Nederlanders en het EU-recht

Laatste update: 31 mei 2024

U bent Nederlander en wilt uw partner of familielid naar Nederland laten komen. Lees wanneer u als Nederlander een beroep kunt doen op het EU-recht.

Situaties waarin Nederlander beroep kan doen op EU-recht

In de volgende situaties hebt u gebruikgemaakt van het vrije verkeer van personen binnen de EU. En kunt u als Nederlander na terugkeer in Nederland een beroep doen op het EU-recht.

U keert met uw partner of familielid terug uit een ander EU/EER-land of Zwitserland

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woonde met uw partner of familielid in het andere EU/EER-land of Zwitserland.
 • U had tijdens dat verblijf een gezinsleven met uw partner of familielid. 
 • U en uw partner of familielid voldeden tijdens dat verblijf minimaal 3 maanden achterelkaar aan de verblijfsvoorwaarden van het EU-recht.  Verblijfsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: 
  • U had daar voldoende eigen geld.
  • U had een baan of u werkte als zelfstandig ondernemer.

Geen beroep meer op EU-recht

U kunt geen beroep meer doen op het EU-recht in een van de volgende gevallen: 

 • U hebt na uw verblijf in dat EU/EER-land of Zwitserland langer dan 6 maanden in een jaar buiten de EU verbleven.
 • U hebt na uw verblijf in dat EU/EER-land of Zwitserland langer dan 12 maanden achterelkaar om belangrijke redenen buiten de EU verbleven. Belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld zwangerschap, ernstige ziekte, studie of werk.
 • U hebt in dat EU/EER-land of Zwitserland duurzaam verblijf gehad. En na dat verblijf hebt u langer dan 2 jaar buiten dat land verbleven.

U keert met uw partner of familielid terug uit het Verenigd Koninkrijk (VK)

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent als Nederlander op of voor 31 december 2020 in het VK gaan wonen.
 • U en uw partner of familielid hadden op of voor 31 december 2020 een familieband. Die familieband bestaat nog steeds.
 • U had daadwerkelijk verblijf met uw partner of familielid in het VK. 
 • U had tijdens dat verblijf een gezinsleven met uw partner of familielid in het VK. 
 • U en uw partner of familielid voldeden minimaal 3 maanden achterelkaar van dat verblijf steeds aan de verblijfsvoorwaarden volgens het EU-recht (terugtrekkingsakkoord Brexit). Verblijfsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:
  • U had daar voldoende eigen geld.
  • U had een baan in het VK.
 • Uw partner of familielid heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.

Geen beroep meer op EU-recht 

U kunt geen beroep meer doen op het EU-recht in een van de volgende gevallen: 

 • U hebt na uw verblijf in het VK langer dan 6 maanden in een jaar buiten het VK verbleven.
 • U hebt na uw verblijf in het VK langer dan 12 maanden achterelkaar om belangrijke redenen buiten het VK verbleven. Belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld zwangerschap, ernstige ziekte, studie of werk.
 • U had in het VK volgens het EU-recht (terugtrekkingsakkoord Brexit) duurzaam verblijf. En u hebt langer dan 5 jaar buiten het VK verbleven.

U was EU/EER-burger of Zwitser en bent Nederlander geworden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland gewoond volgens het EU-recht.
 • U bent later Nederlander geworden.

U bent als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland geboren

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt in Nederland gewoond.
 • U bent later Nederlander geworden. 

U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent naar Nederland gekomen en u bent later Nederlander geworden. U hebt toen uw andere nationaliteit gehouden.
 • Nadat u Nederlander bent geworden is het land van uw andere nationaliteit een EU/EER- land geworden.
   

Toetsing EU-recht aanvragen

Bent u Nederlander en kunt u een beroep doen op het EU-recht? Ga dan voor de procedure en meer informatie naar de pagina Aanvragen toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie. 

Verblijfsvergunning voor partner aanvragen

Bent u Nederlander, maar kunt u geen beroep doen op het EU-recht? Ga dan voor de voorwaarden en meer informatie naar de pagina Verblijfsvergunning voor partner aanvragen.