Verblijfsvergunning voor partner aanvragen

Laatste update: 22 mei 2024

U wilt uw partner naar Nederland laten komen. Om bij u in Nederland te kunnen wonen heeft uw partner een verblijfsvergunning nodig. Bekijk de video, lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt. 

Bekijk video: Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid?

Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Voor sommige Nederlanders geldt het EU-recht

Voor Nederlanders die hun partner naar Nederland laten komen, geldt de Nederlandse wet. Voor Nederlanders die gebruik hebben gemaakt van het EU-recht kunnen andere voorwaarden gelden. Lees meer over Nederlanders en het EU-recht

Voorwaarden

Voor u en uw partner gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw partner voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt een duurzame, exclusieve relatie met uw partner. Of u bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap.
 • U bent beiden 21 jaar of ouder. 
  Was u al getrouwd met uw partner toen u allebei (nog) in het buitenland woonde? En is uw huwelijk geldig naar internationaal privaatrecht? Dan kunt u al een aanvraag doen als u beiden 18 jaar of ouder bent. 
 • Uw partner gaat met u in Nederland samenwonen. Uw partner schrijft zich in op uw adres.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  Hebt u een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk? Of een verblijfsvergunning als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene? U moet eerst minimaal 1 jaar in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt niet als u nu in het buitenland woont en samen naar Nederland komt. Of als het in het belang van uw minderjarige kinderen is dat uw partner nu al naar Nederland komt.
  Hebt u een verblijfsvergunning voor uitwisseling, lerend werken of seizoenarbeid? Dan blijft u maar korte tijd in Nederland. U kunt uw partner niet naar Nederland laten komen.

 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw partner. De referent is de persoon die de partner naar Nederland laat komen. 
 • Uw partner slaagt voor het basisexamen inburgering buitenland. Behalve als uw partner het examen niet hoeft te doen. Deze voorwaarde geldt niet als uw partner geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)  nodig heeft.

Er kunnen andere voorwaarden gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden

Procedures en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Soms kunt u deze aanvraag niet online doen. Bijvoorbeeld, als u een verblijfsvergunning voor een tijdelijk verblijfsdoel hebt (meer informatie aan het einde van deze pagina bij Zie ook). Of als u een (aanvullende) uitkering uit algemene middelen krijgt. Gebruik dan het schriftelijke formulier.

Online aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning voor verblijf bij een echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Online aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning voor verblijf bij een echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Ik ben referent en doe de aanvraag voor een eerste verblijfsvergunning voor mijn partner.

Online aanvraagformulier wijziging naar een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Ik heb al een verblijfsvergunning en wil mijn verblijfsdoel wijzigen naar verblijf bij partner.

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Ik ben referent en doe de aanvraag voor mijn partner. Ik heb of mijn partner heeft de status van EU-langdurig ingezetene:
Mijn partner doet de aanvraag. Ik heb of mijn partner heeft de status van EU-langdurig ingezetene:

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat uw partner een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat uw partner de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem mee naar de afspraak: 

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw partner mag werken. Of uw partner mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten:

U bent Nederlander

Op de achterkant van de verblijfsvergunning van uw partner staat ‘arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’. De afkorting TWV staat voor tewerkstellingsvergunning.

U hebt een verblijfsvergunning

Uw partner krijgt vaak dezelfde arbeidsrechten als u. In de volgende gevallen krijgt u partner andere arbeidsrechten:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, als houder van een Europese blauwe kaart, in het kader van overplaatsing binnen een onderneming of als onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801. Uw partner mag vrij werken.
 • U hebt een verblijfsvergunning ‘arbeid als zelfstandige’. Uw partner mag vrij werken, ook als zelfstandige.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Uw partner mag niet werken.
 • U hebt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Uw partner mag alleen werken als de werkgever een TWV heeft.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Uw partner heeft een informatieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten van de vreemdeling en referent.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van uw partner is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw partner dezelfde als uw einddatum. 

Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van uw partner 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning van uw partner binnenkort? Dan kan uw partner de verblijfsvergunning verlengen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Wilt uw partner een zelfstandige verblijfsvergunning? Kijk of uw partner de verblijfsvergunning kan wijzigen naar de zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 

Heeft uw partner 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid? Dan kan uw partner misschien een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.