Nederlanders en het EU-recht

Laatste update: 22 september 2022

Als Nederlander bent u een EU-burger. Toch kunt u pas rechten ontlenen aan het EU-recht als u gebruik hebt gemaakt van het vrije verkeer van personen binnen de EU. Lees wanneer u als Nederlander een beroep kunt doen op het EU-recht.

Situaties waarin Nederlander beroep kan doen op EU-recht

In de volgende situaties hebt u als Nederlander gebruik gemaakt van het vrije verkeer van personen binnen de EU. En kunt u een beroep doen op het EU-recht.

U hebt met uw partner of familielid verbleven in een ander EU/EER-land of Zwitserland

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het verblijf met uw partner of familielid in het andere EU/EER-land of Zwitserland duurde minimaal 3 aaneengesloten maanden.
 • Uw partner of familielid heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U en uw partner of familielid verbleven volgens het EU-recht in dat EU/EER-land of Zwitserland.

Hebt u na het verblijf in het EU/EER-land of Zwitserland langer dan 6 maanden buiten de EU verbleven? Dan kunt u geen beroep meer doen op het EU-recht.

U hebt met uw partner of familielid verbleven in Verenigd Koninkrijk (VK)

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent voor of op 31 december 2020 in het VK gaan wonen.
 • U en uw partner of familielid hadden op of voor 31 december 2020 een familieband. Die familieband bestaat nog steeds.
 • Het verblijf met uw partner of familielid in het VK duurde minimaal 3 aaneengesloten maanden.
 • Uw partner of familielid heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U en uw partner of familielid verbleven volgens het EU-recht in het VK. U was daar bijvoorbeeld geregistreerd als EU-burger. Uw partner of familielid had daar een verblijfsdocument als familielid van een EU-burger. Behalve als uw partner of familielid VK-onderdaan is.

U was EU/EER-burger of Zwitser en bent Nederlander geworden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland gewoond volgens het EU-recht.
 • U bent later Nederlander geworden.

U bent als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland geboren

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt altijd in Nederland gewoond.
 • U bent later Nederlander geworden. 

U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent naar Nederland gekomen en u bent later Nederlander geworden. U hebt toen uw andere nationaliteit gehouden.
 • Nadat u Nederlander bent geworden is het land van uw andere nationaliteit een EU/EER- land geworden.
   

Toetsing EU-recht aanvragen

Bent u Nederlander en kunt u een beroep doen op het EU-recht? Ga dan voor de voorwaarden en meer informatie naar de pagina Aanvragen toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie. 

Verblijfsvergunning voor partner aanvragen

Bent u Nederlander, maar kunt u geen beroep doen op het EU-recht? Ga dan voor de voorwaarden en meer informatie naar de pagina Verblijfsvergunning voor partner aanvragen.