Nederlanders en het EU-recht

Laatste update: 11 december 2023

Als Nederlander bent u een EU-burger. Toch kunt u pas rechten ontlenen aan het EU-recht als u gebruik hebt gemaakt van het vrije verkeer van personen binnen de EU. Lees wanneer u als Nederlander na terugkeer in Nederland een beroep kunt doen op het EU-recht.

Situaties waarin Nederlander beroep kan doen op EU-recht

In de volgende situaties hebt u na terugkeer in Nederland gebruik gemaakt van het vrije verkeer van personen binnen de EU. En kunt u als Nederlander een beroep doen op het EU-recht.

U keert met uw partner of familielid terug uit een ander EU/EER-land of Zwitserland

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U had daadwerkelijk verblijf met uw partner of familielid in het andere EU/EER-land of Zwitserland. 
 • U had tijdens dat verblijf een gezinsleven met uw partner of familielid. 
 • U en uw partner of familielid voldeden minimaal 3 maanden van dat verblijf steeds aan de verblijfsvoorwaarden van het EU-recht. Verblijfsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: 
  • u beschikte daar over voldoende eigen geld, of;
  • u werkte daar in loondienst, of; 
  • u en uw familielid hadden daar een duurzaam verblijfsrecht. 
 • Uw partner of familielid heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.

Geen beroep meer op EU-recht

U kunt geen beroep meer doen op het EU-recht in de volgende gevallen: 

 • U hebt na uw verblijf in dat EU/EER-land of Zwitserland langer dan 6 maanden in een jaar buiten de EU verbleven, of;
 • U hebt na uw verblijf in dat EU/EER-land of Zwitserland langer dan 12 maanden achter elkaar om belangrijke redenen buiten de EU verbleven. Belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld zwangerschap, ernstige ziekte, studie of werk, of; 
 • U hebt in dat EU/EER-land of Zwitserland duurzaam verblijf gehad. En na dat verblijf hebt u langer dan 2 jaar buiten dat land verbleven.

U keert met uw partner of familielid terug uit het Verenigd Koninkrijk (VK)

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent als Nederlander voor of op 31 december 2020 in het VK gaan wonen.
 • U en uw partner of familielid hadden op of voor 31 december 2020 een familieband. Die familieband bestaat nog steeds na terugkeer in Nederland.
 • U had daadwerkelijk verblijf met uw partner of familielid in het VK. 
 • U had tijdens dat verblijf een gezinsleven met uw partner of familielid in het VK. 
 • U en uw partner of familielid voldeden minimaal 3 maanden van dat verblijf steeds aan de verblijfsvoorwaarden volgens het EU-recht (terugtrekkingsakkoord Brexit). Verblijfsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld :
  • u beschikte daar over voldoende eigen geld, of;
  • u werkte in het VK in loondienst, of;
  • u en uw familielid hadden daar een duurzaam verblijfsrecht. Of u had een duurzaam verblijfsrecht en uw partner of familielid is VK-onderdaan. 
 • Uw partner of familielid heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.

Geen beroep meer op EU-recht

U kunt geen beroep meer doen op het EU-recht in de volgende gevallen: 

 • U hebt na uw verblijf in het VK langer dan 6 maanden in een jaar buiten het VK verbleven, of;
 • U hebt na uw verblijf in het VK langer dan 12 maanden achter elkaar om belangrijke redenen buiten het VK verbleven. Belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld zwangerschap, ernstige ziekte, studie of werk, of; 
 • U had in het VK volgens het EU-recht (terugtrekkingsakkoord Brexit) duurzaam verblijf. En u hebt langer dan 5 jaar buiten het VK verbleven.

U was EU/EER-burger of Zwitser en bent Nederlander geworden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland gewoond volgens het EU-recht.
 • U bent later Nederlander geworden.

U bent als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland geboren

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt altijd in Nederland gewoond.
 • U bent later Nederlander geworden. 

U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent naar Nederland gekomen en u bent later Nederlander geworden. U hebt toen uw andere nationaliteit gehouden.
 • Nadat u Nederlander bent geworden is het land van uw andere nationaliteit een EU/EER- land geworden.
   

Toetsing EU-recht aanvragen

Bent u Nederlander en kunt u een beroep doen op het EU-recht? Ga dan voor de procedure en meer informatie naar de pagina Aanvragen toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie. 

Verblijfsvergunning voor partner aanvragen

Bent u Nederlander, maar kunt u geen beroep doen op het EU-recht? Ga dan voor de voorwaarden en meer informatie naar de pagina Verblijfsvergunning voor partner aanvragen.