsdocument vernieuwen.

Your Europe